EBH Legal
Advocaatscore: 9.5
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Paardenhouderij

Onze sectie Paardenhouderij richt zich op de hippische ondernemer (managehouder, handelaar, ruiter, instructeur) maar ook een particulier kan gebruik maken van onze bijzondere kennis van deze markt (bijvoorbeeld in het geval van verborgen gebreken bij een aangekocht paard, letselschade of de aanleg van een buitenbak of stapmolen).

In het Hippisch recht valt een aantal juridische specialismen samen. Op zichzelf hebben zij geen directe binding met de hippische sector, maar de specifieke kennis van het vakgebied maakt hier het verschil. 

Juridische aspecten aan de paardenhouderij

Te denken valt aan: algemene voorwaarden voor maneges, speciaal opgestelde arbeidscontracten voor instructeurs, verenigingsrecht, aansprakelijkheidsrecht voor aan- of verkochte paarden en pony’s met verborgen gebreken, letselschade beroepsaansprakelijkheid van (paarden)dierenartsen, omgevingsrecht voor de aanleg van een paardenstal, een buiten- of binnenbak of een stapmolen. Ook mediation behoort tot de mogelijkheden.

Kennis van zaken

De sectie Paardenhouderij wordt geleid door mr. Dick J Bosboom. De paardensport vormt al sinds zijn jeugd de rode draad in zijn leven, waardoor er bijzondere kennis is ontstaan van de branche en de daaraan gekoppelde bijzondere gebruiken en problemen. Hierbij kan hij niet alleen zijn eigen, juridische kennis inbrengen, maar kan hij ook eenvoudig gespecialiseerde collega-advocaten introduceren en wegwijs maken in deze boeiende bedrijfstak.

Onze paardenhouderij advocaten

 

Hippisch recht Bedrijfsmatig gebruik van een (sport)paard Door mr. D.J. Bosboom

De vraag of een (sport)paard bedrijfsmatig wordt gebruikt is van cruciaal belang voor de vraag wie...

Neem contact op