EBH Legal
Advocaatscore: 9.2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Erfrecht

De Wageningse gifmoord

De Wageningse gifmoord

 

Op 19 mei 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de zaak over de Wageningse gifmoord. In deze zaak heeft het Hof zich gebogen over de vraag of een man die zijn vrouw heeft vermoord, door haar maandenlang stelselmatig te vergiftigen, aanspraak kan maken op de helft van het gezamenlijke huwelijksvermogen.

Historie

De echtelieden zijn in gemeenschap van goederen gehuwd geweest en de man heeft zijn vrouw, waarschijnlijk vanwege haar vermogen, na enige tijd gehuwd te zijn, vermoord. De man is door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaren en heeft geen recht op de nalatenschap van de vrouw, omdat hij onwaardig is om van haar te erven. Daarnaast kan hij volgens de rechtbank geen aanspraak maken op de helft van het gezamenlijk huwelijksvermogen, omdat dit gezien de omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn. De man was het hier echter niet mee eens en is hiertegen in hoger beroep gekomen. Het is nu aan het Hof om daar een oordeel over te vellen.

De nalatenschap

Nu de vrouw is overleden moet haar nalatenschap onder haar erfgenamen worden verdeeld. De vrouw heeft haar man bij testament tot enig erfgenaam benoemd. Dit betekent, dat de gehele nalatenschap van de vrouw, na haar overlijden toekomt aan de man. Gelukkig kan dit op grond van de wet worden voorkomen. De man is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en daarmee, volgens het erfrecht, onwaardig om te erven. Aangezien de man onwaardig is om te erven en het testament van de vrouw geen andere erfgenamen aanwijst, komt de wettelijke verdeling daarvoor in de plaats en erven in dit geval de zus en broer van de vrouw.

De redelijkheid en billijkheid

Als één van de echtgenoten overlijdt of als gehuwden scheiden van elkaar wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden en wordt de gemeenschap in tweeën gedeeld. Dit betekent dus dat de man alsnog aanspraak kan maken op een deel van het vermogen van de vrouw. Toch is het Hof van mening, dat de in het recht verankerde beginselen van de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen, dat de man geen aanspraak kan maken op de helft van het huwelijksvermogen. Aangezien de man zijn vrouw heeft vermoord, hiervoor is veroordeeld en haar maandenlang heeft laten lijden, zou het naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als de man recht zou hebben op een deel van het vermogen van de vrouw.

Conclusie

Het Hof heeft geoordeeld dat de man op grond van de wet, geen recht heeft op de nalatenschap van de vrouw en naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid ook geen recht heeft op de helft van de huwelijksgemeenschap. Hiermee is de zaak afgedaan en heeft het Hof ervoor gezorgd dat moord ook in het huwelijksvermogensrecht nooit zal lonen.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Deze blog is geschreven door Donna Beunk, student-stagiaire van mr. L.E.M. de Vries-Blom

Gepubliceerd op 12 Jun '20
Erfrecht Kan ik mijn kinderen onterven? Door mr. L.E.M. de Vries-Blom

  Mijnheer X heeft twee zonen waar hij, na zijn scheiding geen contact meer mee heeft. Dit t...

Erfrecht Ouderenmishandeling Door mr. L.E.M. de Vries-Blom

  Wist u dat minstens één op de 20 ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk word...

Erfrecht Erfenis en boedelbeschrijving Door mr. L.E.M. de Vries-Blom

Voor veel mensen die voor het eerst geconfronteerd worden met het overlijden van een familielid, doe...

Neem contact op