EBH Legal
Familierecht Mogen kinderen van 12 jaar en ouder zelf kiezen bij welke ouder zij na een scheiding gaan wonen? Door mr. P. Vellekoop

Vaak bestaat bij mijn klanten het idee dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen kiezen bij welke...

Huurrecht & Pachtrecht Het terugvragen van energiebelasting bij wooncomplexen: wie betaalt de rekening? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Recentelijk is door de kantonrechter te ’s-Gravenhage een interessant vonnis gewezen over de v...

Arbeidsrecht De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) nader uiteengezet Door mr. N.R. Riedijk

Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen in de Eerste Kamer. De WAB zal op 1 januari 2020 in werking tred...

Aansprakelijkheid & Contracten Een taart over opstalaansprakelijkheid Door Sina Wulder

Stel: je rijdt in een willekeurig Safaripark in Nederland tussen de wilde dieren. Je bent al een ein...

Strafrecht Zomaar een dag... of toch niet... Door mr. N. Stolk

10 jaar geleden meldde zich bij mij een man met een dagvaarding. Ik weet nog goed hoe deze kennis...

Erfrecht Kan ik mijn kinderen onterven? Door mr. L.E.M. de Vries-Blom

  Mijnheer X heeft twee zonen waar hij, na zijn scheiding geen contact meer mee heeft. Dit t...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Digitale bekendmakingen: mis ze niet! Door mr. L. van Schie-Kooman

  In het omgevingsrecht is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de bekendmaking van de...

Arbeidsrecht Onbekend maakt onbemind Door mr. D.J. Bosboom

In de wet is geregeld dat de werknemer is sommige gevallen een schadevergoeding aan de werkgever is...

Familierecht Mijn ex geeft geen toestemming voor een vakantie met de kinderen naar het buitenland. Wat nu? Door mr. M.N.C. Zuiderwijk

Nu de zomervakantie is aangebroken, ontstaan weer regelmatig geschillen als een ouder met een minder...

Vastgoed & Bouwrecht Rechtsbijstandverzekering? Gebrúik het recht van vrije advocaatkeuze Door mr. J. Postma

  Steeds vaker sluiten particulieren en bedrijven een rechtsbijstandsverzekering af. Braaf w...

Arbeidsrecht Werkgevers opgelet: geen (tijdig) bericht kan leiden tot schadeplicht Door mr. N.R. Riedijk

De aanzegverplichting Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht werknemers met een contract...

Ondernemingsrecht Wat als de curator u als bestuurder aansprakelijk stelt? Door Sina Wulder

Vaak is het faillissement van een onderneming onwenselijk en brengt het voor veel betrokken partijen...

Familierecht Wat kan ik verwachten als ik voor mijn scheiding naar de rechter moet? Door mr. M.M. van Wijk

  Op de mediation pagina van onze website staan de voordelen van mediation omschreven. Niet...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Wanneer leidt een toezegging tot opgewekt vertrouwen? Door mr. L. van Schie-Kooman

Als burger ga je ervan uit dat de informatie die je van een gemeenteambtenaar ontvangt, juist is....

Hippisch recht Leidt een (onjuist) keuringsrapport tot aansprakelijkheid? Door mr. D.J. Bosboom

Als een paard bij verkoop (goed)gekeurd is, of een paard wordt verkocht met een recent keuringsrappo...

Ondernemingsrecht De arbitrageovereenkomst en enkele voor- en nadelen van arbitrage Door Glenn Mostert

De meeste mensen zullen een juridisch geschil associëren met een gang naar de rechter. Veel jur...

Familierecht Geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag Door mr. P. Vellekoop

Na een scheiding houden de ouders samen het gezag over de minderjarige kinderen. Dit geldt ook voor...

Familierecht Partneralimentatie: leuker kunnen we het niet maken, wel korter Door mr. M.M. van Wijk

Partneralimentatie: leuker kunnen we het niet maken, wel korter Op 21 mei 2019 is het wetsvoorste...

Erfrecht Miljoenen-erfenis opgegaan aan procedures Door mr. L.E.M. de Vries-Blom

Mijnheer X is een rijke ongehuwde zakenman en rond zijn 50ste had hij genoeg gewerkt, dus besloot hi...

Strafrecht Dagvaarding ontvangen? Wat nu? Door mr. N. Stolk

Als je een dagvaarding van de officier van justitie hebt ontvangen, neem dan direct contact op met e...

Huurrecht & Pachtrecht Warmtewet met ingang van 1 juli 2019 herzien: verhuurders, die warmte leveren aan hun huurders, worden uitgezonderd Door mr. J.J.Y. Kleingeld

De op 1 januari 2014 in werking getreden Warmtewet wordt binnen vijf jaar alweer ingrijpend gewijzig...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Was dat wel de bedoeling? Wat is binnen een bestemmingsplan wel of niet toegestaan? Door mr. J. Geelhoed

Wie wil weten wat er op een perceel is toegestaan, dient het bestemmingsplan te raadplegen. Het best...

Familierecht De 10 meest gestelde vragen over het Ouderschapsplan Door mr. M.N.C. Zuiderwijk

Wat is een ouderschapsplan? Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waar...

Arbeidsrecht “Slapend” dienstverband; droom of nachtmerrie Door mr. N.R. Riedijk

Voor een zieke werknemer geldt het zogenoemde ‘opzegverbod’ voor de werkgever. De werkge...

Erfrecht Tot de dood ons scheidt….en dan? Door mr. M.M. van Wijk

U heeft er misschien iets over in het nieuws gehoord: een romantische huwelijksreis die eindigde in...

Vastgoed & Bouwrecht Bouwschade: wie gaat het bewijzen én betalen? Door mr. J. Postma

Zat die scheur al in mijn muur, of zijn het de bouwwerkzaamheden bij de buren? En wie gaan we daarvo...

Hippisch recht De (ver)koop van een paard? De 3 juridische tips & tricks voor iedereen. Door mr. D.J. Bosboom

Zeg eens eerlijk, als jij een paard koopt of verkoopt gaat dat dan meestal mondeling, of gebruik je...

Aansprakelijkheid & Contracten Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht Door Glenn Mostert

In de praktijk gaat het in juridische procedures vaak en vooral om de feiten: wat is er gebeurd en o...

Aansprakelijkheid & Contracten Zijn uw algemene voorwaarden wel van toepassing? Door Sina Wulder

Veel ondernemingen maken gebruik van algemene voorwaarden om zo onder andere garantie, aansprakelijk...

Familierecht In welke gevallen kan kinder- of partneralimentatie worden gewijzigd? Door mr. P. Vellekoop

Onlangs nam een oud-cliënte contact met mij op omdat haar ex-echtgenoot had gemaild dat hij voo...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Uitleg van een bestemmingsplan Door mr. L. van Schie-Kooman

Wie wil weten wat er op een perceel is toegestaan, dient daarvoor het bestemmingsplan te raadplegen....

Strafrecht Stel dat je met je auto tegen een lantaarnpaal rijdt en deze lantaarnpaal raakt beschadigd. Door mr. N. Stolk

Als je tegen een stilstaande auto aanrijdt, dan ligt het voor de hand de eigenaar van deze auto te a...

Familierecht Twee nationaliteiten op een kussen…. Door mr. M.M. van Wijk

Steeds meer relaties hebben een internationaal karakter, omdat de partners verschillende nationalite...

Arbeidsrecht Ontslag met wederzijdse instemming; de 10 meest gestelde vragen Door mr. D.J. Bosboom

 Is een vaststellingsovereenkomst (vso) altijd verplicht? Bij een ontslag met wed...

Familierecht Partneralimentatie; de 10 meest gestelde vragen Door mr. M.M. van Wijk

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen? De wet bepaalt dat na het einde van een hu...

Strafrecht Uitnodiging voor politieverhoor, wat nu? Door mr. N. Stolk

Ons advies: Neem contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in strafrecht. Bespreek je situa...

Strafrecht OM-zitting; de 10 meest gestelde vragen Door mr. N. Stolk

1. Wat gebeurt er op een OM-zitting? Een OM-zitting is een zitting bij het Openbaar Ministerie. O...

Strafrecht “Tractorbestuurder wordt in hoger beroep vrijgesproken van verdenking misdrijf” Door mr. N. Stolk

In de afgelopen jaren heb ik een jongen bijgestaan die na een aanrijding verdachte van een misdrijf...

Familierecht Geen partneralimentatie vanwege wangedrag Door mr. P. Vellekoop

Onlangs is op www.rechtspraak.nl een uitspraak in een van mijn dossiers gepubliceerd. Deze uitspraak...

Ondernemingsrecht Stage lopen bij EBH Legal Door Glenn Mostert

Ik ben Isa Duijvestijn, 15 jaar oud en woon in De Lier. Ik zit in de 4e klas van de mavo op het ISW...

Arbeidsrecht De 10 meest gestelde vragen over de zieke werknemer Door mr. N.R. Riedijk

Wanneer is sprake van ziekte in de zin van de wet? Er moet sprake zijn van ongeschiktheid om...

Familierecht Indexering alimentatie voor 2019 bekend Door mr. M.M. van Wijk

De Minister van Justitie heeft voor 2019 het indexeringspercentage voor kinderalimentatie en partner...

Strafrecht De 10 meest gestelde vragen over rijden onder invloed Door mr. N. Stolk

1. De politie heeft mijn rijbewijs ingevorderd. Hoe kan ik mijn rijbewijs weer terugkrijgen? Nada...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Duurzaamheidsdoelen in het Westland: hoe komen we over de hoog gelegde lat heen? Door mr. J. Geelhoed

Uit het vorige maand gepubliceerde werkprogramma van het College van Burgemeester en Wethouders van...

Familierecht De 10 meest gestelde vragen over scheiden Door mr. P. Vellekoop

Eén op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Wat komt daar bij kijken? Een antwoord op...

Erfrecht Belangrijke aandachtspunten op het gebied van erfrecht Door mr. L.E.M. de Vries-Blom

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 80% van de mensen geen idee heeft van wat er allemaal op je af ka...

Familierecht Samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap? Door mr. P. Vellekoop

Veel stellen die gaan samenwonen en (nog) niet willen trouwen vragen zich af wat zij beter kunnen do...

Hippisch recht Bemiddelaar of (toch) Commissionair Door mr. D.J. Bosboom

Deze titel roept (als het goed is) bij de oplettende lezer direct de vraag op of daar dan verschil i...

Strafrecht Beroepsdeformatie? Door mr. N. Stolk

Als ik op een zondagmiddag mijn buurmeisje van 4 jaar hoor zeggen: “Nancy, wil je voor mij m&r...

Familierecht Wat kost een mediation? Door mr. P. Vellekoop

Wat kost een mediation? In dit blog ga ik in op de verschillende mogelijkheden. Rechtsbijstandver...

Familierecht Wetswijziging partneralimentatie? Door mr. M.M. van Wijk

In mijn eerdere blog over dit onderwerp beantwoordde ik vragen die u zou kunnen hebben over de regel...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Parkeernormen verplaatst naar bestemmingsplannen Door mr. J. Geelhoed

Belanghebbenden kunnen de gemeenteraad met succes verzoeken deze regel aan te passen. Een parkeer...

Ondernemingsrecht AVG pakket Door mr. N.P.O. Ruysch

Zoals u ongetwijfeld niet zal zijn ontgaan is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook...

Familierecht Wat is co-ouderschap? Door mr. M.M. van Wijk

Co-ouderschap is een verdeling van de zorg voor kinderen na een scheiding, waarbij beide ouders onge...

Strafrecht De rechten van een verdachte Door mr. N. Stolk

“You have the right to remain silent. Anything you say, can and will be used against you in...

Huurrecht & Pachtrecht Pachtovereenkomst opzeggen? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Pacht is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt een onroerende zaak of...

Familierecht Ouderschapsplan Door mr. M.N.C. Zuiderwijk

Sinds 1 april 2009 is het voor ouders met minderjarige kinderen verplicht om in geval van een echtsc...

Ondernemingsrecht Verjaring: niks meer over van uw rechtsvordering en vorderingsrecht Door Glenn Mostert

Elk rechtsgebied zit vol met buitengewoon interessante leerstukken, maar een van de meeste definitie...

Strafrecht Rijbewijs kwijt, wat nu? Door mr. N. Stolk

Als uw rijbewijs is ingevorderd, moet de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen of u uw rij...

Familierecht Alimentatie aanpassen, hoe doe ik dat? Door mr. P. Vellekoop

Als de rechter uitspraak heeft gedaan over wat u aan alimentatie moet betalen, kunt u wijziging van...

Arbeidsrecht WAB: Internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in Balans Door mr. D.J. Bosboom

Op 9 april 2018 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ter internet consultatie voorgelegd. Het wets...

Strafrecht Cybercrime Door mr. N. Stolk

Computers en internet zijn niet meer uit onze samenleving weg te denken. De nieuwe technologie heeft...

Familierecht Partneralimentatie uit de praktijk: Dankzij WhatsApp- berichten en tatoeage geen partneralimentatie Door mr. P. Vellekoop

De man en de vrouw zijn ruim 11 jaar met elkaar getrouwd als eind 2015 de echtscheiding tussen hen b...

Strafrecht Rijbewijs kwijt? Wat kun je doen? Door mr. N.R. Riedijk

Regelmatig behandelen wij op kantoor ‘rijbewijszaken’. Vaak gaat het om een verdenking r...

Familierecht Ouderschap: gerechtelijke vaststelling Door mr. M.N.C. Zuiderwijk

In een eerdere blog heb ik geschreven over vervangende toestemming tot erkenning van een kind. Het k...

Familierecht Mediation als u gaat scheiden: samen naar een mediator of allebei een eigen advocaat? Door mr. P. Vellekoop

De beslissing om te scheiden is moeilijk, doet pijn en gaat meestal gepaard met heftige emoties. De...

Huurrecht & Pachtrecht Schade verhuurder na rechtmatige politie-inval Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Recent heeft de Hoge Raad zich wederom uitgelaten over de vraag of de Staat aansprakelijk is jegens...

Strafrecht Een wereld van verschil Door mr. N. Stolk

Tegenover me zit een man van middelbare leeftijd aan een dubbele espresso. Hij draagt een pak en aan...

Familierecht Partneralimentatie, hoe zit het ook alweer? Door mr. M.M. van Wijk

Als u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad, heeft u ook daarna nog de...

Vastgoed & Bouwrecht Opleveringsgebrek (7:761 BW) én betaling koopprijs (7:28 BW): verjaard na 2 jaar Door mr. J. Postma

Twee jaar lijkt een lange periode, maar is vaak eerder voorbij dan u denkt. In artikel 7:761 lid 1...

Familierecht Zonder toga op de rechtbank Door mr. P. Vellekoop

Vorige week was ik op de rechtbank in Den Haag. Ik had een oproep ontvangen om op een zitting te ver...

Huurrecht & Pachtrecht Geldt de regel "Koop breekt geen huur" ook bij een gedeeltelijke overdracht van de gehuurde zaak? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

In artikel 7: 226 lid 1 BW is de regel opgenomen, die bekend staat als “koop breekt geen huur&...

Vastgoed & Bouwrecht Bewoners mogen bezwaar maken tegen XL-super Door mr. J. Postma

Bewoners van appartementencomplex de Secretaris in Naaldwijk mogen bezwaar maken tegen de komst van...

Strafrecht Zomaar een bezoek aan het politiebureau Door mr. N. Stolk

Niet de wekker, maar een telefoontje van de piketcentrale maakt me wakker. Er is op deze vroege ocht...

Familierecht Vanaf nu: trouwen nieuwe stijl! Door mr. M.M. van Wijk

Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuwe wet van kracht die bepaalt wat er met uw bezittingen en...

Vastgoed & Bouwrecht Door verjaring grond verkrijgen: verleden tijd? Door mr. J. Postma

Landjepik werd in het verleden ‘beloond’ met het verkrijgen van de eigendom van de grond...

Familierecht Erkenning kind, de vervangende toestemming Door mr. M.N.C. Zuiderwijk

Wanneer u als vader of duo-moeder wil dat formeel een familierechtelijke (juridische) band tussen u...

Huurrecht & Pachtrecht Wet doorstroming huurmarkt: te late kennisgeving aan huurder fataal? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. Deze Wet heeft het mogelijk ge...

Strafrecht Het leven begint bij 40 Door mr. N. Stolk

Een aantal jaar geleden had ik een dag piket en trof ik aan het politiebureau een man die verdacht w...

Familierecht Wettelijke indexering: hoe zit dat eigenlijk? Door mr. P. Vellekoop

Op grond van de wet moet ieder jaar de hoogte van de kinder- en partneralimentatie worden aangepast....

Familierecht Vechtscheiding, wie wil dat nou? Door mr. M.M. van Wijk

U zal de term vast wel eens voorbij hebben horen komen in de media: vechtscheiding. Er wordt veel ge...

Arbeidsrecht Een dagje proefdraaien: het proberen waard? Door mr. N.R. Riedijk

Voordat een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, bestaat bij veel werkgevers de behoefte een sollic...

Ondernemingsrecht Advocaten zijn maatpakkenmakers Door Glenn Mostert

Confectie, schaalvoordelen en herhaalde toepassing, dat zijn de sleutelwoorden van de 20e en 21e eeu...

Hippisch recht Paard kopen: consumentenkoop of toch (net) niet? Door mr. D.J. Bosboom

Voor de wet is een paard een roerende zaak waar de regels van de consumentenkoop op van toepassing z...

Familierecht Erkenning, gezag en voogdij Door mr. M.N.C. Zuiderwijk

Erkenning, gezag en voogdij. Het komt regelmatig voor dat deze drie termen met elkaar worden verward...

Huurrecht & Pachtrecht Ontruimingsbescherming Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Ontruimingsbescherming voor de huurder. Wat is dat precies? In artikel 7: 230a BW wordt bepaald d...

Strafrecht Het ware verhaal achter het bericht Door mr. N. Stolk

Het ware verhaal achter het bericht “Vrijspraak voor wegpiraat” In het Algemeen Dagbl...

Ondernemingsrecht Wanbetalers en hun btw-probleem Door mr. N.P.O. Ruysch

Dit jaar is nieuwe fiscale wetgeving van kracht geworden die betrekking heeft op de btw-teruggaaf va...

Huurrecht & Pachtrecht Geringe tegenprestatie: huur of niet? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

In artikel 7: 201 BW wordt een huurovereenkomst gedefinieerd als “de overeenkomst waarbij de e...

Familierecht Kinderalimentatie: hoe zit het ook alweer? Door mr. M.M. van Wijk

Iedereen kent de term kinderalimentatie, maar wat is het nou eigenlijk precies? En waarom wordt de l...

Vastgoed & Bouwrecht Afwijzing financiering: “goed gedocumenteerd” Door mr. J. Postma

Met de woningmarkt weer vol op stoom, en in sommige steden en provincies zelfs oververhit te noemen,...

Familierecht Echtscheiding of scheiding van tafel en bed? Door mr. P. Vellekoop

Wat is het verschil tussen een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed? Dat is een vraag die...

Strafrecht Verklaring Omtrent het Gedrag Door mr. N. Stolk

Werkgevers en stagebedrijven willen vaak graag weten of jij als potentiële werknemer of stagiai...

Huurrecht & Pachtrecht Huur van middenstandsbedrijfsruimte met gemengde elementen: huurbescherming of niet? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Ze komen regelmatig voor: overeenkomsten, die kenmerken bevatten van een huurovereenkomst, maar teve...

Familierecht Ik ga scheiden, wat nu? Door mr. M.M. van Wijk

Als u de beslissing heeft genomen om te gaan scheiden, of uw partner heeft die beslissing genomen, k...

Strafrecht Trekt u straks ook zo’n zwarte jurk aan? Door mr. N. Stolk

Het is vandaag een tropische dag en de cliënt die vandaag moet voorkomen, bevindt zich in voorl...

Familierecht Is een stiefouder onderhoudsplichtig ten aanzien van de kinderen van zijn partner? Door mr. P. Vellekoop

Ben ik als stiefouder verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen van mijn nieuwe partne...

Strafrecht Van het kastje naar de muur en weer terug… Door mr. N. Stolk

Mijn geduld - dat van nature al wat onderontwikkeld is - is weer eens flink op de proef gesteld....

Strafrecht Het laatste woord… Door mr. N. Stolk

Tijdens een zitting heeft de verdachte het recht om als laatste te spreken; de verdachte heeft op zi...

Familierecht Alleen naar het buitenland met uw kind? Door mr. M.M. van Wijk

Toestemming andere ouder nodig De zomervakantie staat weer voor de deur, maar ook in een andere p...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Regeling plankosten exploitatieplan op 1 april 2017 in werking getreden; een betere onderhandelingspositie voor ontwikkelaars en andere bouwers? Door mr. J. Geelhoed

Bij de invoering van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 is aan gemeenten de bevoegdheid toegekend o...

Arbeidsrecht Ontslag op staande voet: Fooi (nog) niet in fooienpot gedaan door barman Door mr. N.R. Riedijk

Om als werkgever een werknemer (rechtsgeldig) te kunnen ontslaan op staande voet dient sprake te zij...

Familierecht Bent u wel echt gescheiden? Door mr. M.M. van Wijk

Let bij echtscheiding op de inschrijving! Recent heeft de Rechtbank Overijssel (klik hier voor de...

Strafrecht Een zitting zonder rechter… een OM-zitting Door mr. N. Stolk

Als iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en deze verdachte moet op een zittin...

Arbeidsrecht Arbeidsomstandighedenwet: Boete opgelegd in verband met een overtreding. Wat kunt u hiertegen doen? Door mr. N.R. Riedijk

Waar mensen werken, zijn risico’s. Ondanks dat de meeste werkgevers deze risico’s zoveel...

Strafrecht Zomaar een dag… Piketdienst minderjarigen Door mr. N. Stolk

Als strafrechtadvocaat heb ik er een aantal jaar geleden voor gekozen om naast meerderjarige verdach...

Arbeidsrecht Is een PGB-houder transitievergoeding verschuldigd bij ontslag van de zorgverlener? Door mr. N.R. Riedijk

Op grond van het nieuwe ontslagrecht heeft een werknemer recht op de transitievergoeding als de arbe...

Familierecht De beperkte gemeenschap van goederen in aantocht Door mr. M.M. van Wijk

Initiatiefwetsvoorstel aangenomen Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvo...

Strafrecht Verdachte in een verkeerszaak Door mr. N. Stolk

De laatste tijd hoor en zie ik in de zittingszalen van de rechtbank regelmatig de gevolgen van een v...

Strafrecht Lokmiddelen en uitlokking door politie Door mr. N. Stolk

Een aantal jaar geleden is de “lokfiets” bedacht. Een lokfiets is voorzien van GPS en...

Strafrecht Cursus “Tel tot 10” Door mr. N. Stolk

In mijn agenda staat voor vandaag een bezoek aan cliënt in het huis van bewaring gepland. ...

Strafrecht Bijstand advocaat tijdens verhoor op politiebureau Door mr. N. Stolk

Sinds 1 maart 2016 heeft u als verdachte het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politi...

Familierecht (Niet uitgevoerd) periodiek verrekenbeding Door mr. P. Vellekoop

Weer een jaar voorbij. Na het eten van oliebollen en het drinken van champagne zouden echtgenoten me...

Familierecht Verhuizing met kinderen na echtscheiding Door mr. P. Vellekoop

Is het een ouder toegestaan om na een echtscheiding met een minderjarig kind naar een andere woonpla...

Familierecht Einde alimentatieplicht bij trouwen of samenwonen Door mr. P. Vellekoop

Op grond van de wet eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie wanneer de onderh...

Vastgoed & Bouwrecht Koop en verkoop woning: schriftelijk? Door mr. J. Postma

Stel: u wilt uw woning verkopen en in het plaatselijke café bereikt u – onder het genot...

Hippisch recht Bedrijfsmatig gebruik van een (sport)paard Door mr. D.J. Bosboom

De vraag of een (sport)paard bedrijfsmatig wordt gebruikt is van cruciaal belang voor de vraag wie...

Arbeidsrecht Loonsanctie van het UWV, is de ARBO aansprakelijk? Door mr. D.J. Bosboom

Indien de werkgever zijn re-integratie verplichtingen gedurende de eerste 104 weken van arbeidsonges...

Vastgoed & Bouwrecht Financieringsvoorbehoud: Eén afwijzing van financiering volstaat Door mr. J. Postma

Stel: u gaat een woning kopen nu de economische vooruitzichten beter zijn én omdat de woningm...

Arbeidsrecht Eindelijk zijn ze verschenen Door mr. D.J. Bosboom

De nadere regels voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding Eindelijk zij...

Familierecht Onderhoudsplicht kinderen, wanneer eindigt deze? Door mr. P. Vellekoop

In mijn dagelijkse praktijk krijg ik regelmatig de vraag tot welke leeftijd een bijdrage voor de kin...

Arbeidsrecht Pensioenontslag; na 1 juli 2015 makkelijker, of toch niet? Door mr. D.J. Bosboom

De Wet Werk en Zekerheid (de WWZ) regelt het nieuwe ontslagrecht en treedt in werking op 1 juli 20...

Huurrecht & Pachtrecht Vakantiewoning: Aan welke eisen moet deze voldoen? Door mr. J. Postma

De markt voor vakantiewoningen en recreatiewoningen in Nederland blijft groeien. Veel particuliere k...

Huurrecht & Pachtrecht De verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Recentelijk heeft de Hoge Raad in een zogenaamde prejudiciële procedure enkele voorgelegde prej...

Huurrecht & Pachtrecht Wet Doorstroming Huurmarkt per 1 juli 2016 ingevoerd Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Per 1 juli 2016 treedt de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking. De invoering van deze Wet brengt en...

Neem contact op