EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Jörgen Geelhoed

Dit is Jörgen

advocaat bestuursrecht

Jörgen is een ervaren specialist op het gebied van omgevingsrecht. Door zijn gedrevenheid en creativiteit bereikt hij goede resultaten binnen dit rechtsgebied.

Hij treedt veelal op voor vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars in glastuinbouw, de bouw, horeca en recreatie. In de dagelijkse praktijk procedeert hij o.a. over: bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, bestemmingswijzigingen, milieu, energie, natuur en landschap, monumenten- vergunningen, infrastructurele projecten en de handhaving van dergelijke besluiten of regels in dit kader. Maar ook: overheidsaansprakelijkheid (onrechtmatige daad en nadeelcompensatie) en handhaving (civielrechtelijk, strafrechtelijk en bestuursrechtelijk).

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Was dat wel de bedoeling? Wat is binnen een bestemmingsplan wel of niet toegestaan? Door mr. J. Geelhoed

Wie wil weten wat er op een perceel is toegestaan, dient het bestemmingsplan te raadplegen. Het best...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Duurzaamheidsdoelen in het Westland: hoe komen we over de hoog gelegde lat heen? Door mr. J. Geelhoed

Uit het vorige maand gepubliceerde werkprogramma van het College van Burgemeester en Wethouders van...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Parkeernormen verplaatst naar bestemmingsplannen Door mr. J. Geelhoed

Belanghebbenden kunnen de gemeenteraad met succes verzoeken deze regel aan te passen. Een parkeer...

Ook dit is Jörgen
Jörgen Geelhoed
Ruimte creëren voor uw plannen. Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht
Neem contact op