EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Huurrecht & Pachtrecht

Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

 

De minister van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang) hebben uitgesproken dat door de coronacrisis niemand op straat mag belanden. Daarom hebben deze partijen afgesproken voorlopig geen huisuitzettingen meer te zullen doen, tenzij er evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

De hiervoor vermelde verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen vertegenwoordigen ruim 80% van de huurhuizen in Nederland. De minister heeft aangegeven dat indien blijkt dat de afspraken niet nageleefd worden of verhuurders, die niet aangesloten zijn bij een verhuurdersorganisatie of branchevereniging, toch overgaan tot huisuitzettingen de wettelijke maatregel desalniettemin niet is uitgesloten.

Daarnaast komt de minister op korte termijn met een spoedwet om tijdelijke huurovereenkomsten te kunnen verlengen. Dat zit zo: nu is het zo dat een verhuurder bij een tijdelijke huurovereenkomst betreffende zelfstandige of niet-zelfstandige woonruimte niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk een maand voordat de overeengekomen bepaalde tijd is verstreken de huurder schriftelijk kan informeren over de dag waarop de huur verstrijkt. Is die schriftelijke aanzegging tijdig en op het juiste moment gedaan, dan eindigt de huurovereenkomst na het verstrijken van de afgesproken bepaalde tijd daadwerkelijk en heeft de huurder geen recht op huurbescherming.

Indien een verhuurder deze informatieverplichting echter niet tijdig of niet op het juiste moment nakomt, dan wordt de huurovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd voor onbepaalde tijd verlengd en verkleurt de huurovereenkomst naar een reguliere huurovereenkomst met huurbescherming. Een reguliere huurovereenkomst met huurbescherming is alleen opzegbaar op grond van één of meer van de wettelijke opzeggingsgronden.

Op dit moment is het niet mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst voor een bepaalde tijd te verlengen of om met dezelfde huurder een nieuwe tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan, zonder dat de huurder recht op huurbescherming verkrijgt.

Hierdoor zullen veel verhuurders ervoor terugdeinzen om een verzoek van een huurder met een tijdelijke huurovereenkomst om - in verband met corona-gerelateerde redenen - nog wat langer in de gehuurde woonruimte te kunnen blijven wonen te honoreren. Diverse huurders zullen vanwege de coronacrisis op dit moment na afloop van de overeengekomen bepaalde tijd echter niet direct kunnen verhuizen, bijvoorbeeld omdat zij ziek zijn, moeilijkheden ondervinden bij de bezichtiging van andere woningen of, zoals bij expats, omdat zij niet direct terug naar huis kunnen reizen.

De minister gaat nu zo spoedig mogelijk met spoedwetgeving komen, die het mogelijk zal gaan maken dat tijdelijke huurovereenkomsten tijdens de coronacrisis kunnen worden verlengd voor een nieuwe tijdelijke periode, zonder dat de huurovereenkomst door de verlenging zal verkleuren naar een reguliere huurovereenkomst met huurbescherming voor de huurder. Dit kan een oplossing bieden voor huurders, die tegen het einde van de looptijd van hun tijdelijke huurovereenkomst aanlopen, maar door de coronacrisis nu geen mogelijkheid hebben om - om wat voor reden dan ook – een andere woning te zoeken en te kunnen betrekken.

Het streven van de minister is dat deze spoedwet zo snel mogelijk in werking zal treden, maar op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat precies zal zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Hans Kleingeld (kleingeld@ebhlegal.nl).

De inhoud van deze blog is algemeen van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij helpen u graag !

Gepubliceerd op 2 Apr '20
Huurrecht & Pachtrecht Wet doorstroming huurmarkt: te late kennisgeving aan huurder fataal? Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. Deze Wet heeft het mogelijk ge...

Huurrecht & Pachtrecht Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten Door mr. J.J.Y. Kleingeld

  De minister van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aede...

Huurrecht & Pachtrecht Ontruimingsbescherming Door mr. J.J.Y. Kleingeld

Ontruimingsbescherming voor de huurder. Wat is dat precies? In artikel 7: 230a BW wordt bepaald d...

Neem contact op