EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Verdeling pensioen bij scheiding

nieuwe wetgeving op komst
Verdeling pensioen bij scheiding

 

Op 1 juli 2022 zal de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) in werking treden. In deze blog leg ik uit welke gevolgen dat zal hebben voor de wijze waarop het pensioen wordt verdeeld bij scheiding.

Huidige regeling over het ouderdomspensioen

Op dit moment hebben ex-partners op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Hierover kunnen partijen afwijkende afspraken maken. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om het ouderdomspensioen (onvoorwaardelijk) te splitsen. Deze afspraken dienen zij zelf binnen twee jaar na de scheiding door te geven aan de pensioenuitvoerder. Wanneer dit (bedoeld of onbedoeld) niet is gebeurd, moet de partner die aanspraak wenst te maken (de verdelingsgerechtigde) op pensioenverdeling het pensioen zelf claimen bij de ex-partner (verdelingsplichtige). Hierdoor blijft de verdelingsgerechtigde na de scheiding afhankelijk van de verdelingsplichtige voor de uitbetaling, de hoogte en de ingangsdatum van het pensioen. Dit is vaak geen prettige situatie.

Toekomstige regeling over het ouderdomspensioen

Voor scheidingen die worden ingeschreven vanaf 1 juli 2022 wordt pensioenconversie de standaard, wat betekent dat iedere ex-partner een eigen aanspraak op ouderdomspensioen heeft. De verdelingsgerechtigde is dus niet meer afhankelijk van de verdelingsplichtige. Daarnaast behoudt de verdelingsgerechtigde de ouderdomspensioenaanspraak indien de verdelingsplichtige overlijdt.

Nabestaandenpensioen

Ook wordt de regeling over het bijzonder partnerpensioen gewijzigd. Dit wordt ook wel het nabestaandenpensioen genoemd. Nu wordt dit nog berekend over de huwelijkse én voorhuwelijkse periode, maar vanaf 1 juli 2022 slechts over de huwelijkse periode.

Afwijken mag!

Dit wordt nu dus de nieuwe standaard. Het blijft nog wel mogelijk om afwijkende afspraken te maken en deze op te nemen in het echtscheidingsconvenant. Ex-partners kunnen bijvoorbeeld in het geheel afzien van pensioenverdeling of een afwijkende verdeling afspreken. Afwijkende afspraken dienen binnen zes maanden doorgegeven te worden aan de pensioenuitvoerder.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust even contact op met een van de familierechtadvocaten en mediators van EBH Legal. Zij staan u graag te woord!

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 15 Mar '22
Familierecht Verdeling pensioen bij scheiding Door mr. J.A. van der Heiden

  Op 1 juli 2022 zal de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) in werking trede...

Familierecht Automatisch gezag na erkenning Door mr. J.A. van der Heiden

  Binnenkort zal een nieuwe wet in werking treden die regelt dat ongehuwde/niet-geregis...

Neem contact op