EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Uitbetaling vakantiedagen bij uitdiensttreding: wat is dat waard?

Uitbetaling vakantiedagen bij uitdiensttreding: wat is dat waard?

Werknemers hebben recht op doorbetaling van het loon tijdens vakantie alsmede uitbetaling van loon over de openstaande vakantiedagen bij uitdiensttreding.

Dit gegeven is alom bekend bij werkgevers en werknemers. Minder bekend is wat in dit kader nu precies onder ‘loon’ wordt verstaan, met andere woorden: wat is een vakantiedag waard bij uitbetaling?

Op basis van de wet en rechtspraak worden de volgende looncomponenten tot het vakantieloon gerekend:

  • Het basisloon (met andere woorden: het ‘kale’ bruto maandsalaris);
  • De vakantietoeslag;
  • 13e maand, tenzij de 13e maand niet overeengekomen is en niet structureel van aard is ;
  • Onregelmatigheidstoeslagen, alleen indien deze toeslagen intrinsiek samenhangen met de taken van de werknemer en structureel worden uitgekeerd. Aan het vereiste van intrinsieke samenhang is voldaan wanneer de werkzaamheden waarvoor de toeslag wordt verstrekt als standaardonderdeel van het werk worden gezien;
  • Bonus, alleen indien de hoogte van de bonus afhankelijk is van de prestatie van de werknemer. Daarnaast kan bonus een onderdeel zijn van het vakantieloon als de werknemer de bonus ook zou hebben ontvangen als hij gedurende de vakantie gewerkt zou hebben;
  • Werkgeversdeel pensioenpremie, alleen indien de werkgever de premie ook zou hebben moeten betalen als de werknemer gedurende zijn vakantieperiode in dienst zou zijn gebleven en dus de dagen als vakantiedagen zou hebben opgenomen.

Uitbetaling van een vakantiedag bevat dus veel meer componenten dan alleen het basisloon. Werkgevers kunnen bij einde dienstverband derhalve niet simpelweg uitgaan van de berekening aantal vakantiedagen x kaal uur/dag loon. In de praktijk gebeurt dit echter vaak wel.

Werkgevers doen er echter goed aan om bovenstaand lijstje in hun achterhoofd te houden. Wordt er geen rekening gehouden met al de hiervoor genoemde componenten bij de uitbetaling van de vakantiedagen dan kan dat de werkgever ook jaren laten nog duur komen te staan. Het niet volledig uitbetalen van de vakantiedagen betreft namelijk een loonvordering, waarvoor een verjaringstermijn van 5 jaar (!) geldt.

Werknemers die menen bij einde dienstverband slechts het kale vakantieloon uitbetaald te hebben gekregen (binnen de verjaringstermijn van 5 jaar) kunnen derhalve nog aankloppen bij de werkgever voor de ‘rest’ en eventueel een loonvorderingsprocedure starten bij de rechtbank. Bij een terechte vordering geldt eventueel ook nog de wettelijke verhoging die kan oplopen tot 50% van het te laat betaalde loon.

Ten slotte geldt een loonvordering niet alleen voor de uit dienst getreden werknemers, maar ook voor werknemers die nog in dienst zijn en om welke reden dan ook hun vakantiedagen op een bepaald moment uitgekeerd hebben gekregen.

Meent u nog een loonvordering te hebben op uw (ex)werkgever? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met mij of mijn collega arbeidsrecht advocaat Dick Bosboom. Bent u werkgever en heeft u een vraag over dit onderwerp? Ook dan staan wij u graag te woord!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 6 Dec '19
Arbeidsrecht Uitbetaling vakantiedagen bij uitdiensttreding: wat is dat waard? Door mr. N.R. Riedijk

Werknemers hebben recht op doorbetaling van het loon tijdens vakantie alsmede uitbetaling van loon o...

Arbeidsrecht Veranderingen in 2021 op arbeidsrechtelijk gebied! Door mr. N.R. Riedijk

  Bij de jaarwisseling horen ook altijd een aantal wetswijzigingen, dit zijn de belangrijkst...

Arbeidsrecht Ontslag op staande voet wegens meenemen van tasje met waarde 3 cent terecht? Door mr. N.R. Riedijk

  Over deze vraag diende een Kantonrechter zich te buigen. Het antwoord op deze vraag is, zo...

Neem contact op