EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Drie vragen in arbeidsrechtland die nu vaak gesteld worden en ter discussie staan. Hoe zit het?

Drie vragen in arbeidsrechtland die nu vaak gesteld worden en ter discussie staan. Hoe zit het?

 

Kan ik verplicht worden nu vakantiedagen op te nemen?

Werknemers die hun werkzaamheden nu niet langer kunnen uitvoeren en dus verplicht thuis zitten krijgen veelal het verzoek van hun werkgever om hun vakantiedagen in deze periode op te nemen. Toch schiet dit verzoek bij veel werknemers in het verkeerde keelgat.

Het antwoord op deze vraag luidt nee. Een werkgever kan een werknemer daartoe niet verplichten. Dit is alleen anders als in de arbeidsovereenkomst (of CAO) staat opgenomen dat een werkgever eenzijdig kan bepalen wanneer een werknemer vakantie opneemt. Dit komt echter bijna nooit voor.

Het staat werkgevers en werknemers natuurlijk vrij om – zeker in deze periode – samen afspraken te maken. Dus bijvoorbeeld een afspraak dat tijdens deze periode een x aantal vakantiedagen als opgenomen beschouwd wordt. Een andere mogelijkheid zou zijn om af te spreken dat gedurende de periode dat de werknemer thuis zit (en niet werkt) geen vakantiedagen worden opgebouwd (werknemer heeft dan gedurende het hele jaar recht op minder vakantiedagen), maar dat de werknemer voor de periode thuis geen vakantiedagen op hoeft te nemen (van de opgebouwde dagen over het totale jaar wordt dus niets ingeleverd). Op deze manier hebben zowel werknemer als werkgever iets gedaan.

Feit blijft wel: het is geen verplichting. Een werknemer kan dus nee zeggen.

Kan ik mijn eerder opgenomen vakantiedagen nu alsnog intrekken?

Nee, in beginsel niet. Het uitgangspunt is dat de opgenomen dagen gelden als vastgesteld en alleen de wens van werknemer om de dagen weer terug te nemen is niet genoeg om deze weer in te trekken. Werkgever dient akkoord te geven, maar is dit niet verplicht.

De werkgever is echter op grond van de wet wel verplicht om zich te gedragen als goed werkgever. In dit geval zou dat kunnen betekenen dat wanneer er nog geen werkroosters zijn vastgesteld of vaststaat dat de werkgever geen last/nadeel ondervindt van de intrekking de werkgever het verzoek zou moeten goedkeuren.

Het verzoek tot intrekken van opgenomen vakantiedagen zal waarschijnlijk komende maanden vaak gaan voorkomen gelet op de grote onzekerheid of en wanneer men weer weg kan. Werkgever en werknemer moeten (in de meeste gevallen) nog wel even met elkaar door en niemand kan iets doen aan deze situatie. Om die reden kan het verstandig zijn om tot een compromis te komen, bijvoorbeeld dat slechts een deel van de al opgenomen vakantiedagen kan worden teruggenomen en een deel als opgenomen wordt beschouwd.

Kan ik worden verplicht mijn ADV dagen op te nemen?

Ja dit zou kunnen.

Belangrijk om te weten is dat ADV dagen niet (net als vakantiedagen) in de wet zijn geregeld. De vaststelling van ADV dagen zijn meestal geregeld in de arbeidsovereenkomst, CAO of personeelshandboek. Als daarin staat dat werkgever mag bepalen wanneer deze worden opgenomen, dan kan de werkgever nu bepalen dat opname in deze periode plaatsvindt.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er nu veel van bovenstaande en soortgelijke vragen spelen bij werkgevers/HR afdelingen en werknemers. Mocht u een vraag hebben dan kunt u altijd (vrijblijvend) contact opnemen met mij (riedijk@ebhlegal.nl) of mijn collega arbeidsrechtadvocaat Dick Bosboom (bosboom@ebhlegal.nl). Ook in deze tijd staan wij graag voor u klaar!

De inhoud van deze blog is algemeen van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Gepubliceerd op 9 Apr '20
Arbeidsrecht Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Door mr. N.R. Riedijk

  Het zijn nu roerige tijden voor iedereen. Werknemers zijn bang dat hun arbeidsovereenkomst...

Arbeidsrecht Drie bijzondere vormen van verlof Door mr. N.R. Riedijk

  In mijn vorige blog beantwoordde ik drie vragen die op dit moment vaak gesteld worden...

Arbeidsrecht De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) nader uiteengezet Door mr. N.R. Riedijk

Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen in de Eerste Kamer. De WAB zal op 1 januari 2020 in werking tred...

Neem contact op