EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) nader uiteengezet

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) nader uiteengezet

Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen in de Eerste Kamer. De WAB zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Een hoop veranderingen die voor u als werkgever van belang zijn. In deze blog licht ik een tweetal veranderingen en actiepunten toe.

  • De ‘ketenregeling’: de ketenregeling houdt kort gezegd in het aantal (en de duur) van tijdelijke contracten dat aangegaan kan worden voordat een vast contract ontstaat. Vóór 1 januari 2020: maximaal 3 contracten of als de opvolgende contracten een periode van 2 jaar overschrijden. Na 1 januari 2020: maximaal 3 contracten of als opvolgende contracten een periode van 3 jaar overschrijden.

Actiepunt: Houd vanaf nu al bij het aannemen van nieuwe werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten rekening met de nieuwe termijn van drie jaar.

Let op: het overgangsrecht bepaalt dat de nieuwe ketenregeling ook geldt voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, ook als deze is aangegaan voor 1 januari 2020 (dit is alleen anders als er een CAO van toepassing is die voor werknemer een gunstigere regeling bevat).

  • De transitievergoeding: indien een arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd en deze wordt door werkgever opgezegd of op verzoek van werkgever ontbonden door de Kantonrechter heeft een werknemer recht op de transitievergoeding. De berekening van de transitievergoeding gaat veranderen. Vóór 1 januari 2020: voor de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst 1/3 maandsalaris per jaar en daarna een ½ maandsalaris per jaar en geldt voor een 50+’er met minimaal 10 dienstjaren 1 maandsalaris per dienstjaar. Na 1 januari 2020: de vergoeding is altijd 1/3 maandsalaris per dienstjaar, ongeacht de leeftijd of de totale duur van het dienstverband. Ook de hierboven genoemde uitzondering van de 50+’er geldt niet meer.

Actiepunt: Inventariseer binnen uw onderneming of en van welke werknemers afscheid genomen gaat worden.

De verschillen in de berekening van de transitievergoeding verschillen voor en na 1 januari 2020 aanzienlijk. Dit kan namelijk meewegen in de beslissing om pas in 2020 afscheid te nemen van een werknemer.

Let hierbij ook op het feit dat voor ontbindingsverzoeken die voor 1 januari 2020 worden ingediend bij de Rechtbank, maar na 1 januari 2020 pas worden behandeld rekening zal worden gehouden met de ‘oude’ transitievergoeding. Reden om in sommige gevallen te wachten met het indienen van een ontbindingsverzoek.

Toch kan het afscheid van een werknemer in 2019 voor u als werkgever in sommige gevallen ook voordelen met zich meebrengen. Een werknemer zal gelet op de hogere transitievergoeding in 2019 eerder bereid zijn mee te werken aan de beëindiging van het dienstverband, hetgeen voordeel voor u als werkgever op kan leveren in de zin van besparing proceskosten en beperking procesrisico.

In een volgend blog zal aandacht besteed worden aan twee andere veranderingen binnen het arbeidsrecht die de WAB met zich meebrengt, namelijk: de oproepovereenkomst en payroll.

Heeft u nu al vragen naar aanleiding van de WAB of wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp neem dan vrijblijvend contact op met mij of mijn collega arbeidsrechtadvocaat Dick Bosboom. Wij staan u graag te woord om u te adviseren en begeleiden naar de intreding van de WAB!

Deze blog is informatief van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag!

Gepubliceerd op 26 Aug '19
Arbeidsrecht “Slapend” dienstverband; droom of nachtmerrie Door mr. N.R. Riedijk

Voor een zieke werknemer geldt het zogenoemde ‘opzegverbod’ voor de werkgever. De werkge...

Arbeidsrecht Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Door mr. N.R. Riedijk

  Het zijn nu roerige tijden voor iedereen. Werknemers zijn bang dat hun arbeidsovereenkomst...

Arbeidsrecht Arbeidsomstandighedenwet: Boete opgelegd in verband met een overtreding. Wat kunt u hiertegen doen? Door mr. N.R. Riedijk

Waar mensen werken, zijn risico’s. Ondanks dat de meeste werkgevers deze risico’s zoveel...

Neem contact op