EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Sinds 1 april 2009 is het voor ouders met minderjarige kinderen verplicht om in geval van een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het geregistreerd partnerschap een ouderschapsplan op te stellen. Ook voor samenwoners die gezamenlijk het gezag hebben over minderjarige kinderen is het bij de beëindiging van de samenleving verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen de ouders, waarin afspraken m.b.t. de kinderen worden opgenomen. Het ouderschapsplan is als het ware een leidraad voor de wijze waarop de ouders de kinderen na scheiding opvoeden en verzorgen.

De inhoud van het ouderschapsplan

Volgens de wet dient het ouderschapsplan in ieder geval de navolgende afspraken te bevatten:

Zorgregeling

  • Afspraken over de wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen. Dit betekent dat er onder andere een zorgregeling moet worden overeengekomen waaruit blijkt op welke momenten de kinderen bij welke ouder verblijven;

Informeren en consulteren

  • Afspraken over de wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en elkaar raadplegen omtrent belangrijke zaken m.b.t. de kinderen. In de regel spreken de ouders af dat zij periodiek (één keer per kwartaal/één keer per half jaar) met elkaar om tafel gaan om te bespreken hoe het met de kinderen gaat en beslissingen te nemen over bijvoorbeeld een schoolkeuze;

Kinderalimentatie

  • Afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Concreet betekent dit dat er een kinderalimentatie moet worden vastgelegd of dat afspraken moeten worden gemaakt over ieders bijdrage op een kinderrekening van waaruit de kosten van de kinderen worden voldaan.

Naast deze verplichte onderwerpen, kunnen in een ouderschapsplan ook afspraken over andere onderwerpen worden opgenomen. Sommige ouders vinden het bijvoorbeeld prettig om afspraken te maken over huiswerkbegeleiding, ouderavonden, medische aangelegenheden, de onderlinge ouderrelatie en –communicatie en hoe om wordt gegaan met geschillen. Het maken van afspraken over deze onderwerpen is niet verplicht, maar vaak wel wenselijk.

Het opstellen van een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan kan in principe door de ouders zelf worden opgesteld. Het is echter wel verstandig voorafgaand aan het opstellen van een ouderschapsplan advies in te winnen bij een advocaat en/of een opgesteld ouderschapsplan ter controle door een advocaat te laten lezen. Met name de afspraken over kinderalimentatie vergen juridische kennis en daarom is het verstandig dit onderdeel met een advocaat te bespreken en door een advocaat te laten invullen.

Voorbeeld ouderschapsplan

Een model ouderschapsplan kunt u hier downloaden: https://www.ebhlegal.nl/rechtsgebieden/familierecht-en-mediation

Indien u vragen heeft of advies wenst, neemt u dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.
Oorspronkelijke auteur: mr. M.N.C. Zuiderwijk

Gepubliceerd op 4 May '18
Familierecht Alimentatie aanpassen, hoe doe ik dat? Door mr. P. Vellekoop

Als de rechter uitspraak heeft gedaan over wat u aan alimentatie moet betalen, kunt u wijziging van...

Familierecht In welke gevallen kan kinder- of partneralimentatie worden gewijzigd? Door mr. P. Vellekoop

Onlangs nam een oud-cliënte contact met mij op omdat haar ex-echtgenoot had gemaild dat hij voo...

Familierecht Wie mag tijdens en na de scheiding voorlopig in de echtelijke woning blijven wonen? Door mr. P. Vellekoop

Een scheiding brengt onvermijdelijk met zich mee dat een van beide partners – al dan niet tijd...

Neem contact op