EBH Legal
Advocaatscore: 9.4
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Hippisch recht

Bedrijfsmatig gebruik van een (sport)paard

Bedrijfsmatig gebruik van een (sport)paard


De vraag of een (sport)paard bedrijfsmatig wordt gebruikt is van cruciaal belang voor de vraag wie aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door dat (sport)paard.
Gewoonlijk rust de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een paard op de bezitter van het paard. Wanneer een paard echter door een ander dan de bezitter wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust deze risicoaansprakelijkheid op degene die het gebruik uitoefent.

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 27 februari 2014 uitspraak  gedaan in een zaak waar de vraag centraal stond of er sprake was van bedrijfsmatig gebruik van een paard dat gestald stond bij een manege.

De rechtbank overweegt dat het enkele feit dat een paard op een manege gestald is, nog niet betekent dat de aansprakelijkheid voor het paard direct verschuift  van de bezitter naar de manege.

Bedrijfsmatig gebruik is niet gelijk aan het bedrijfsmatig stallen van dieren voor een ander.
In dit geval had de bezitter van het paard er uitdrukkelijk voor gekozen om zelf het paard te beleren. De bezitter  heeft weliswaar lessen genomen bij  de manege maar daarmee heeft  de bezitter niet het beleren uitbesteed aan de manege. Buiten de door haar gegeven lessen om, bemoeide de manege  zich in beginsel niet met de opleiding van het paard.  De bezitter is dan ook op grond van die hoedanigheid aansprakelijk voor de schade die het paard heeft veroorzaakt.
In het algemeen heeft echter te gelden dat een manegehouder die een paard van een ander (tegen betaling) traint, als bedrijfsmatig gebruiker van dat paard dien te worden gekwalificeerd. Het gevolg daarvan is dat de manegehouder aansprakelijk is als dat paard schade veroorzaakt.

Het gebeurt in de dagelijkse praktijk maar al te vaak dat een professional een paard, al dan niet (zeer) tijdelijk, in training neemt en een paard van een ander tegen betaling uitbrengt op wedstrijden. Deze professional dient zich dan goed te realiseren dat hij of zij aansprakelijk is als het paard wat hij tegen betaling traint of (slechts een enkele keer) uitbrengt schade veroorzaakt. De aansprakelijkheid voor deze schade zal in de meeste gevallen niet in verhouding staan tot de vergoeding die hij of zij ontvangt.

Kan de professional daar wat tegen doen?

Het antwoord daarop is niet zo simpel. De professional is en blijft immers aansprakelijk jegens degene die de schade lijdt die is veroorzaakt door dat paard. Wel is het mogelijk om een eenvoudige schriftelijke (standaard) overeenkomst te sluiten waarbij de eigenaar van het paard hem of haar vrijwaart voor de schade die het paard dat hij of zij traint mogelijk zal veroorzaken. De eigenaar is dan verplicht de schade die de professional moet uikeren te vergoeden. Een extra check of er in een dergelijk geval dekking is via een (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering  blijft echter aan te raden omdat een vrijwaring niet in alle gevallen de zekerheid geeft dat er ook betaald kan worden. Van een kale kip blijft het immers lastig veren plukken!

 

 

Gepubliceerd op 2 Mar '17
Arbeidsrecht WAB: Internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in Balans Door mr. D.J. Bosboom

Op 9 april 2018 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ter internet consultatie voorgelegd. Het wets...

Arbeidsrecht “Slapende” dienstverbanden dreigen te ontwaken Door mr. D.J. Bosboom

Wat is een “slapend” dienstverband ook al weer? Een “slapend” dienstverba...

Arbeidsrecht Premiedifferentiatie WW m.i.v. 1 januari 2020 Door mr. D.J. Bosboom

Premiedifferentiatie WW m.i.v. 1 januari 2020 “De meest onbekende WAB wijziging, met aanzie...

Neem contact op