EBH Legal
Advocaatscore: 9.5
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Een belangrijk aspect binnen het ondernemingsrecht is aansprakelijkheid. Bedrijven hebben te maken met verschillende vormen van aansprakelijkheid. Het is daarom van belang dat u als ondernemer weet welke vormen van aansprakelijkheid er zijn en hoe u deze kunt voorkomen of beperken.

Contractuele aansprakelijkheid:

  • Deze aansprakelijkheid ontstaat wanneer u als ondernemer afspraken niet nakomt die u heeft gemaakt met een klant, leverancier of andere partij. Wanneer u deze afspraken niet nakomt, kan de tegenpartij u aansprakelijk stellen voor de schade die hij hierdoor lijdt. Het is daarom van belang dat u zich bewust bent van de afspraken die u maakt en dat u deze nakomt.

Bestuurdersaansprakelijkheid:

  • Deze vorm van aansprakelijkheid geldt voor de bestuurders van een onderneming. Wanneer de bestuurders hun taken niet goed uitvoeren, kan dit leiden tot schade voor de onderneming. In dat geval kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de onderneming lijdt. Het is daarom van belang dat bestuurders hun taken goed uitvoeren en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden.

Aandeelhoudersaansprakelijkheid:

  • Als aandeelhouder bent u in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Er zijn echter situaties waarin u als aandeelhouder toch aansprakelijk gesteld kunt worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u als aandeelhouder beslissingen hebt genomen die hebben geleid tot het ontstaan van de schulden. Aandeelhoudersaansprakelijkheid kan grote gevolgen hebben voor u als aandeelhouder. Het is daarom van belang dat u als aandeelhouder zich bewust bent van uw verantwoordelijkheden en zorgvuldig handelt bij het nemen van beslissingen. Team Ondernemingsrecht kan u hierbij adviseren en eventueel namens u procederen.

Productaansprakelijkheid

  • Dit is het geval wanneer uw onderneming een product op de markt brengt dat gebreken vertoont. Wanneer een klant schade lijdt door deze gebreken, kan uw onderneming hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Het is daarom van belang dat u als ondernemer ervoor zorgt dat uw producten veilig zijn en aan alle wettelijke eisen voldoen.

Aansprakelijkheid bij faillissement: 

  • Wanneer uw onderneming failliet gaat, kan het zijn dat schuldeisers hun geld niet terugkrijgen. In dat geval kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat is ontstaan. Het is daarom van belang dat bestuurders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en ervoor zorgen dat de onderneming niet meer schulden maakt dan ze kan aflossen.

Gratis telefonisch intakegesprek

Heeft u vragen op het gebied van aansprakelijkheid?

Specialisten

Team Ondernemingsrecht is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en heeft ruime ervaring op het gebied van procederen over aansprakelijkheden. Onze advocaten hebben uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en weten precies welke stappen er genomen moeten worden om uw belangen te behartigen.

Wanneer u te maken krijgt met aansprakelijkheidskwesties, is het van groot belang om direct de juiste stappen te nemen om uw belangen te beschermen en eventuele schade te beperken. Ons team kan u daarbij helpen door u te adviseren over de te nemen stappen en u bij te staan in procedures.

Of het nu gaat om contractuele aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bij faillissement, wij hebben de expertise in huis om u bij te staan en uw belangen te behartigen. Onze advocaten hebben een proactieve en oplossingsgerichte aanpak, waarbij het belang van onze cliënten altijd voorop staat.

Kortom, Team Ondernemingsrecht is uw specialist op het gebied van procederen over aansprakelijkheden. Neem gerust contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen bij uw specifieke situatie.

Aansprakelijkheid De feitelijk beleidsbepaler bij bestuurdersaansprakelijkheid Door mr. S. Wulder

  In het verleden heb ik meerdere malen geschreven over de situatie waarbij een bestuurder d...

Neem contact op