EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Kan ik wel scheiden nu de rechtbank gesloten is?

Kan ik wel scheiden nu de rechtbank gesloten is?

Zoals bijna alle branches, hebben ook de rechtspraak en de advocatuur hun manier van werken aangepast door het coronavirus. De advocaten van EBH Legal werken zoveel mogelijk thuis en de rechtbanken zijn sinds 16 maart jl. gesloten voor publiek. Maar betekent dit dat jouw rechtszaak stil ligt en nieuwe zaken moeten wachten tot de coronacrisis voorbij is? Zeker niet!

Contact met een advocaat

Op dit moment werken alle advocaten van EBH Legal nog thuis, maar het is uiteraard wel mogelijk om een afspraak met een advocaat te maken. Niet fysiek op kantoor, maar via een videogesprek of een telefonische afspraak. Ook kennismakingsgesprekken of mediationgesprekken kunnen worden ingepland. Via een videogesprek is het heel goed mogelijk om als mediator met beide echtgenoten of partners tegelijk een gesprek te voeren en alle gevolgen van de scheiding te bespreken.

Inmiddels worden op kantoor maatregelen getroffen die het mogelijk maken om binnenkort ook weer op kantoor af te spreken als een videogesprek of telefonische afspraak niet mogelijk of wenselijk is.

Afwikkeling door de rechtbank

De rechtbank is gesloten voor publiek en ook de rechters en overige medewerkers van de rechtbank werken zoveel mogelijk thuis, maar dit betekent niet dat alle procedures stil liggen. Urgente zaken worden zo spoedig mogelijk door de rechtbank afgehandeld. De rechtbank maakt onderscheid tussen zeer urgente zaken en overige urgente zaken. Bij zeer urgente zaken moet worden gedacht aan een kort geding of een voorlopige voorziening waarbij de veiligheid van kinderen in het geding is. Onder overige urgente zaken vallen vrijwel alle familiezaken, dus ook echtscheiding, alimentatie en gezag en omgang.

Afhankelijk van het soort zaak en de mate van urgentie wordt een procedure schriftelijk of met een mondelinge behandeling afgedaan. Een mondelinge behandeling vindt nu nog niet fysiek op de rechtbank plaats, maar gebeurt telefonisch of via een beeldverbinding. Vanaf 11 mei zijn ook rechtszaken in de zittingszaal weer beperkt mogelijk, als de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is. Strafzaken, jeugdzaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit.

Schriftelijke procedures gaan overigens zoveel mogelijk door. Als in een mediation overeenstemming wordt bereikt over de gevolgen van de scheiding, kan namens beide echtgenoten een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding worden ingediend en kan de rechtbank op korte termijn, soms al binnen een week, een beschikking afgeven. Die procedures lopen dus sowieso geen vertraging op.

Kortom, ook in deze bizarre tijd staan de advocaten en mediators graag voor u klaar!

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Gepubliceerd op 29 Apr '20
Familierecht Kan ik wel scheiden nu de rechtbank gesloten is? Door mr. P. Vellekoop

Zoals bijna alle branches, hebben ook de rechtspraak en de advocatuur hun manier van werken aangepas...

Familierecht Een echtscheidingsconvenant, wat staat daarin? Door mr. P. Vellekoop

  Als je besluit te scheiden, kan dat op meerdere manieren geregeld worden: samen met een me...

Familierecht Kan een ouder die alleen het gezag over een minderjarige kind heeft samen met een nieuwe partner met het gezag worden belast? Door mr. P. Vellekoop

  In de meeste gevallen hebben ouders samen het gezag over hun minderjarige kinderen. Maar s...

Neem contact op