EBH Legal
Advocaatscore: 9.2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens meenemen van tasje met waarde 3 cent terecht?

Ontslag op staande voet wegens meenemen van tasje met waarde 3 cent terecht?

 

Over deze vraag diende een Kantonrechter zich te buigen. Het antwoord op deze vraag is, zoals altijd in het recht, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Feit blijft dat een ontslag op staande voet – ook om iets van een zodanige minimale waarde als een plastic tasje van 3 cent – onder omstandigheden terecht kan zijn. Wat die omstandigheden zijn lees je in deze blog.

Wat was er gebeurd?

De betreffende werknemer van deze keten had zonder te betalen een plastic tasje meegenomen. Het plastic tasje kostte 3 cent. Wel had de werknemer een aantal andere producten bij zijn werkgever gekocht en deze afgerekend. De werknemer stopte deze producten in het tasje, ging op vakantie en bij terugkomst stond een onaangename verassing op hem te wachten: een ontslag op staande voet.

Waarom?

Werkgever stelde zich op het standpunt dat sprake was van diefstal. Ook al ging het om een minimale waarde – ik benadruk nogmaals 3 cent (!) – hanteert deze werkgever een zero tolerence beleid. De interne gedragsregels voor werknemer zijn duidelijk: het meenemen van een bedrijfseigendom (van welke waarde dan ook) leidt direct tot een ontslag op staande voet. En daarmee klaar, althans dat dacht werkgever.

Wat gebeurt er nadien?

Werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet en stapt naar de rechter. Werknemer verzoekt het ontslag op staande voet te vernietigen.

De rechter stelt de werknemer in het gelijk. Zo oordeelt de rechter dat deze werkgever te snel is overgegaan tot het verlenen van een ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet is de meeste zware sanctie die een werkgever (qua ontslag) kan toepassen. Hiermee komt niet alleen de arbeidsovereenkomst per direct tot een einde, maar heeft de werknemer ook geen recht op enige vergoeding en kan de werknemer geen aanspraak maken op een WW-uitkering, nu de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden.

In dit geval oordeelde de rechter dat ondanks het feit dat de regels duidelijk waren en de werkgever een zero tolerance beleid hanteert, de sanctie te zwaar is. Volstaan had kunnen worden met een schriftelijk waarschuwing. Uiteraard heeft de rechter alle omstandigheden van het geval meegewogen.

In deze zaak heeft de rechter de werknemer dus in het gelijk gesteld, maar zou een ontslag op staande voet wel kunnen voor – in de ogen van de meeste mensen – zo’n licht vergrijp?

Ja dat kan. Je moet je voorstellen dat wanneer een werkgever (zeker grote ketens met veel werknemers) geen duidelijk beleid/regels hanteert de schade uiteindelijk groot kan zijn voor een werkgever, als een werknemer steeds iets van hele kleine waarde (per ongeluk !?) meeneemt. Vanuit dat perspectief gezien kan een werkgever ook in de ogen van velen een licht vergrijp/incident de zware sanctie, zoals het ontslag op staande voet toepassen.

Daarvoor geldt, dat de werkgever wel moet voldoen aan een aantal belangrijke criteria, zoals:

  • Er moet sprake zijn van een duidelijk beleid waar werknemers ook daadwerkelijk van op de hoogte zijn;

  • Het beleid moet strikt en consequent worden uitgevoerd door werkgever;

  • Ondanks de hierboven genoemde voorwaarden zal een werkgever ook naar de omstandigheden moeten kijken. In het geval van het plastic tasje: werknemer heeft alle andere producten wel afgerekend en uiteindelijk het tasje van 3 cent niet. Was hier niet gewoon sprake van een onoplettende werknemer die vergat het tasje af te rekenen? Dit kan zeer zeker het geval zijn geweest, mede gelet op het feit dat de tasjes ‘vroeger’ gratis waren.

Kortom, ontslag op staande voet kan ook in zaken waarbij het gaat om minimale waarde. Echter, dient een werkgever wel strikte voorwaarden te hanteren bij zulke zaken en toch ook nog te letten op de omstandigheden van het geval.

Wilt u meer informatie over ontslag op staande voet of heeft u een andere vraag over ontslag? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met mij of mijn collega arbeidsrecht advocaat Dick Bosboom. Wij staan u graag te woord.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten op het gebied van arbeidsrecht? We helpen u graag

Gepubliceerd op 24 Jul '20
Arbeidsrecht Ontslag op staande voet wegens meenemen van tasje met waarde 3 cent terecht? Door mr. N.R. Riedijk

  Over deze vraag diende een Kantonrechter zich te buigen. Het antwoord op deze vraag is, zo...

Arbeidsrecht Drie vragen in arbeidsrechtland die nu vaak gesteld worden en ter discussie staan. Hoe zit het? Door mr. N.R. Riedijk

  Kan ik verplicht worden nu vakantiedagen op te nemen? Werknemers die hun werkzaamheden...

Arbeidsrecht “Slapend” dienstverband; droom of nachtmerrie Door mr. N.R. Riedijk

Voor een zieke werknemer geldt het zogenoemde ‘opzegverbod’ voor de werkgever. De werkge...

Neem contact op