EBH Legal
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet: Fooi (nog) niet in fooienpot gedaan door barman

Ontslag op staande voet: Fooi (nog) niet in fooienpot gedaan door barman

Om als werkgever een werknemer (rechtsgeldig) te kunnen ontslaan op staande voet dient sprake te zijn van een dringende reden én onverwijlde mededeling van die reden aan de werknemer. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is geen sprake van een rechtsgeldig ontslag en is de werknemer nog in dienst bij de werkgever.

In de wet worden een aantal van die dringende redenen expliciet genoemd. Diefstal is één van deze redenen. De vraag is echter wanneer daadwerkelijk sprake is van diefstal in dienstbetrekking.

In een zaak waarin een barman een briefje van 50 euro als fooi ontving van een klant en deze (nog) niet in de fooienpot had gedaan, maar even opgevouwen onder het pinapparaat had gelegd met volgens de werknemer de bedoeling deze later in de fooienpot te doen, volgde ontslag op staande voet. Werkgever betoogde dat de werknemer de bedoeling heeft gehad om het biljet van 50 euro te verduisteren. Zowel de kantonrechter als het hof in hoger beroep oordeelden in deze zaak dat geen sprake was van een dringende reden, nu niet met voldoende zekerheid kon worden vastgesteld dat de werknemer daadwerkelijk de bedoeling had om de fooi te verduisteren.

De werknemer voerde aan het briefje ‘even’ onder het pinapparaat te hebben gelegd, om deze later in de fooienpot te doen. Duidelijk is echter geworden dat het opvouwen en wegstoppen van de fooi onder het pinapparaat niet sneller was dan het scannen van het biljet om deze vervolgens direct in de fooienpot te doen, welke fooienpot binnen handbereik van werknemer stond. Zowel de kantonrechter als het hof oordeelden dat de handelswijze van werknemer vragen oproept, onlogisch en verdacht is, maar dat ontslag op staande voet in dit geval een te ver gaande stap is. Voor ontslag op staande voet is meer nodig dan slechts de sterke verdenking dat de werknemer de fooi heeft weggestopt met de bedoeling het geld ook daadwerkelijk weg te nemen.

In deze zaak is onder meer van belang dat de onlogische keuze van de werknemer om het geld even weg te stoppen wellicht te maken had met het feit dat werknemer er een dienst van 16 uur op had zitten en derhalve voortkwam uit vermoeidheid.

Een tweede aspect in deze zaak betrof het feit dat de werknemer – nadat hij op staande voet was ontslagen – is vertrokken zonder te protesteren. Hoewel het voor de hand ligt dat wanneer iemand volgens hem onterecht op staande voet wordt ontslagen hier direct ter plekke tegen protesteert, hieruit niet de conclusie mag worden getrokken, dat het ontslag c.q. de beschuldiging terecht is geweest, aldus het hof.

Of sprake is van een dringende reden en of het ontslag op staande voet dus rechtsgeldig is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Een enkele verdenking – door een onlogische en verdachte handelswijze – is zoals blijkt uit deze uitspraak echter niet genoeg.

Ook uit het weglopen zonder direct te protesteren tegen het ontslag op staande voet kan niet zomaar de conclusie worden getrokken dat de beschuldiging van diefstal terecht is.

Bent u op staande voet ontslagen wegens bijvoorbeeld de verdenking van diefstal in dienstbetrekking? Neem dan altijd contact op met een arbeidsrechtadvocaat, die u kan adviseren over de te nemen vervolgstappen. Indien sprake is van ontslag op staande voet en als achteraf blijkt dat een dringende reden ontbreekt heeft u namelijk diverse mogelijkheden, zoals: de kantonrechter verzoeken het ontslag te vernietigen of een billijke vergoeding toe te kennen. Tevens is de werkgever schadeplichtig wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn.

De inhoud van dit blog is algemeen van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Gepubliceerd op 30 May '17
Arbeidsrecht Is een PGB-houder transitievergoeding verschuldigd bij ontslag van de zorgverlener? Door mr. N.R. Riedijk

Op grond van het nieuwe ontslagrecht heeft een werknemer recht op de transitievergoeding als de arbe...

Arbeidsrecht Een dagje proefdraaien: het proberen waard? Door mr. N.R. Riedijk

Voordat een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, bestaat bij veel werkgevers de behoefte een sollic...

Arbeidsrecht Ontslag op staande voet: Fooi (nog) niet in fooienpot gedaan door barman Door mr. N.R. Riedijk

Om als werkgever een werknemer (rechtsgeldig) te kunnen ontslaan op staande voet dient sprake te zij...

Neem contact op