EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Drie bijzondere vormen van verlof

Drie bijzondere vormen van verlof

 

In mijn vorige blog beantwoordde ik drie vragen die op dit moment vaak gesteld worden door werknemers (maar uiteraard ook voor werkgevers van belang zijn). In deze blog behandel ik vragen of vormen van verlof die opgenomen kunnen worden.

Kan ik kortdurende zorgverlof opnemen, en zo ja welk loon ontvang ik dan?

Kortdurend zorgverlof kan alleen worden opgenomen voor de noodzakelijke verzorging van een ziek familielid. Met noodzakelijke verzorging wordt bedoeld: die zorg die niet door een ander dan de werknemer kan worden gegeven. Het kortdurende zorgverlof is dus niet bedoeld voor de opvang van kinderen in verband met het sluiten van de scholen/kinderopvang.

Loon: in beginsel 70% van het gebruikelijke loon over de periode van maximaal 2 werkweken. Uiteraard kan een CAO of arbeidsovereenkomst anders bepalen.

Kan ik langdurig zorgverlof opnemen, en zo ja wel loon ontvang ik dan?

Ook langdurig zorgverlof kan alleen worden opgenomen voor de noodzakelijke verzorging van een ziek familielid. Het gaat dan om een levensbedreigende/chronische ziekte. Een werknemer zou dus langdurig zorgverlof op kunnen nemen voor een besmet familielid, uiteraard alleen voor zover de werknemer de verzorging uitoefent. Opname van langdurig zorgverlof is mogelijk voor maximaal 6 weken.

Loon: Nee, opname van langdurig zorgverlof is onbetaald.

Kan ik calamiteitenverlof opnemen, en zo ja welk loon ontvang ik dan?

Calamiteitenverlof is bedoeld voor het niet kunnen werken in verband met onvoorziene omstandigheden. Hét voorbeeld in de huidige situatie in Nederland is nu het regelen van opvang voor kinderen in verband met de sluiting van de scholen/kinderopvang. De wet bepaalt niet hoelang calamiteitenverlof maximaal kan worden opgenomen. In de praktijk wordt echter uitgegaan van 1 à 2 dagen. U kunt dus geen gebruik maken van calamiteitenverlof  voor de hele periode dat de scholen/kinderopvang gesloten blijven.

Loon: behoud volledig loon.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er nu veel van bovenstaande en soortgelijke vragen spelen bij werkgevers/HR afdelingen en werknemers. Mocht u een vraag hebben dan kunt u altijd (vrijblijvend) contact opnemen met mij (riedijk@ebhlegal.nl) of mijn collega arbeidsrechtadvocaat Dick Bosboom (bosboom@ebhlegal.nl). Ook in deze tijd staan wij graag voor u klaar!

De inhoud van deze blog is algemeen van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Gepubliceerd op 10 Apr '20
Arbeidsrecht Drie vragen in arbeidsrechtland die nu vaak gesteld worden en ter discussie staan. Hoe zit het? Door mr. N.R. Riedijk

  Kan ik verplicht worden nu vakantiedagen op te nemen? Werknemers die hun werkzaamheden...

Arbeidsrecht Werkgevers opgelet: geen (tijdig) bericht kan leiden tot schadeplicht Door mr. N.R. Riedijk

De aanzegverplichting Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht werknemers met een contract...

Arbeidsrecht De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) nader uiteengezet deel II Door mr. N.R. Riedijk

  Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen in de Eerste Kamer. De WAB zal op 1 januari 2020 in we...

Neem contact op