EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Wetswijziging partneralimentatie?

Wetswijziging partneralimentatie?

In mijn eerdere blog over dit onderwerp beantwoordde ik vragen die u zou kunnen hebben over de regels voor partneralimentatie die nu gelden. Ik schreef daarin ook al dat de hervorming van de regels voor partneralimentatie een van de speerpunten van ons kabinet was en dat is het nog steeds. De initiatiefnemers van een voorstel om de wet te wijzigen komen na flinke kritiek op hun eerdere voorstellen met een versimpelde versie, die zij nu aan de Tweede (en daarna de Eerste) Kamer willen voorleggen.

Wat gaat er (mogelijk) veranderen?

De initiatiefnemers hebben veel onderdelen van hun eerdere voorstellen geschrapt. Wat over is gebleven is een kortere wettelijke termijn. De wet bepaalt nu dat de rechter een bijdrage van de ene aan de andere ex-echtgenoot kan vaststellen gedurende 12 jaar na de ontbinding van het huwelijk. Voor kinderloze huwelijken die korter hebben geduurd dan 5 jaar is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om als regel een termijn te hanteren van de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaar. Als het huwelijk bijvoorbeeld 8 jaar heeft geduurd vanaf de datum van het ja-woord tot de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven in de burgerlijke stand, is de termijn 4 jaar. Als het huwelijk 12 jaar heeft geduurd, is de termijn het maximum van 5 jaar. Het doet er dan dus (behoudens uitzonderingen, zie hierna) niet meer toe of uit uw huwelijk wel of geen kinderen zijn geboren. Ook wordt voorgesteld dat de alimentatieplicht vanzelf eindigt als de alimentatieplichtige echtgenoot de AOW-leeftijd heeft bereikt. De rechter kan een kortere termijn vaststellen, maar geen langere termijn. Dit is overigens nu in de wet ook al zo geregeld, alleen dan voor de termijn van 12 jaar.

Uitzonderingen op de 5-jaars termijn

In het voorstel zijn twee uitzonderingen opgenomen. De eerste uitzondering is als de echtgenoten kinderen hebben onder de 12 jaar. Dan is de maximale termijn 12 jaar. De tweede uitzondering is als de echtgenoten langere tijd (langer dan 15 jaar) getrouwd zijn en degene die aanspraak maakt op een bijdrage ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan is de termijn maximaal 10 jaar.

Vanaf wanneer?

Dat hangt er van af of de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. Als dat zo is, dan wordt de ingangsdatum bepaald en gaat de wet per die datum in. Op grond van het overgangsrecht dat in het wetsvoorstel is opgenomen, gaan de nieuwe regels dan gelden voor alle echtgenoten die hun echtscheidingsverzoek na de ingangsdatum van de nieuwe wet indienen. De nieuwe wet is dus niet van toepassing voor de echtscheidingen waarin het verzoek voor de ingangsdatum bij de rechtbank is ingediend.

De huidige stand van zaken is dat het wetsvoorstel op 27 juni 2018 in de Tweede Kamer is behandeld en dat de initiatiefnemers de gelegenheid hebben gekregen om op een later tijdstip op de reactie vanuit de fracties te antwoorden. Klik hier voor het verloop van de behandeling van het wetsvoorstel.

Net als onder de huidige wetgeving blijft het een weging van meerdere factoren of er partneralimentatie wordt toegekend en, zo ja, hoeveel. Dit is afhankelijk van uw eigen situatie en die van uw ex-partner. Neemt u daarom voor meer informatie en advies gerust (vrijblijvend) contact op met mij of een van mijn collega’s via info@ebhlegal.nl

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Gepubliceerd op 4 Jul '18
Familierecht Bent u wel echt gescheiden? Door mr. M.M. van Wijk

Let bij echtscheiding op de inschrijving! Recent heeft de Rechtbank Overijssel (klik hier voor de...

Familierecht Ik ga scheiden, wat nu? Door mr. M.M. van Wijk

Als u de beslissing heeft genomen om te gaan scheiden, of uw partner heeft die beslissing genomen, k...

Familierecht Partneralimentatie, hoe zit het ook alweer? Door mr. M.M. van Wijk

Als u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad, heeft u ook daarna nog de...

Neem contact op