EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Automatisch gezag na erkenning

Automatisch gezag na erkenning

 

Binnenkort (waarschijnlijk op 1 januari 2023) zal een nieuwe wet in werking treden die regelt dat ongehuwde/niet-geregistreerde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijk gezag krijgen. De ongehuwde/niet-geregistreerde partner is vaak de vader van het kind en daar zullen wij in deze blog vanuit gaan.

Huidige regeling

De moeder heeft vanaf de geboorte van rechtswege het gezag over haar kind. Onder de huidige wettelijke regeling dient de vader het gezag apart aan te vragen bij de rechtbank, nadat hij/zij het kind heeft erkend bij de gemeente. Daarentegen krijgt de ouder die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder die het kind baart automatisch het ouderlijk gezag. Veel ongehuwde/niet-geregistreerde ouders weten niet dat het gezag apart moet worden aangevraagd en daardoor heeft vaak alleen de moeder het gezag. Hierdoor kunnen problemen ontstaan als bijvoorbeeld de moeder overlijdt als het kind nog minderjarig is, de ouders later uit elkaar gaan of als zij een meningsverschil krijgen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het kind, zoals de schoolkeuze.

Nieuwe regeling

Met de nieuwe wet hoeft het gezag dus niet meer apart aangevraagd te worden, tenzij een uitzonderingsgrond van toepassing is. Een uitzonderingsgrond kan zijn dat de erkenner onbevoegd is tot gezag, omdat hij een psychische stoornis heeft. In een dergelijk geval verkrijgt de erkenner van rechtswege geen gezamenlijk gezag over het kind. De erkenner kan vervolgens binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank tegen het besluit van de ambtenaar van de burgerlijke stand (tenzij dit in wet is uitgesloten).

Volgens de initiatiefnemers van de wet sluit de nieuwe wet beter aan bij de maatschappelijke realiteit waarin steeds meer ouders zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap kinderen krijgen. Ongehuwde ouders worden dan op het punt van het gezag gelijkgesteld aan gehuwde ouders. De datum waarop de nieuwe wet in werking zal treden is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dit 1 januari 2023 zijn.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust even contact op met een van de familierechtadvocaten en mediators van EBH Legal. Zij staan u graag te woord!

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Auteur: Jorine van der Heiden

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 31 May '22
Familierecht Geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag Door mr. P. Vellekoop

Na een scheiding houden de ouders samen het gezag over de minderjarige kinderen. Dit geldt ook voor...

Familierecht Huwelijkse voorwaarden wijzigen tijdens het huwelijk Door mr. P. Vellekoop

  Echtgenoten die voorafgaand (of tijdens) het huwelijk huwelijkse voorwaarden op laten stel...

Familierecht Onderhoudsplicht kinderen, wanneer eindigt deze? Door mr. P. Vellekoop

In mijn dagelijkse praktijk krijg ik regelmatig de vraag tot welke leeftijd een bijdrage voor de kin...

Neem contact op