EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Mensen in ondernemingen zijn zich veel meer bewust van hun risico’s en doen er alles aan dit risico bij u neer te leggen of de schade op u te verhalen. Dat betekent vaak lange en ingewikkelde contracten en meer procedures. Hoewel wij natuurlijk begrijpen dat u daar niet op zit te wachten, staan wij u graag bij.

Gratis intakegesprek

Heeft u vragen op het gebied van aansprakelijkheid?

Specialisten

De sectie Aansprakelijkheid wordt gevormd door een team van specialisten die actief zijn op onder andere de volgende deelgebieden: aansprakelijkheid wegens het niet nakomen van overeenkomsten, de aansprakelijkheid van de bank, de aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen, zowel binnen als buiten faillissement en de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, notarissen, accountants, (assurantie)tussenpersonen en makelaars. Wij beschikken over een rijke ervaring met betrekking tot de afhandeling van teeltschades en schade als een gevolg van mislukte ICT-projecten, waarbij complexe aansprakelijkheids- en schadevergoedingsvraagstukken een rol kunnen spelen. Daarbij hechten wij veel waarde aan het handhaven en verder ontwikkelen van specialistische kennis en ervaring.

Neem contact op