EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Hippisch recht

De (ver)koop van een paard? De 3 juridische tips & tricks voor iedereen.

De (ver)koop van een paard? De 3 juridische tips & tricks voor iedereen.

Zeg eens eerlijk, als jij een paard koopt of verkoopt gaat dat dan meestal mondeling, of gebruik je een standaard koopovereenkomst dat je als model ooit eens hebt gedownload?

Als je die vraag stelt en een eerlijk antwoord krijgt, dan hoor je (te) vaak: mondeling, of ja, maar met een modelovereenkomst. Gek gezegd hoor ik nog liever het antwoord, geen schriftelijke overeenkomst, dan een standaard model. Immers, beter geen contract dan een slecht contract.

Uiteraard realiseer ik mij maar al te goed dat het vanuit mijn vak gemakkelijk geredeneerd is. Als niet-juridisch geschoolde verkoper of koper is het allemaal wel wat ingewikkelder. Daarbij maakt het natuurlijk ook een wereld van verschil of de verkoop als een consumentenkoop moet worden gekwalificeerd of dat de verkoop wordt gesloten tussen 2 professionele partijen.

Hoewel er wel professionele verkopers zijn die om die reden geen zaken doen met niet-professionele partijen, kan niet iedere professionele verkoper zich die ‘luxe’ permitteren. De schoorsteen moet immers wel blijven roken.

Er zijn naar mijn idee 3 zaken die je in ieder geval goed moet regelen en die je dus over en weer goed moet vastleggen. Uiteraard kan dat in een goede schriftelijke overeenkomst, en dat heeft ook de voorkeur, maar het belangrijkste is dat het op ‘schrift’ staat, dus een email of zelfs whatsapp bericht kan ook volstaan, mits er maar akkoord op wordt gegeven.

Ten eerste moet je weten wat je verkoopt.

Met andere woorden: zorg er voor dat de je een up to date veterinaire rapportage hebt. Zeker als het paard door de verkoper is opgeleid en dus langere tijd in zijn bezit is geweest, is een jaarlijkse update aan te bevelen. Op die manier kun je immers ook uitsluiten dat een bemerking is verergerd in de loop van de tijd. Zeker als er sprake is van een consumentenkoop is dat van groot belang. Als professionele verkoper heb je immers de bewijslast dat het paard dat je hebt verkocht op het moment van verkoop niet die gebreken had waarover de consument klaagt. Zonder deugdelijke veterinaire rapportage is dat haast onmogelijk en zal de koopovereenkomst worden ontbonden. Los van de financiële schade die je daardoor lijdt blijf je achter met een paard met een verhaal.

Ten tweede moeten partijen zo uitvoerig mogelijk vastleggen met welk doel het paard wordt verkocht.

Die deugdelijke doelomschrijving is van belang om te bepalen of het paard voldoet. Dat werkt twee kanten op. De koper kan zich met de doelomschrijving in de hand op het standpunt stellen dat het paard niet voldoet aan het vastgestelde doel. De verkoper daarentegen kan met de doelomschrijving in de hand er juist op wijzen dat de koper te hoge of andere eisen stelt dan het doel waarvoor het paard is gekocht.

Zo’n doelomschrijving kan wat mij betreft niet uitvoerig genoeg zijn. Welke klasse moet het paard kunnen lopen, wat is de leeftijd en ervaring van de ruiter, welke “knoppen” zitten er op, en welke niet etc. etc.

Tenslotte is het verstandig om de veterinaire keuring goed te omschrijven en wat het gevolg is van de bevindingen van de keuringsarts voor de koopovereenkomst

Als het paard is uitgeprobeerd en partijen zijn het eens geworden over de koopprijs, dan dient het paard doorgaans nog een veterinaire keuring te ondergaan. Vaak zie ik dat als er al een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld, dat dan pas na de keuring wordt gedaan. Dat is jammer omdat het juist goed is ook de keuringsarts, de keuringseisen en keuringscriteria goed vast te leggen. Ook hier kan weer een duidelijke link met de doelomschrijving worden gelegd. Indien immers wordt overeengekomen dat het paard klinisch en röntgenologisch wordt gekeurd voor het doel waarvoor het is gekocht, dan hoeft een enkele bemerking immers niet altijd te leiden tot teleurstellingen. Je sluit dan de overeenkomst onder de ontbindende voorwaarde dat als het paard veterinair niet geschikt wordt bevonden voor het doel waarvoor het is aangekocht, de verkoop geen doorgang vindt.

Vaak zie je immers dat de koper van de koop afziet na de keuring, vanwege een bemerking zonder dat duidelijk is of dat voor het gebruik en/of het paard belemmerend is, of voor het overeengekomen doel een verhoogd risico geeft. De verkoper blijft dan achter met een paard dat ‘niet door de keuring is gekomen’, met alle negatieve gevolgen voor het paard en verkoper van dien.

 

 

Heeft u juridisch advies of mediation nodig van een echte paardenmens en -kenner? Laat u terugbellen door Dick!

Gepubliceerd op 22 Mar '19
Arbeidsrecht “Slapende” dienstverbanden dreigen te ontwaken Door mr. D.J. Bosboom

Wat is een “slapend” dienstverband ook al weer? Een “slapend” dienstverba...

Arbeidsrecht Quarantaine, recht op loon? Door mr. D.J. Bosboom

  Voor de meeste mensen zit de vakantie er al weer (bijna) op. Heel veel mensen hebben vakan...

Hippisch recht Paard kopen: consumentenkoop of toch (net) niet? Door mr. D.J. Bosboom

Voor de wet is een paard een roerende zaak waar de regels van de consumentenkoop op van toepassing z...

Neem contact op