EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag

Geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag

Na een scheiding houden de ouders samen het gezag over de minderjarige kinderen. Dit geldt ook voor ouders die niet getrouwd zijn geweest, maar wel het gezamenlijk gezag hebben aangevraagd. Dit betekent dat de ouders samen de belangrijke beslissingen over de minderjarige kinderen moeten nemen en elkaar daarover moeten raadplegen. Het gaat bijvoorbeeld om een schoolkeuze, het aanvragen van een paspoort of een verhuizing naar een andere woonplaats.

Wat te doen bij een geschil over de uitoefening van het gezamenlijk gezag?

Maar wat zijn de mogelijkheden als de ouders er op een bepaald punt niet samen uitkomen? Uiteraard is het advies om eerst samen naar een mediator te gaan. Een mediator kan de ouders helpen bij het vinden van een oplossing.

Als de ouders daar niets voor voelen of de mediation niet tot een afspraak leidt, kunnen de ouders hun geschil aan de rechter voorleggen. In de wet is daar een speciale regeling voor opgenomen, namelijk de geschillenregeling in artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek. De ouders (of één van hen) kunnen op basis van dit wetsartikel hun geschil over de uitoefening van het gezamenlijk gezag aan de rechtbank voorleggen. In beginsel wordt het verzoek binnen zes weken door de rechtbank behandeld, maar door drukte bij de rechtbank lukt het helaas niet altijd binnen deze termijn. Voordat de rechter beslist, zal hij/zij altijd tijdens de zitting nog proberen om met de ouders tot een regeling te komen. Als dat niet lukt, kan hij/zij het verzoek van één van de ouders toewijzen, afwijzen of naar eigen goeddunken een regeling vaststellen.

Om wat voor soort geschillen gaat het?

De wet stelt geen grenzen aan de aard of de ernst van het geschil. De geschillen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de keuze voor een school, het wel of niet ondergaan van een medische behandeling of hulpverleningstraject, de kosten van verzorging en opvoeding van het kind of de omgang met het kind. In de praktijk wordt vaak aan de rechter gevraagd om vervangende toestemming te verlenen voor een verhuizing met de kinderen, het aanvragen van een paspoort of met de kinderen naar het buitenland te mogen reizen.

Hulp nodig?

Voor een procedure op grond van artikel 1:253a BW is niet altijd een advocaat verplicht, maar als de ouders zonder advocaat procederen, moeten zij zich wel aan het procesreglement houden. In de meeste gevallen is het wel raadzaam om je door een advocaat bij te laten staan. Heb je zelf een geschil over de uitoefening van het gezag? Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek (info@ebhlegal.nl) Wij staan graag voor u klaar!

Wat te doen bij een geschil over de uitoefening van het gezamenlijk gezag? We helpen je graag

Gepubliceerd op 28 May '19
Familierecht Wie mag tijdens en na de scheiding voorlopig in de echtelijke woning blijven wonen? Door mr. P. Vellekoop

Een scheiding brengt onvermijdelijk met zich mee dat een van beide partners – al dan niet tijd...

Familierecht Geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag Door mr. P. Vellekoop

Na een scheiding houden de ouders samen het gezag over de minderjarige kinderen. Dit geldt ook voor...

Familierecht Achternaam tijdens het huwelijk en na scheiding Door mr. P. Vellekoop

  In de wet is bepaald welke geslachtsnaam (=achternaam) je kan kiezen tijdens het huwelijk...

Neem contact op