EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Ziekte en vakantie, ingewikkeld?

Ziekte en vakantie, ingewikkeld?

 

Het is Meivakantie! Veel werknemers trekken erop uit, ook als ze ziek zijn. Hun gezin is immers niet ziek. Als werkgever is het goed om te weten wat de verzuimregels zijn rondom vakantie en ziekteverzuim. Het is niet vreselijk ingewikkeld, maar er zijn een hoop misverstanden.

De regels op een rijtje:

Opbouw vakantiedagen tijdens verzuim

Als de werknemer bij (langdurig) ziekteverzuim recht heeft op loondoorbetaling, dan heeft hij ook recht op vakantiedagen. Hij bouwt in elk geval tenminste de wettelijke vakantiedagen op. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel procent iemand is ziekgemeld. Tenminste, want er kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn over de opbouw van de bovenwettelijke dagen. Soms staat dit in een CAO of in het personeelsreglement, maar ook kunnen er afspraken zijn gemaakt in de individuele arbeidsovereenkomst.

Verlopen van deze vakantiedagen

De regel is dat jouw vakantiedagen per 1 juli na het jaar dat ze zijn opgebouwd vervallen. Zo vervallen bijvoorbeeld wettelijke vakantiedagen van 2022, wanneer ze niet voor juli 2023 zijn opgenomen. Het is wel een vereiste dat de werknemer (schriftelijk) geïnformeerd wordt dat de opgebouwde vakantiedagen tijdens verzuim gewoon kunnen vervallen. Indien een werknemer echter medisch niet in staat is vakantiedagen op te nemen, dan komen ze niet te vervallen.

Vakantie opnemen tijdens verzuim

Mag de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid altijd op vakantie? Wat draagt bij aan het herstel en de
re-integratie en wie bepaalt dit eigenlijk?

De bedrijfsarts zal desgevraagd advies geven en dat advies dient in beginsel ook gevolgd te worden. Indien de bedrijfsarts negatief adviseert dan kan de werkgever de vakantie-aanvraag dus weigeren.

Hoeveel vakantie-uren worden opgenomen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid? 

Ongeacht of de werknemer gedeeltelijk werkt neemt hij de contractuele uren volledig op. Dus bij een contract voor 40 uur, waarbij de werknemer 10 uur re-integreert en 30 uur thuis zit, neemt hij 40 uur verlof op.

Hoeveel loon betaal je tijdens ziekteverzuim tijdens de vakantie?

Ongeacht het percentage van het loon wat de werknemer krijgt doorbetaald bij ziekte, krijgt hij 100% van het loon over de opgenomen verlofuren.

Ziek tijdens de vakantie

Indien de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan worden de dagen dat hij ziek niet als vakantiedagen gezien.

 

Heb je vragen op het gebied van arbeidsrecht? We helpen je graag

Gepubliceerd op 21 Apr '23
Arbeidsrecht “Slapende” dienstverbanden dreigen te ontwaken Door mr. D.J. Bosboom

Wat is een “slapend” dienstverband ook al weer? Een “slapend” dienstverba...

Hippisch recht Het retentierecht in de paardenwereld Door mr. D.J. Bosboom

Het retentierecht geeft de schuldeiser het recht om een zaak die hij onder zich heeft, onder zich te...

Arbeidsrecht Loonsanctie van het UWV, is de ARBO aansprakelijk? Door mr. D.J. Bosboom

Indien de werkgever zijn re-integratie verplichtingen gedurende de eerste 104 weken van arbeidsonges...

Neem contact op