EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Werkgevers opgelet: U heeft nog 7 dagen om oproepkrachten een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang aan te bieden!

Werkgevers opgelet: U heeft nog 7 dagen om oproepkrachten een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang aan te bieden!

Werkgevers opgelet: U heeft nog 7 dagen om oproepkrachten een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang aan te bieden!

In mijn eerdere blogs schreef ik over de Wet Arbeid in Balans. Een nieuwe wet in arbeidsrechtland die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Een aantal belangrijke veranderingen op het gebied van de ketenregeling, de transitievergoeding, payroll, de premiedifferentiatie en last but not least de oproepovereenkomsten.

Voor wat betreft de oproepovereenkomst is (in sommige gevallen) sprake van een naderende termijn, reden om aan deze wijziging in dit blog wat meer aandacht te besteden.

Even terug, wat is de oproepovereenkomst ook al weer? Kortgezegd, een arbeidsovereenkomst waarin geen vaste omvang van de arbeidsuren is opgenomen.  Dit betekent dat een werknemer flexibel kan worden opgeroepen door werkgever. Werkgever betaalt alleen loon voor de daadwerkelijk door de oproepkracht gewerkte uren.

Hoe zat het voor 1 januari 2020? Werkgever en werknemer konden oneindig een oproepovereenkomst met elkaar afspreken en voortzetten. Werkgever was niet gebonden aan een termijn voor het oproepen of afzeggen van een oproepkracht. In de praktijk kon een oproepkracht dus een dag van te voren worden opgezegd of opgeroepen. Een groot voordeel voor werkgever dus.

Wat is er verandert sinds 1 januari 2020? Werkgevers zijn nu verplicht om oproepkrachten na 12 maanden een arbeidsovereenkomst aan te bieden waarin wel een bepaalde arbeidsomvang (dus een vast aantal uren) is opgenomen. Dit aantal dient berekend te worden aan de hand van het gemiddeld aantal uren dat de oproepkracht heeft gewerkt in de voorgaande 12 maanden. Het aanbod van de werkgever dient schriftelijk of elektronisch te worden gedaan. Een andere belangrijke wijziging is dat een werkgever een oproepkracht minstens 4 dagen van te voren moet oproepen (uitzonderingen geregeld in een CAO zijn echter mogelijk).

Vanwaar nu deze blog en de termijn van 9 dagen? De WAB is zoals gezegd op 1 januari 2020 in werking getreden. Er is echter sprake van overgangsrecht. Dit houdt in dat werkgevers aan oproepkrachten die reeds 12 maanden hebben gewerkt een aanbod voor een vast aantal uren moeten aanbieden voor 1 februari 2020.

Bent u werkgever, heeft u sinds 1 januari 2019 oproepkrachten in dienst doe hen dan op uiterlijk 1 februari 2020 een schriftelijk aanbod tot een vaste arbeidsomvang. Ook wanneer u denkt, of zelfs zeker weet dat de oproepkracht dat niet wil, bent u gehouden het aanbod te doen. Indien u dat immers niet doet dan ontstaat het recht op het vaste aantal uren automatisch. Ter voorkoming daarvan dient u te beschikken over een schriftelijke afwijzing van het aanbod.

Het advies is om een brief op te stellen waarin u de oproepkracht op de hoogte stelt van de wetswijziging en de oproepkracht verzoekt aan te geven of hij/zij gebruikt wenst te maken van dit aanbod. Is dit het geval, dan kan op dat moment een nieuwe arbeidsovereenkomst worden aangeboden met daarin de berekende gemiddelde arbeidsomvang. Wenst de oproepkracht geen gebruik te maken van het aanbod, vraag de oproepkracht dit aan u te bevestigen, bijvoorbeeld door middel van het aankruisen van een ‘nee ’optie op de brief. Zo heeft u als werkgever uw administratie weer compleet.

Let er tot slot op dat u als werkgever het aanbod ieder jaar opnieuw dient te doen aan de oproepkracht, dus ook als de oproepkracht eerder nee heeft gezegd tegen het aanbod.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of bent u benieuwd naar een aanbiedingsbrief vaste arbeidsomvang? Neem gerust vrijblijvend contact op met mij of mijn collega arbeidsrechtadvocaat Dick Bosboom.

Op 29 januari a.s. geven Dick Bosboom en Natasha Riedijk een lezing over de Wet Arbeid in Balans. U wordt bijgepraat over de WAB en heeft alle mogelijkheid vragen te stellen. Deelname is kosteloos. Meer informatie en inschrijven is mogelijk via de link: https://www.ebhlegal.nl/event/bijeenkomst-wet-arbeidsmarkt-in-balans-29-januari-2020

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij helpen u graag !

Gepubliceerd op 24 Jan '20
Arbeidsrecht De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) nader uiteengezet Door mr. N.R. Riedijk

Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen in de Eerste Kamer. De WAB zal op 1 januari 2020 in werking tred...

Arbeidsrecht Is een PGB-houder transitievergoeding verschuldigd bij ontslag van de zorgverlener? Door mr. N.R. Riedijk

Op grond van het nieuwe ontslagrecht heeft een werknemer recht op de transitievergoeding als de arbe...

Arbeidsrecht Ontslag op staande voet: Fooi (nog) niet in fooienpot gedaan door barman Door mr. N.R. Riedijk

Om als werkgever een werknemer (rechtsgeldig) te kunnen ontslaan op staande voet dient sprake te zij...

Neem contact op