EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht

Bestuursrecht

De (Ruimtelijk) bestuursrecht en Milieurecht advocaat begeeft zich zowel op het terrein van het bestuursrecht als op het terrein van privaatrecht. Wij adviseren en procederen op alle onderdelen van het omgevingsrecht, waaronder de Wet milieubeheer, het activiteitenbesluit, de Wet geluidshinder, het Besluit glastuinbouw, de Energiewet, streek- en bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunningen, Wabo, handhaving, waterschap kwesties, Onteigeningswet (administratief en gerechtelijk), de Wet voorkeursrecht gemeenten, (bijzondere) landinrichtingsprocedures (zoals de Reconstructiewet Midden-Delfland), nadeelcompensatie en planschade.

Algemeen bestuursrecht:

  • Wijze waarop bestuurlijke besluitvorming binnen diverse bestuursorganen plaatsvindt
  • De rol die de overheid en burgers hierin vervullen
  • De geschillen die ontstaan naar aanleiding van door de overheid genomen besluiten

Gratis intakegesprek

Heeft u een vraag over bestemmingsplannen, vergunningen of handhavingszaken? We helpen u graag! Laat u terugbellen door een specialist.

Advies en procederen

Wij adviseren en procederen over besluitvormingsprocessen. Denk hierbij aan algemene bestuursrechtelijke vraagstukken, zoals de bevoegdheid een besluit te nemen, het karakter van een besluit, de vraag wie als belanghebbende bij een besluit kan worden aangemerkt en wie een besluit in rechte kan bestrijden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan procedures op grond van de Winkeltijdenwet of verordening, exploitatievergunningen of kapvergunningen, die verband houden met de bepalingen van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als (Ruimtelijk) bestuursrecht en Milieurecht advocaat treden wij op voor bedrijven, overheden en particulieren.

Rechtsbijstandverzekering
Heeft u een rechtsbijstandverzekering en bent u niet tevreden over de medewerker van uw rechtsbijstandsverzekeraar of de gemachtigde die is aangesteld door uw verzekeraar? Wij kunnen voor u beoordelen of alles wel uit uw zaak gehaald is en of het wellicht zinvol is uw zaak voortaan met hulp van ons te behandelen.

Ons ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht team

 

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Gemeente beslist niet op tijd: wat nu? Door Maja Raslan

  Indien u een bezwaar tegen bijvoorbeeld de weigering van een vergunning of tegen een nabur...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht De bestuursrechtelijke bezwaarprocedure Door mr. L. van Schie-Kooman

  Als de buurman gaat verbouwen of de gemeente het voornemen heeft om een boom te kappen, da...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Een jaar uitstel voor de Omgevingswet Door mr. L. van Schie-Kooman

  Minister Ollongren is er uit: de nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is...

Webinar verboden activiteiten door huurder: wat zijn de mogelijke gevolgen? (Kijk hier terug)

16-12-2021 16:00:   Kijk deze webinar hier terug! Verboden activiteiten door huurder… welke bes...

Webinar uitleg van bestemmingsplannen 29 juni 2021 (KIJK HIER TERUG)

29-06-2021 16:00: Kijk deze webinar hier terug! In de praktijk blijkt dat de uitleg van bestemmingsplannen bij de o...

Vergunningprocedures in het omgevingsrecht: hoe werkt het? (kijk hier terug)

17-03-2022 16:00: Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden. Klik hier om terug te kijken! De vergunningprocedure op g...

Webinar handhaving binnen het omgevingsrecht (kijk hier terug)

30-06-2022 16:00:   Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden. Klik hier om terug te kijken! Handhaving v...

Neem contact op