EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht

Bestuursrecht

De (Ruimtelijk) bestuursrecht en Milieurecht advocaat begeeft zich zowel op het terrein van het bestuursrecht als op het terrein van privaatrecht. Wij adviseren en procederen op alle onderdelen van het omgevingsrecht, waaronder de Wet milieubeheer, het activiteitenbesluit, de Wet geluidshinder, het Besluit glastuinbouw, de Energiewet, streek- en bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunningen, Wabo, handhaving, waterschap kwesties, Onteigeningswet (administratief en gerechtelijk), de Wet voorkeursrecht gemeenten, (bijzondere) landinrichtingsprocedures (zoals de Reconstructiewet Midden-Delfland), nadeelcompensatie en planschade.

Algemeen bestuursrecht:

  • Wijze waarop bestuurlijke besluitvorming binnen diverse bestuursorganen plaatsvindt
  • De rol die de overheid en burgers hierin vervullen
  • De geschillen die ontstaan naar aanleiding van door de overheid genomen besluiten

Gratis telefonisch intakegesprek

Heeft u een vraag over bestemmingsplannen, vergunningen of handhavingszaken? We helpen u graag! Laat u terugbellen door een specialist.

Advies en procederen

Wij adviseren en procederen over besluitvormingsprocessen. Denk hierbij aan algemene bestuursrechtelijke vraagstukken, zoals de bevoegdheid een besluit te nemen, het karakter van een besluit, de vraag wie als belanghebbende bij een besluit kan worden aangemerkt en wie een besluit in rechte kan bestrijden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan procedures op grond van de Winkeltijdenwet of verordening, exploitatievergunningen of kapvergunningen, die verband houden met de bepalingen van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als (Ruimtelijk) bestuursrecht en Milieurecht advocaat treden wij op voor bedrijven, overheden en particulieren.

Rechtsbijstandverzekering
Heeft u een rechtsbijstandverzekering en bent u niet tevreden over de medewerker van uw rechtsbijstandsverzekeraar of de gemachtigde die is aangesteld door uw verzekeraar? Wij kunnen voor u beoordelen of alles wel uit uw zaak gehaald is en of het wellicht zinvol is uw zaak voortaan met hulp van ons te behandelen.

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Overheidsaansprakelijkheid bij niet tijdig beslissen Door mr. B.C. Dekker

  Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning speelt tijd vaak een cruciale rol. De termijne...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Blogreeks Omgevingswet: Vergunningvrij bouwen Door mr. B.C. Dekker

  Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Wat gaat er veranderen? Om u goed...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Blogreeks Omgevingswet: de Kruimelgevallenregeling en de Omgevingswet Door D. van den Ende

  Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Wat gaat er veranderen? Om u goed...

Webinar verboden activiteiten door huurder: wat zijn de mogelijke gevolgen? (Kijk hier terug)

16-12-2021 16:00:   Kijk deze webinar hier terug! Verboden activiteiten door huurder… welke bes...

Webinar uitleg van bestemmingsplannen 29 juni 2021 (KIJK HIER TERUG)

29-06-2021 16:00: Kijk deze webinar hier terug! In de praktijk blijkt dat de uitleg van bestemmingsplannen bij de o...

Vergunningprocedures in het omgevingsrecht: hoe werkt het? (kijk hier terug)

17-03-2022 16:00: Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden. Klik hier om terug te kijken! De vergunningprocedure op g...

Webinar handhaving binnen het omgevingsrecht (kijk hier terug)

30-06-2022 16:00:   Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden. Klik hier om terug te kijken! Handhaving v...

Bijeenkomst: de nieuwe Omgevingswet

07-12-2023 15:00:   Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze veelbesproken en langv...

Neem contact op