EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Strafrecht

Uitnodiging voor politieverhoor, wat nu?

Uitnodiging voor politieverhoor, wat nu?

Ons advies: Neem contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in strafrecht. Bespreek je situatie en maak gebruik van het recht jouw advocaat erbij te laten zijn als je als verdachte een verklaring aflegt. Sinds 1 maart 2016 heb je namelijk als verdachte het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor.

Vragen van het politieverhoor vooraf doornemen en strategie bepalen

Als de politie je als verdachte uitnodigt voor een verhoor, dan verdenkt de politie je van het plegen van een strafbaar feit. De politie heeft vragen voorbereid die tijdens het verhoor aan je gesteld gaan worden. Als strafrechtadvocaat kan ik een goede inschatting maken van deze vragen en kan ik deze vragen voorafgaand aan het verhoor met je bespreken. We bepalen dan samen een strategie. We bespreken dan of je een verklaring gaat afleggen en zo ja, wat je gaat verklaren. Na ons overleg kun je goed voorbereid richting de verhoorkamer op het politiebureau en zit ik tijdens het politieverhoor naast je.

Verloop van het politieverhoor inschatten

Tijdens het verhoor herken ik de vragen die gesteld worden en herken ik de structuur in de vraagopbouw en kan ik inschatten in welke richting de vragen gaan. Als  ik vermoed dat deze richting voor jou niet duidelijk is, dan vraag ik een time-out om je onder vier ogen hiervan bewust te maken. Na dit overleg bepalen we dan of je wel of niet verder verklaart.

Vragen over een aankomend politieverhoor of behoefte aan juridisch advies? Laat je gegevens achter voor een gratis telefonisch of persoonlijk intakegesprek.

Waarheidsvinding vs. Belastende omstandigheden voorhouden

Ik hoor de politie vaak zeggen dat zij aan waarheidsvinding doet. Meer dan eens krijg ik alleen de indruk dat er vooral belastende omstandigheden aan een verdachte worden voorgehouden en dat deze dusdanig worden uitgelegd dat ze passen in een scenario waarin de verdachte schuldig is. Vaak kunnen de omstandigheden ook passen in een scenario waarin de verdachte onschuldig is. Ik zal tijdens het verhoor de vragen stellen die ontlastende omstandigheden aan het licht brengen.  

Verslag van het politieverhoor

De politie maakt van het verhoor een verslag, een proces-verbaal. Tijdens het verhoor schrijf ik op welke vragen er worden gesteld en wat jij als verdachte verklaart. Nadat je de door de politie opgestelde verklaring hebt gelezen, lees ook ik die verklaring door en het is meer dan eens gebeurd dat wat de verbalisant heeft getypt niet overeenkomt met wat de verdachte heeft verklaard. Soms gebruiken de rechercheurs eigen taal en schrijven ze woorden op die de verdachte niet heeft gezegd. Aan de hand van mijn aantekeningen kan ik het laten zien als de verdachte iets anders heeft gezegd dan wat de verbalisant heeft getypt. Ik heb nog niet meegemaakt dat de tekst dan niet werd aangepast.

Mijn advies aan iedere verdachte:

Heb altijd overleg met een strafrechtadvocaat voordat je als verdachte een verklaring aflegt. Weet dat je het recht hebt om je tijdens het politieverhoor te laten bijstaan door een advocaat en maak er gebruik van!

De strafrechtadvocaten van EBH Legal  staan je voorafgaand en tijdens het politieverhoor graag met raad en daad bij. Heb je vragen over het politieverhoor of heb je behoefte aan advies of juridische bijstand? Het 1e gesprek is altijd gratis! Bel Nancy vrijblijvend op 06 22 633 844 of plan een gratis intakegesprek in.

 

 

 

 

Gepubliceerd op 16 Mar '23
Strafrecht Het laatste woord… Door mr. N. Stolk

Tijdens een zitting heeft de verdachte het recht om als laatste te spreken; de verdachte heeft op zi...

Strafrecht “Doe je wel eens een grote zaak?” Door mr. N. Stolk

  Doe je wel eens een grote zaak? Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld Wat is ee...

Strafrecht Bijstand advocaat tijdens verhoor op politiebureau Door mr. N. Stolk

Sinds 1 maart 2016 heeft u als verdachte het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politi...

Neem contact op