EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Arbeidsomstandighedenwet: Boete opgelegd in verband met een overtreding. Wat kunt u hiertegen doen?

Arbeidsomstandighedenwet: Boete opgelegd in verband met een overtreding. Wat kunt u hiertegen doen?

Waar mensen werken, zijn risico’s. Ondanks dat de meeste werkgevers deze risico’s zoveel mogelijk proberen te beperken, gaat het wel eens mis. Er vindt bijvoorbeeld een arbeidsongeval plaats. Ondanks de inspanningen en voorzorgsmaatregelen die de werkgever heeft genomen om arbeidsongevallen op de werkvloer te voorkomen, kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een boete opleggen voor een overtreding op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. De hoogte van de boete is afhankelijk van verschillende factoren zoals: de grootte van de onderneming, of sprake is van een eerdere overtreding en de aard van het letsel.

Wanneer uw onderneming te maken krijgt met een arbeidsongeval zal kort na dit arbeidsongeval een arbeidsinspecteur langs komen om de situatie ter plekke te bekijken en eventuele verklaringen van getuigen af te nemen. Vervolgens zult u (in de meeste gevallen) een kennisgeving ontvangen van het voornemen tot het opleggen van een boete van het Ministerie van SZW.

Deze kennisgeving betreft nog niet de daadwerkelijke boete zelf. Het gaat om een voornemen. Tegen dit voornemen kan een zienswijze worden ingediend. In deze zienswijze kan een onderneming redenen naar voren brengen waarom de boete volgens haar niet opgelegd zou moeten worden of waarom de boete gematigd zou moeten worden. Indien een onderneming geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, zal een boetebeschikking volgen. Dit betreft de definitieve boete. Tegen deze boetebeschikking kan vervolgens bezwaar worden gemaakt.

Veel ondernemers verkeren in de veronderstelling dat het geen zin heeft om iets in te brengen tegen een opgelegde boete door de Minister van SZW voor een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Dit is zeker niet het geval!

Sinds de wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving kan een ondernemer vier matigingsgronden aanvoeren, waardoor de opgelegde boete gematigd of op nihil gesteld kan worden. Aangetoond zal moeten worden:

  • Dat de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld, die voldoet aan de vereisten van de Arbowet à u kunt hier denken aan het laten uitvoeren van een Risico- Inventarisatie en Evaluatie;
  • Dat de nodige randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze à u kunt hierbij denken aan het ter beschikking stellen van persoonlijke veiligheidsmiddelen aan uw werknemers;
  • Dat er adequate instructies zijn gegeven à u kunt hierbij denken aan het vastleggen van de binnen uw onderneming geldende veiligheidsvoorschriften en deze aan uw werknemers kenbaar te maken;
  • Dat er adequaat toezicht is gehouden à u kunt hierbij denken aan het aanstellen van een toezichthouder op de werkvloer.

Voor elke grond waar u als ondernemer aan voldoet, geldt een verlaging van het boete bedrag van 25%. Dit betekent dus dat als uw onderneming voldoet aan alle vier de matigingsgronden de boete met 100% verlaagd wordt!

Indien een onderneming geen gebruik maakt van het indienen van een zienswijze, zal - zoals gezegd - de boete worden opgelegd conform het voornemen van de Minister van SZW. De mogelijkheid tot het maken van bezwaar blijft open staan.

Het indienen van een zienswijze kan dus gezien worden als een ‘extra’ mogelijkheid om matigingsgronden naar voren te brengen tegen het voornemen tot het opleggen van de boete.

Ik adviseer iedere onderneming dan ook om gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze, althans de mogelijkheden hiervoor in onderzoek te nemen. Wellicht wordt de boete dusdanig gematigd dat het doorlopen van een bezwaarprocedure niet meer nodig is.

De inhoud van dit blog is algemeen van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

Heeft u een juridische vraag over dit onderwerp? Wij helpen u graag verder.

Gepubliceerd op 19 Apr '17
Arbeidsrecht De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) nader uiteengezet Door mr. N.R. Riedijk

Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen in de Eerste Kamer. De WAB zal op 1 januari 2020 in werking tred...

Arbeidsrecht Werkgevers opgelet: U heeft nog 7 dagen om oproepkrachten een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang aan te bieden! Door mr. N.R. Riedijk

Werkgevers opgelet: U heeft nog 7 dagen om oproepkrachten een arbeidsovereenkomst met een vaste arbe...

Arbeidsrecht Arbeidsomstandighedenwet: Boete opgelegd in verband met een overtreding. Wat kunt u hiertegen doen? Door mr. N.R. Riedijk

Waar mensen werken, zijn risico’s. Ondanks dat de meeste werkgevers deze risico’s zoveel...

Neem contact op