EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Vanaf nu: trouwen nieuwe stijl!

Vanaf nu: trouwen nieuwe stijl!

Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuwe wet van kracht die bepaalt wat er met uw bezittingen en schulden gebeurt als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden aan te gaan. Tot 1 januari 2018 was de standaard een algehele gemeenschap van goederen. Het sluiten van een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden betekende dat alle bezittingen en schulden van de beide echtgenoten vanaf de huwelijksdatum gemeenschappelijk waren, ook de schulden en bezittingen die u daarvoor al had. Erfenissen en schenkingen bleven alleen buiten de gemeenschap van goederen als de erflater of schenker in een notariële akte had bepaald dat dit het geval moest zijn.

Wat gebeurt er vanaf nu als u trouwt?

Vanaf 1 januari 2018 bepaalt de wet dat alleen bezittingen en schulden die verkregen worden of ontstaan na de huwelijksdatum in de gemeenschap vallen, dus niet meer de schulden en bezittingen die u voor de huwelijksdatum al heeft, tenzij deze al voor het huwelijk gezamenlijk waren. Erfenissen en schenkingen blijven in beginsel buiten de gemeenschap. Dit wordt een beperkte gemeenschap genoemd. Over de inhoud van de nieuwe regeling schreef ik al eerder in mijn blog van april 2017. Toen was echter de ingangsdatum nog niet bekend.

Voor wie geldt de wet?

De nieuwe wet geldt voor iedereen die na 1 januari 2018 trouwt zonder vooraf huwelijkse voorwaarden te sluiten. Heeft u dus trouwplannen? Ga dan goed na of u wilt trouwen volgens de nieuwe “standaard”-regels. Wilt u dat niet, dan kunt u een andere regeling treffen in huwelijkse voorwaarden. U kunt zelfs bij huwelijkse voorwaarden overeenkomen dat u toch in de algehele gemeenschap van goederen wilt trouwen die voorheen bestond. En u kunt natuurlijk ook overeenkomen dat niets gemeenschappelijk wordt. Let wel: als een schenker of erflater bij notariële akte heeft bepaald dat zijn schenking of erfenis voor de echtgenoten gezamenlijk bedoeld is, dan heeft die bepaling voorrang boven een eventuele overeenkomst tussen de echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden dat erfenissen en schenkingen nooit gezamenlijk zijn. De keuze van de schenker of erflater is dus doorslaggevend. Een dergelijke bepaling wordt een insluitingsclausule genoemd, dus de tegenhanger van de uitsluitingsclausule die eerder nodig was om erfenissen en schenkingen buiten een huwelijksgemeenschap te houden.

De inhoud van deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten over de beperkte gemeenschap of heeft u trouwplannen en wilt u advies over de beste regeling voor u?

Gepubliceerd op 3 Jan '18
Familierecht De 10 meest gestelde vragen over het Ouderschapsplan Door mr. M.M. van Wijk

Wat is een ouderschapsplan? Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waar...

Familierecht Kinderalimentatie: hoe zit het ook alweer? Door mr. M.M. van Wijk

Iedereen kent de term kinderalimentatie, maar wat is het nou eigenlijk precies? En waarom wordt de l...

Familierecht Erkenning, gezag en voogdij Door mr. M.M. van Wijk

Erkenning, gezag en voogdij. Het komt regelmatig voor dat deze drie termen met elkaar worden verward...

Neem contact op