EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Geschilbeslechting & Procederen

Zakelijke geschillen zijn soms niet te voorkomen. Niet zelden zijn de financiële belangen groot of raakt het geschil de toekomst van uw onderneming. Geschillen moeten daarom altijd worden opgelost. Wij snappen hoe. Wij bijten ons vast in uw kwestie en zoeken naar de oplossing die het meeste in uw voordeel is.

 

De advocaten van het team Geschilbeslechting & Procederen zijn zeer bedreven in het herkennen en analyseren van de kern van uw geschil: de pijnpunten, de belangen en de kansen. Is een schikking in uw belang, dan spannen zij zich ten volle in om de best mogelijke deal uit het vuur te slepen. Is het oordeel van een derde nodig of gewenst (zoals een rechter of een arbiter), dan procederen zij de kwestie uit tot op de komma. Ze zijn vertrouwd in de rechtszaal, hebben het procesrecht in de vingers en springen voor u op de bres.

 

Met vele jaren ervaring, is er maar weinig wat het team Geschilbeslechting & Procederen nog niet heeft gezien. Het team beschikt in ruime mate over de brede en up-to-date kennis die op het scherpst van de snede procederen vereist, zowel voor wat betreft het materiële als het formele recht. Ondernemingskamer, rechtbank, gerechtshof en (inter)nationale arbitrage, maar ook stelplicht, bewijslast, processtrategie en alternative dispute resolution: onze advocaten weten van de hoed en de rand.

 

We adviseren en procederen onder meer over:

 • commerciële geschillen/handelsgeschillen (commercial litigation)

 • aandeelhoudersgeschillen, zoals uitstotings- en uittredingsprocedures

 • aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen of toezichthouders

 • overige geschillen inzake corporate governance/verhoudingen binnen de vennootschap (corporate litigation)

 • beroepsaansprakelijkheid zakelijke dienstverleners

 • enquêteprocedures

 • overnamegeschillen

 • verzekeringsgeschillen

 • beslag- en executiegeschillen

 • vernietiging van rechtshandelingen of besluiten

 

Ook voor second opinions kunt u bij ons terecht.

 

Tech litigation

De advocaten van het team Geschilbeslechting & Procederen hebben daarnaast ruime ervaring in tech ligitation: procederen over ingewikkelde technologische kwesties. De collega’s van onze vestiging in Delft -stad van de TU Delft- worden regelmatig gevraagd op te treden voor technische en innovatieve bedrijven, van start-up tot gevestigde orde. Het team brengt daarbij complexe technologische materie terug naar een voor derden overzichtelijk en begrijpelijk geheel.

 

We procederen en adviseren onder andere over:

 • patenten en octrooien

 • auteursrechten, merkenrechten en copyrights

 • IT-projecten, ICT-contracten

 • gegevensbescherming (AVG/GDPR), privacy en cyberveiligheid

 • softwarelicenties

 

Gedagvaard of verzoekschrift ontvangen?

Een dagvaarding of verzoekschrift is het begin van een juridische procedure (rechtszaak). Bent u gedagvaard of heeft u een verzoekschrift ontvangen, neem dan snel contact met ons op!

Gratis telefonisch intakegesprek

Heeft u vragen op het gebied van geschilbeslechting en/of procederen?

Webinar valkuilen in zakelijke overeenkomsten 22 april 2021 (KIJK HIER TERUG)

22-04-2021 16:00:   Kijk deze webinar hier terug! EBH Legal Advocaten & Mediators deelt graag haar kenn...

Bijeenkomst: de bestuurder aansprakelijk?

16-03-2023 16:00:   EBH Legal deelt graag haar kennis met u. Wij nodigen u hierbij uit voor een bijeenkomst ov...

Neem contact op