EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Strafrecht

Een zitting zonder rechter… een OM-zitting

Een zitting zonder rechter… een OM-zitting

Als iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en deze verdachte moet op een zitting komen, dan kan ik me voorstellen dat veel mensen denken dat de rechter de verdachte kort gezegd veroordeelt of vrijspreekt.

De laatste jaren worden veel strafzaken via alternatieve manieren - zonder tussenkomst van een rechter - afgehandeld. Een OM-zitting is zo’n alternatief, waarop het Openbaar Ministerie zelf de strafzaak - dus zonder tussenkomst van een rechter - afhandelt. Op zo’n zitting is er óf via een videoverbinding óf live een officier van justitie óf een medewerker van het Openbaar Ministerie aanwezig om de strafzaak af te handelen.

Een OM-zitting lijkt minder formeel dan een zitting bij de rechter. Een OM-zitting vindt vaak plaats in een kamer die niet op een zittingszaal lijkt. Vaak zit de verdachte op een klapstoel aan een bureau, met tegenover hem - live of via een videoverbinding - een medewerker van het OM. Een schilderij van de Koning ontbreekt en niemand draagt een toga. Gelet op deze omstandigheden, lijkt het inderdaad allemaal wat minder formeel.

Maar let op, dit lijkt zo… want zoals ik wel vaker zeg “Niets is wat het lijkt”.

Bent u opgeroepen voor een OM-zitting? Wij kunnen u bijstaan.

Op een OM-zitting bespreekt een medewerker van het OM het strafdossier met de verdachte en wordt uitgelegd waarom het OM vindt dat er genoeg bewijs is en de verdachte schuldig is, terwijl de afgelopen jaren regelmatig is gebleken dat op OM-zittingen het bewijs erg mager is.

Meer dan eens heb ik de afgelopen jaren meegemaakt dat het OM in eerste instantie stelde dat er voldoende bewijs was, maar dat het OM nadat ik omstandigheden had aangevoerd, toch besliste dat er niet voldoende bewijs was en de zaak werd geseponeerd.

Het is op de OM-zitting aan de verdachte of hij akkoord gaat met het voorstel van het OM. Na overleg met een strafrechtadvocaat kan de verdachte akkoord gaan met het voorstel of het voorstel weigeren, waarna de zaak alsnog aan de rechter wordt voorgelegd. De afgelopen jaren is het meer dan eens gebeurd dat verdachten die het voorstel van het OM weigerden later door een rechter zijn vrijgesproken.

Een OM-zitting lijkt informeel, maar besef goed dat het aanvaarden van een voorstel van het OM gelijk staat aan een bewezenverklaring/veroordeling door een rechter, met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld een strafblad, afname DNA en een aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Als u een uitnodiging voor een OM-zitting ontvangt, is mijn advies om contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in strafrecht. Deze advocaat kan het dossier voor u opvragen, alle verklaringen bestuderen, de zitting met u voorbereiden en u ook ter zitting bijstaan en reageren op het standpunt/aanbod/voorstel van het OM. Er zijn vaak omstandigheden die een ander licht op de zaak werpen en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uiteindelijk op te leggen straf.

Juist nu er op een OM-zitting geen rechter aan te pas komt, mag naar mijn idee een advocaat gespecialiseerd in strafrecht op de OM-zitting niet ontbreken.

De inhoud van dit blog is algemeen van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Gepubliceerd op 12 May '17
Strafrecht Een verhoor met een dove cliënt Door mr. N. Stolk

  Ik ben vandaag op het politiebureau voor het verhoor van een dove cliënt. De ingescha...

Strafrecht Uitnodiging voor politieverhoor, wat nu? Door mr. N. Stolk

Ons advies: Neem contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in strafrecht. Bespreek je situa...

Strafrecht Trekt u straks ook zo’n zwarte jurk aan? Door mr. N. Stolk

Het is vandaag een tropische dag en de cliënt die vandaag moet voorkomen, bevindt zich in voorl...

Neem contact op