EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Kan een ouder die alleen het gezag over een minderjarige kind heeft samen met een nieuwe partner met het gezag worden belast?

Kan een ouder die alleen het gezag over een minderjarige kind heeft samen met een nieuwe partner met het gezag worden belast?

 

In de meeste gevallen hebben ouders samen het gezag over hun minderjarige kinderen. Maar stel dat slechts een van de ouders het gezag over de kinderen heeft, bijvoorbeeld omdat een van de ouders is overleden of de ouders nooit samen het gezag hebben gehad omdat de vader al tijdens de zwangerschap of na de geboorte uit beeld is geraakt? Is het dan mogelijk dat de ouder die alleen het gezag heeft samen met iemand anders met het gezag belast wordt? Bijvoorbeeld een nieuwe partner of een familielid? Het antwoord hierop is ja. In deze blog ga ik er voor het gemak vanuit dat de ander de nieuwe partner is.

Voorwaarden voor gezamenlijk gezag met aan andere dan een ouder

  1. De nieuwe partner moet in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan;
  2. Als het kind nog een andere juridische ouder heeft (dit is meestal de vader die het kind heeft erkend), moeten de ouder en de nieuwe partner op de dag van het verzoek gedurende ten minste een aaneengesloten periode van een jaar gezamenlijk de zorg voor het kind hebben gehad. Dit hoeft niet perse in gezinsverband te gebeuren;
  3. Als het kind nog een andere juridische ouder heeft, moet de ouder op de dag van het verzoek gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar alleen met het gezag belast zijn geweest.

Kan een dergelijk worden afgewezen?

Het verzoek van een ouder om samen met de nieuwe partner belast te worden met het gezag kan worden afgewezen als gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind worden verwaarloosd. Ook wordt rekening gehouden met de belangen van de juridische ouder die niet het gezag heeft. Die juridische ouder is belanghebbende in de procedure en kan zijn mening kenbaar maken.

Wijziging achternaam

Een verzoek tot uitoefening van het gezamenlijk gezag kan vergezeld gaan van een verzoek tot wijziging van de achternaam van het kind in de achternaam van de met het gezag belaste ouder of de nieuwe partner. Een dergelijk verzoek wordt afgewezen als een kind van 12 jaar of ouder niet instemt met dit verzoek, het verzoek tot het gezamenlijk gezag wordt afgewezen of als het belang van het kind zich tegen toewijzing verzet.

Gevolgen voor de andere ouder

De andere ouder die dus niet met het gezag is belast, behoudt zijn of haar recht op omgang en zijn of haar recht op informatie en consultatie. Ook blijft die ouder de juridische ouder van het kind.

Verplichtingen van de nieuwe partner

De nieuwe partner die het gezag heeft verkregen, is verplicht en heeft het recht om het kind te verzorgen en op te voeden. Ook is de nieuwe partner onderhoudsplichtig ten opzichte van het kind dat onder zijn of haar gezag staat. Het gezamenlijk gezag brengt dus niet alleen rechten, maar ook verplichtingen met zich mee.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 26 Jun '20
Familierecht Alimentatie aanpassen, hoe doe ik dat? Door mr. P. Vellekoop

Als de rechter uitspraak heeft gedaan over wat u aan alimentatie moet betalen, kunt u wijziging van...

Familierecht Mogen kinderen van 12 jaar en ouder zelf kiezen bij welke ouder zij na een scheiding gaan wonen? Door mr. P. Vellekoop

Vaak bestaat bij mijn klanten het idee dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen kiezen bij welke...

Familierecht Wat kost een mediation? Door mr. P. Vellekoop

Wat kost een mediation? In dit blog ga ik in op de verschillende mogelijkheden. Rechtsbijstandver...

Neem contact op