EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Strafrecht

“Doe je wel eens een grote zaak?”

“Doe je wel eens een grote zaak?”

 

Doe je wel eens een grote zaak?

Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld

Wat is een grote zaak?

Voor de meeste advocaten is dat een zaak met een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek dat heeft geresulteerd in vele ordners dossier. Voor de behandeling ervan worden vaak meerdere zittingsdagen op de rechtbank ingepland.

Wie bepaalt of een zaak groot is?

Maar wie ben ik eigenlijk om te bepalen wat een grote zaak is? Het is aan de verdachte om te bepalen of zijn zaak groot is. En dat gezegd hebbend, bestaan er eigenlijk geen kleine strafzaken. Voor bijna iedere verdachte is zijn of haar zaak een grote zaak. De hoeveelheid pagina’s van het dossier en hoeveel of hoe weinig tijd er wordt ingepland om de zaak op zitting te behandelen zegt de verdachte niet zoveel.

De aanhouding door de politie, het verhoor aan het bureau, het afstaan van vingerafdrukken, het verblijf in een politiecel of in het huis van bewaring valt bijna iedere verdachte zwaar. Ook de aanwezigheid op de zitting, de vraagstelling door de rechters, de onzekerheid wat er gaat gebeuren, wat de uitspraak zal zijn en wat de gevolgen van een eventuele veroordeling kunnen zijn, valt velen zwaar.

Zo denk ik aan een verdachte die een persoon aanreed die later die dag aan zijn verwondingen overleed. Het dossier bestond uit nog geen 50 bladzijden en voor de zitting op de rechtbank was een uur ingepland. Een grote zaak? Voor de verdachte -maar zeker ook voor de nabestaanden- was het een grote zaak.

In veel zaken bestaat het dossier maar uit tientallen pagina’s en wordt voor de zitting nog geen 30 minuten ingepland, maar dat doet er niet aan af dat het voor verdachte wel degelijk een grote zaak is. De verdachte komt terecht in een wereld met juridische termen, neemt een advocaat in de arm, moet voor de rechter verschijnen, in het verdachtenbankje plaatsnemen en in spanning afwachten wat de rechter zal gaan beslissen en wat dat voor hem/haar gaat betekenen. Een rij-ontzegging krijgen, een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, het afstaan van DNA, gevolgen voor een verklaring omtrent gedrag etc.

Dossiers die in verhuisdozen worden afgeleverd

Een paar keer per jaar heb ik een zaak waarin het dossier in verhuisdozen wordt afgeleverd. Tijdens meerdere zittingsdagen wordt zo’n zaak dan op de rechtbank behandeld.  Maar elke dag sta ik verdachten bij in zaken die voor hen groot zijn.

Dus mijn antwoord op de vraag of ik weleens een grote zaak doe? Ja! Dagelijks, al is het maar omdat bijna geen verdachte zijn zaak klein vindt.

Gepubliceerd op 9 Jan '20
Strafrecht Hoe is het nu in de gevangenis? Door mr. N. Stolk

  Na het bezoeken van tientallen gedetineerden in gevangenissen verspreid over het land en m...

Strafrecht Van het kastje naar de muur en weer terug… Door mr. N. Stolk

Mijn geduld - dat van nature al wat onderontwikkeld is - is weer eens flink op de proef gesteld....

Strafrecht Lokmiddelen en uitlokking door politie Door mr. N. Stolk

Een aantal jaar geleden is de “lokfiets” bedacht. Een lokfiets is voorzien van GPS en...

Neem contact op