EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Voornaamswijziging

Voornaamswijziging

 

Bent u niet tevreden met uw voornaam of voelt u zich om wat voor reden dan ook niet prettig bij uw voornaam? In bepaalde gevallen kunt u de rechter verzoeken om uw voornaam te wijzigen. U kan dit verzoek enkel via een advocaat doen.

Belangenafweging

De rechtbank dient een afweging te maken tussen uw belang om uw voornaam te wijzigen en het maatschappelijk belang bij een continue naamsvoering. De rechtbank beoordeelt of er sprake is van belangrijke redenen tot wijziging van de voornaam. Daarnaast mag de nieuwe gekozen voornaam niet ongepast zijn.

De rechter kan een voornaamswijziging toewijzen als daar een belangrijke reden voor is. Bijvoorbeeld vanwege:

- de betekenis die de voornaam in een andere taal heeft;

- de verzoeker wordt gepest met de voornaam;

- de verzoeken psychisch lijdt onder zijn of haar voornaam;

- de adoptie van een kind;

- geslachtswijziging.

U dient aan de rechter te kunnen uitleggen waarom uw huidige naam niet (meer) bij u past of waarom u last heeft van de huidige voornaam.

De procedure

De rechtbank handelt de procedure in de meeste gevallen schriftelijk af. Dit betekent dat er enige tijd na het indienen van het verzoek een schriftelijke uitspraak volgt. In sommige gevallen zal de rechtbank de kwestie wel op zitting behandelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rechter na het lezen van het verzoekschrift nog meer informatie nodig heeft om te kunnen beslissen en u mogelijk nog een aantal vragen wil stellen. Het is dan ook van belang dat u als verzoeker zelf op de zitting aanwezig bent. U bent niet verplicht om bij de zitting aanwezig te zijn, maar zeker wel aan te bevelen omdat u anders niet in de gelegenheid bent om eventuele vragen van de rechter te beantwoorden.

Als de rechtbank het verzoek tot naamswijziging toewijst, dan stuurt de rechtbank de beschikking door naar de gemeente waar de verzoeker is geboren. De gemeente zal vervolgens de voornaam aanpassen in de Basisregistratie personen. De wijziging heeft ook gevolgen voor uw identiteitsdocumenten en andere officiële documenten. Deze documenten moeten worden gewijzigd naar uw gewijzigde voornaam.

Voornaamswijziging minderjarig kind

De wijziging van de voornaam van een minderjarig kind is ook mogelijk. De minderjarige zelf kan alleen niet zelfstandig een verzoek tot naamswijziging indienen. Dat kan de ouder namens het kind doen. Als de andere ouder niet akkoord is met de verzochte naamswijziging, dan kan de ouder tegen het verzoek tot voornaamswijziging verweer voeren. De rechter zal kinderen vanaf 12 jaar vragen naar hun mening over het verzoek tot naamswijziging dat namens hem of haar is ingediend. De rechter zal het kind uitnodigen voor een ‘’kindgesprek’’. Dit gesprek zal op de rechtbank plaatsvinden, waarin het kind op een kindvriendelijke wijze om zijn of haar mening wordt gevraagd. Het kind kan zijn of haar mening ook schriftelijk kenbaar maken.

Voornaam toevoegen of schrappen

Naast de wijziging van de voornaam, kunt u de rechtbank ook verzoeken om een deel van uw voornaam te schrappen of een voornaam toe te voegen. U zou de rechtbank bijvoorbeeld kunnen verzoeken om een van de doopnamen te schrappen of juist een vernoeming naar een familielid toe te voegen.

Indien de rechtbank het verzoek tot voornaamswijziging afwijst, dan kunt u tegen deze uitspraak in hoger beroep. In dat geval moet het hoger beroep binnen drie maanden na de uitspraak bij het gerechtshof ingediend worden.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust even contact op met een van de familierechtadvocaten en mediators van EBH Legal. Wij staan u graag te woord!

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 5 Jan '24
Familierecht Voornaamswijziging Door mr. I.M. van der Drift

  Bent u niet tevreden met uw voornaam of voelt u zich om wat voor reden dan ook niet pretti...

Familierecht Woonbudget bij het berekenen van partneralimentatie Door mr. I.M. van der Drift

  Per 1 januari 2023 is de rekenmethode voor partneralimentatie veranderd. Deze nieuwe manie...

Neem contact op