EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Woonbudget bij het berekenen van partneralimentatie

Woonbudget bij het berekenen van partneralimentatie

 

Per 1 januari 2023 is de rekenmethode voor partneralimentatie veranderd. Deze nieuwe manier van berekenen moet het verschil tussen de berekening van kinderalimentatie en partneralimentatie zoveel mogelijk beperken en draagt bij aan de voorspelbaarheid van de uitkomst. Per 1 januari 2023 wordt de (financiële) draagkracht van partijen onder meer bepaald door het zogeheten woonbudget. In deze blog licht ik deze nieuwe rekenmethode toe.

Een vast percentage

Bij het berekenen van de partner- en kinderalimentatie spelen de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de (financiële) draagkracht van de partijen een rol. Bij de berekening van de partneralimentatie werd tot voor kort gerekend met de werkelijke woonlasten. Daarentegen werd bij de berekening van de kinderalimentatie gerekend met een forfaitaire/standaard woonlast. Met de nieuwe rekenmethode wordt er nu zowel bij de berekening van de partner- als bij de kinderalimentatie gerekend met een woonbudget dat 30 procent van het netto (besteedbaar) inkomen bedraagt. Alle woonkosten worden verondersteld uit het woonbudget te worden betaald. Naast de huur of hypotheekkosten worden ook andere kosten zoals gemeentelijke belastingen en verzekeringen onder woonkosten geschaard.

Afwijken in uitzonderlijke gevallen

In beginsel wordt er bij de berekening dan ook geen rekening gehouden met een hogere of lagere daadwerkelijke woonlast. Het kan echter voorkomen dat de alimentatieplichtige er niet aan ontkomt om meer woonkosten te maken dan het vastgestelde woonbudget van 30 procent van het netto inkomen. In uitzonderlijke gevallen kan er bij de berekening van de draagkracht met hogere woonkosten rekening worden gehouden, indien de hogere woonkosten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn. Als de werkelijke lasten van de alimentatieplichtige veel lager zijn en er een tekort aan draagkracht is, kan er met de lagere woonlasten rekening worden gehouden. De woonkosten moeten dan wel duurzaam aanmerkelijk lager zijn dan het woonbudget. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als de alimentatieplichtige als gevolg van de scheiding tijdelijk bij vrienden of familieleden is ingetrokken.

In alle zaken die na 1 januari 2023 op een zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de vaststelling of wijziging van de alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt, zal er worden gerekend met de nieuwe rekenmethode. Een wijziging van de alimentatie kan overigens alleen bij een wijziging van omstandigheden. De nieuwe rekenmethode kan niet worden beschouwd als een wijziging van omstandigheden.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust even contact op met een van de familierechtadvocaten en mediators van EBH Legal. Wij staan u graag te woord!

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 14 Feb '23
Familierecht Woonbudget bij het berekenen van partneralimentatie Door mr. I.M. van der Drift

  Per 1 januari 2023 is de rekenmethode voor partneralimentatie veranderd. Deze nieuwe manie...

Neem contact op