EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Onderhoudsplicht kinderen, wanneer eindigt deze?

Onderhoudsplicht kinderen, wanneer eindigt deze?

In mijn dagelijkse praktijk krijg ik regelmatig de vraag tot welke leeftijd een bijdrage voor de kinderen betaald moet worden. Ik zal daar in deze blog meer duidelijkheid over geven.

Het wettelijke uitgangspunt is dat elke ouder onderhoudsplichtig is jegens zijn of haar kinderen. In het algemeen bestaat de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud alleen in het geval van behoeftigheid, dat wil zeggen als men niet zelf in het eigen levensonderhoud kan voorzien. De verplichting van (stief)ouders jegens hun minderjarige en jongmeerderjarige (stief)kinderen (tussen 18 en 21 jaar) bestaat echter onafhankelijk van de vraag of sprake is van behoeftigheid. Dit betekent dat de onderhoudsplicht van de ouder sowieso bestaat tot het kind de 21-jarige leeftijd bereikt. De onderhoudsplicht geldt niet alleen jegens studerende kinderen, maar ook jegens kinderen die al dan niet inkomsten uit arbeid hebben. Eventuele inkomsten van het jongmeerderjarige kind zelf bepalen echter wel de omvang van diens behoefte. Indien het kind werkt, kan dit dus wel betekenen dat het bedrag dat hij nodig heeft van zijn ouders voor zijn kosten van levensonderhoud lager is.

De verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud eindigt niet op het moment dat het kind 21 jaar wordt. Na 21 jaar moet er echter wel sprake zijn van behoeftigheid. Indien het kind van 21 jaar of ouder niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, loopt de onderhoudsplicht van de ouders dus nog door. Dit is bijvoorbeeld het geval als het kind op dat moment nog studeert en uit een bijbaantje niet voldoende inkomen heeft om van te leven.

Voor meerderjarige kinderen van 21 jaar of ouder geldt wel dat de ouders een beroep op matiging van de onderhoudsplicht kunnen doen in geval van zodanige gedragingen van het kind dat niet van de ouders kan worden gevergd dat deze een bijdrage in het levensonderhoud verstrekt. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als het kind niet serieus studeert of een studiekeuze maakt waarmee de ouders het zozeer oneens zijn dat in redelijkheid niet van hen gevergd kan worden die studie te bekostigen.

Kort samengevat:

  • tot het kind 21 jaar is, zijn ouders sowieso onderhoudsplichtig;
  • vanaf 18 jaar kunnen de eventuele inkomsten van een kind wel van invloed zijn op de hoogte van de bijdrage;
  • vanaf 21 jaar is er alleen een onderhoudsplicht als het kind niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien;
  • voor kinderen van 21 jaar of ouder kunnen de ouders een beroep op matiging van de onderhoudsplicht doen.

De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien u vragen heeft of advies wenst, kunt u contact opnemen met mr. P. Vellekoop.

 

Gepubliceerd op 2 Mar '17
Familierecht Erkenning kind, de vervangende toestemming Door mr. P. Vellekoop

Wanneer u als vader of duo-moeder wil dat formeel een familierechtelijke (juridische) band tussen u...

Familierecht Zonder toga op de rechtbank Door mr. P. Vellekoop

Vorige week was ik op de rechtbank in Den Haag. Ik had een oproep ontvangen om op een zitting te ver...

Familierecht (Te) lage kinderalimentatie afgesproken? Door mr. P. Vellekoop

  Als ouders van minderjarige kinderen besluiten uit elkaar te gaan, kunnen zij de gevolgen...

Neem contact op