EBH Legal
Advocaatscore: 9.5
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Kan je als gescheiden ouders zomaar met minderjarige kinderen op vakantie?

Kan je als gescheiden ouders zomaar met minderjarige kinderen op vakantie?

 

De vakantie komt er bijna aan! Maar kan je als gescheiden ouders zomaar met minderjarige kinderen op vakantie? Het antwoord is nee.

Gezamenlijk gezag

Als de ouders samen het gezag hebben, is de toestemming van de ex-partner nodig voor een vakantie met de kinderen. De ex-partner moet geïnformeerd worden over de bestemming en de reisdata en moet een formulier ondertekenen waaruit zijn/haar toestemming blijkt. Dit formulier is te vinden op de website www.rijksoverheid.nl.

Als je geen toestemming vraagt of krijgt en je toch op vakantie gaat, bestaat de kans dat je bij een grenscontrole niet verder mag reizen én je maakt je schuldig aan onttrekking aan het gezag. Stel dat de ex-partner zonder gegronde redenen de toestemming weigert, dan kan de rechter vervangende toestemming geven. De rechter maakt een afweging van de belangen van het kind en de beide ouders. Zeker als je reist naar een land zonder negatief reisadvies, wordt een dergelijk verzoek vaak toegewezen.

Eenhoofdig gezag

Als je als ouder alleen het gezag hebt, dan mag je zonder toestemming van de ex-partner reizen. Het is in dat geval wel van belang om de juiste stukken bij je te hebben zodat je kan aantonen dat je alleen het gezag hebt, zoals de geboorteakte van het kind en een uittreksel uit het gezagsregister.

Niet-gescheiden ouders

Overigens is de toestemming van de andere ouder ook vereist als je niet gescheiden bent, maar wel samen het gezag over de kinderen hebt. Dus reis je alleen met minderjarige kinderen, zorg altijd dat alle papieren in orde zijn om gedoe en vertraging bij een (grens)controle te voorkomen.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wil je meer weten over dit onderwerp? We helpen je graag

Gepubliceerd op 2 Jul '24
Familierecht De voorlopige voorzieningen procedure Door mr. P. Vellekoop

De voorlopige voorzieningen procedure In een echtscheidingsprocedure kan men – naast de ec...

Familierecht (Te) lage kinderalimentatie afgesproken? Door mr. P. Vellekoop

  Als ouders van minderjarige kinderen besluiten uit elkaar te gaan, kunnen zij de gevolgen...

Familierecht Mijn ex geeft geen toestemming voor een vakantie met de kinderen naar het buitenland. Wat nu? Door mr. P. Vellekoop

Nu de zomervakantie is aangebroken, ontstaan weer regelmatig geschillen als een ouder met een minder...

Neem contact op