EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Erfrecht

Erfenis en boedelbeschrijving

Erfenis en boedelbeschrijving

Voor veel mensen die voor het eerst geconfronteerd worden met het overlijden van een familielid, doet zich de vraag voor hoe zij moeten handelen. In de praktijk blijkt het lang niet zo gemakkelijk te zijn als iedereen denkt. Stel, één van jouw ouders overlijdt en er zijn drie kinderen. Tegenwoordig is het allang niet meer vanzelfsprekend dat ouders met elkaar gehuwd zijn en dat de drie kinderen van hetzelfde ouderpaar zijn. Het meest voor de hand liggend is dat kinderen de nalatenschap van hun overleden ouder erven en verdelen.

Indien er door erflater geen testament is gemaakt, dan is de verdeling zoals de wet het voorschrijft. Is er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen de beide ouders, dan wordt de erfenis onder de kinderen in gelijke porties verdeeld. Is er wel een huwelijk of geregistreerd partnerschap en leeft de andere ouder nog, dan ziet de verdeling er anders uit. Allereerst zal gekeken moeten worden naar het huwelijksvermogensregime. Waren de ouders in gemeenschap van goederen gehuwd of hebben zij huwelijkse voorwaarden gemaakt? Daarna kan er pas bepaald worden wat er onder de nalatenschap van erflater is gevallen.

De opstelling die daartoe wordt gemaakt noemen wij een boedelbeschrijving. Vaak wordt bij een boedelbeschrijving gedacht aan Inboedel, maar dat is niet het geval. In de wet is vastgelegd wat er allemaal op de boedelbeschrijving moet worden opgenomen, maar globaal komt het erop neer dat alle bezittingen én alle schulden erop moeten komen te staan. Het saldo van bezittingen minus schulden vormt “de erfenis”. Deze boedelbeschrijving geldt voor iedere nalatenschap, of erflater alleen is of gehuwd, een boedelbeschrijving is het uitgangspunt.

Bij de verdeling gaan andere zaken een rol spelen en dan is van belang of er een testament is of niet. Ten aanzien van de boedelbeschrijving is het van belang dat alle bezittingen op de boedelbeschrijving worden opgesomd, ook onroerend goed in het buitenland, bankrekeningen in het buitenland én zelfs de bankrekeningen in Zwitserland. Vooral over dit laatste wordt veel geprocedeerd. Met name erfgenamen die denken of vermoeden dat er zaken door een ander worden achtergehouden, weten de stap naar de rechter te vinden. Wees erop bedacht, dat een verzwijging van boedelgoederen u zwaar kan komen te staan en dit geldt ook bijvoorbeeld voor sieraden van erflater. Wanneer een ander, die hierdoor mogelijk wordt benadeeld, kan aantonen dat u bij het opstellen van een boedelbeschrijving bewust iets heeft verzwegen, dan verbeurt u het “verzwegen goed” aan de ander(en) en heeft u daar geen recht meer op. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar niet in de verdeling van de nalatenschap.

Heeft u vragen over of problemen met het afwikkelen van de erfenis van een dierbare? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van EBH Legal.

Het kantoor heeft naast erfrechtspecialisten ook experts op alle andere gebieden, waardoor problemen op ieder gebied volledig binnenshuis kunnen worden behandeld. Ondergetekende is lid van de NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) en de VEAN (Vereniging van Erfrecht Advocaten). Op onze website kunt u meer informatie vinden.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Mr. L.E.M. de Vries-Blom

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij helpen u graag !

Gepubliceerd op 21 Jan '20
Erfrecht Belangrijke aandachtspunten op het gebied van erfrecht Door mr. L.E.M. de Vries-Blom

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 80% van de mensen geen idee heeft van wat er allemaal op je af ka...

Erfrecht Kan ik mijn kinderen onterven? Door mr. L.E.M. de Vries-Blom

  Mijnheer X heeft twee zonen waar hij, na zijn scheiding geen contact meer mee heeft. Dit t...

Erfrecht De Wageningse gifmoord Door mr. L.E.M. de Vries-Blom

  Op 19 mei 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de zaak over de...

Neem contact op