EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Alleen naar het buitenland met uw kind?

Alleen naar het buitenland met uw kind?

Toestemming andere ouder nodig

De zomervakantie staat weer voor de deur, maar ook in een andere periode kan het voorkomen dat u alleen met uw kind op reis wilt naar het buitenland.

In de meeste gevallen heeft een kind twee ouders die het gezag uitoefenen. Als een van hen alleen met het kind naar het buitenland wil reizen, dan heeft diegene de toestemming van de andere ouder nodig. Dat geldt niet alleen als de ouders uit elkaar zijn, maar ook als zij nog een (huwelijks)relatie hebben. Als anderen alleen met uw kind reizen, bijvoorbeeld opa en oma of een oom/tante, dan hebben diegenen ook de toestemming van de gezaghebbende ouder(s) nodig.

Verscherpte regels, verscherpte controle

Sinds enige jaren gelden verscherpte regels als u alleen met uw kind de grens over wilt, waarop ook verscherpt wordt gecontroleerd. Deze regels en controle zijn er om kinderontvoering tegen te gaan. De toestemming van de andere ouder moet schriftelijk worden gegeven met het daarvoor bestemde formulier, dat u hier kunt downloaden. Daarnaast moet u de volgende stukken bij zich hebben:

  • Een kopie van het geldige paspoort of ID-bewijs van degene die de toestemming heeft gegeven
  • Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) of de geboorteakte van het kind
  • Uittreksel uit het gezagsregister of de uitspraak van de rechter over het gezag
  • Eventueel een kopie van het ouderschapsplan

De Koninklijke Marechaussee voert de controle uit en kan dus om alle bovengenoemde stukken vragen. Als u een of meerdere van de genoemde stukken niet bij zich heeft, kan dit leiden tot een verdere controle en dus vertraging. U zou hierdoor uw vlucht kunnen missen!

Als u onderweg moet overstappen, is het aan te raden een internationaal uittreksel uit de BRP bij u te hebben, waarop de informatie tevens in het Frans, Duits en Engels staat vermeld.

Waar te verkrijgen?

Een uittreksel uit de BRP kunt u opvragen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. De geboorteakte van uw kind kunt u opvragen bij de gemeente waar uw kind is geboren. Voor beide stukken kunnen kosten berekend worden door de gemeente. Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u opvragen bij de rechtbank die hoort bij de geboorteplaats van uw kind. Welke rechtbank dat is kunt u hier vinden. Bij iedere rechtbank zijn de gemeentes vermeld die onder het werkgebied van die rechtbank vallen.

Belangrijk: vraag de andere ouder tijdig om toestemming!

Zorg er voor dat u de andere ouder tijdig om toestemming vraagt voor uw reis. Mocht deze de toestemming weigeren, dan kunt u via de rechter om vervangende toestemming vragen. De rechtbank behandelt uw verzoek in principe binnen 6 weken na indiening en zal in principe na ongeveer 2 weken uitspraak doen. In zeer spoedeisende gevallen is het mogelijk om de zaak eerder te behandelen, maar het is verstandig rekening te houden met een doorlooptijd van circa 8 weken.

Heeft u eenhoofdig gezag?

Dan kunt u ook gecontroleerd worden als u alleen met uw kind reist. U moet dan aantonen dat u alleen het gezag uitoefent. Dit kunt u doen door de volgende stukken te tonen:

  • (internationaal) Uittreksel BRP van het kind, met daarop de oudergegevens
  • (internationaal) Uittreksel BRP van de ouder zelf, met vermelding van burgerlijke staat
  • Uittreksel uit het gezagsregister
  • Indien van toepassing een kopie van de gerechtelijke beslissing waarbij het eenhoofdig gezag is toegekend
  • In het geval van overlijden van de andere ouder: een kopie van de overlijdensakte

Wilt u meer weten over reizen met kinderen/kinderontvoering of andere familierechtelijke onderwerpen? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of een van mijn collega’s.

NB: Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten over het alleen naar het buitenland gaan met uw kind?

Gepubliceerd op 9 Jun '17
Familierecht Hoe zit het met mijn pensioen na mijn scheiding? Door mr. M.M. van Wijk

  Ongeveer 39% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Gemiddeld zijn mensen die gaa...

Erfrecht De erfenis uit het buitenland Door mr. M.M. van Wijk

  Onze samenleving wordt steeds internationaler. Mensen met verschillende nationaliteiten tr...

Familierecht Wat kan ik verwachten als ik voor mijn scheiding naar de rechter moet? Door mr. M.M. van Wijk

  Op de mediation pagina van onze website staan de voordelen van mediation omschreven. Niet...

Neem contact op