EBH Legal
Advocaatscore: 9.2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht

Stand van zaken Omgevingswet

Stand van zaken Omgevingswet

 

Na al enkele malen te zijn uitgesteld, was de inwerkingtreding van de Omgevingswet gepland op 1 januari 2021. Onlangs is echter bekend geworden dat de inwerkingtreding van de wet nog verder is uitgesteld. De nieuwe datum wordt nog bekend gemaakt. Minister Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd in een brief van 1 april jl.. Hoewel niet iedereen even enthousiast is over de enorme wetgevingsoperatie en sommigen ervoor pleiten om de hele transitie stop te zetten, heeft de Minister benadrukt dat het niet gaat om de vraag of het stelsel inwerking treedt, maar wanneer. Uitstel is dus vooralsnog geen afstel.

Stand van zaken wetgeving

Voor wat betreft het wetgevingstraject heeft de Eerste Kamer ingestemd met de voorstellen voor de Invoeringswet en de Aanvullingswetten bodem, geluid en grondeigendom. Op dit moment is bij de Eerste Kamer nog de Aanvullingswet natuur in behandeling en ligt in beide Kamers het Aanvullingsbesluit natuur voor. Door de coronacrisis zal de mondelinge behandeling van de Aanvullingswet natuur later plaatsvinden dan gepland.

De Omgevingswet, de Invoeringswet, de aanvullingswetten, de bijbehorende AMvB's en de ministeriële regelingen treden in werking door middel van een Koninklijk Besluit. Het ontwerp van dit Koninklijk Besluit wordt bij beide Kamers voorgehangen als de behandeling van de natuurwetgeving is afgerond.

Daarnaast is het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten van belang. Met deze wet wordt een goede afstemming tussen de Algemene wet bestuursrecht en de nieuwe Omgevingswet bewerkstelligd. Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Ook het voorstel voor de Wet elektronische publicaties is van belang voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Oorzaken van het uitstel

De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan en de achterstand bij de implementatie van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) zijn de belangrijkste oorzaken van het uitstel. Er ontbreekt nog steeds een standaard voor de publicatie van documenten en er moet er op lokaal niveau software worden verworven en geïmplementeerd om aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV). Nog niet alle huidige ICT-systemen bij de diverse overheidsinstanties zijn geschikt om te werken met de Omgevingswet-standaarden.  

Bij de brief van 1 april jl. is ook een voortgangsoverzicht gevoegd. Uit het overzicht van maart 2020 blijkt dat 282 van de 355 gemeenten zich hebben aangemeld voor het realiseren van een koppeling voor het doen van een aanvraag of een melding. Slechts 16 gemeenten hebben een goed werkende beveiligde verbinding tussen de landelijke voorziening van het DSO en de ICT-omgeving van de gemeente. 10 gemeenten zijn in staat om een aanvraag of een melding te ontvangen en verwerken. Er is nog maar één gemeente in staat om een omgevingsbesluit te publiceren. Van de 25 aangemelde Omgevingsdiensten heeft slechts één een goed werkende beveiligde verbinding en is geen enkele Omgevingsdienst in staat om aanvragen of meldingen te ontvangen en verwerken. Dus corona-maatregelen of niet: voor een goed werkend digitaal stelsel moet er nog wel het een en ander gebeuren. Ik ben benieuwd wat de nieuwe datum van inwerkingtreding gaat worden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met mr. L. van Schie-Kooman (vanschie@ebhlegal.nl).

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Gepubliceerd op 14 Apr '20
Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Wanneer leidt een toezegging tot opgewekt vertrouwen? Door mr. L. van Schie-Kooman

Als burger ga je ervan uit dat de informatie die je van een gemeenteambtenaar ontvangt, juist is....

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Wanneer moet een particulier initiatief worden meegenomen in een bestemmingsplanherziening? Door mr. L. van Schie-Kooman

In een bestemmingsplan worden ontwikkelingen van de afgelopen periode vastgelegd en gewenste toekoms...

Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht Digitale bekendmakingen: mis ze niet! Door mr. L. van Schie-Kooman

  In het omgevingsrecht is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de bekendmaking van de...

Neem contact op