EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Vechtscheiding, wie wil dat nou?

Vechtscheiding, wie wil dat nou?

U zal de term vast wel eens voorbij hebben horen komen in de media: vechtscheiding. Er wordt veel gesproken over het maatschappelijke probleem dat dit fenomeen vormt, maar wanneer is een (echt)scheiding een vechtscheiding? En hoe kun je voorkomen dat een (echt)scheiding een vechtscheiding wordt?

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de maatschappelijke belangstelling voor het thema vechtscheiding aangegrepen voor een aantal initiatieven, waaronder de Divorce Challenge en het Platform Scheiden zonder schade, dat daaruit voort is gekomen. Het Platform onder leiding van voormalig CDA-minister Rouvoet moet de Minister van Justitie & Veiligheid gaan adviseren over de mogelijke aanpak van vechtscheidingen en het voorkomen daarvan.

Een echte definitie van vechtscheiding is er niet en misschien worden ook wel teveel (echt)scheidingen ten onrechte behandeld of bestempeld als een vechtscheiding. Niet elke scheiding waarin door de rechter besluiten moeten worden genomen, is een vechtscheiding. Op Wikipedia staat dat van een vechtscheiding sprake is als een echtscheiding niet alleen gepaard gaat met negatieve gevoelens jegens de ex-partner, maar ook met acties die bedoeld zijn om de andere partner schade toe te brengen. Ook is van een vechtscheiding, aldus Wikipedia, sprake als kinderen van de strijd tussen de ex-partners, hun ouders, grote nadelen ondervinden. De vFAS (www.verenigingfas.nl) spreekt van een vechtscheiding als de procedure niet meer is gericht op de afwikkeling van de scheiding maar op het elkaar zoveel mogelijk pijn doen.

Rechters gaan er in dergelijke complexe scheidingen meestal van uit dat de waarheid in het midden ligt en beide partijen een aandeel hebben in het ontstaan en voortduren van de strijd, maar gaan daarmee voorbij aan de mogelijkheid dat een complexe scheiding ontstaat doordat een van beide partijen (of misschien wel beiden) in enige mate lijden aan een persoonlijkheidsstoornis. Het uitgangspunt van de rechterlijke macht zou kloppen als beide partijen redelijk denkende mensen zijn, maar dat is waarschijnlijk niet altijd het geval. Voor de andere partij is het vrijwel onmogelijk om uit de strijd te blijven als de partij die aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt hem of haar daarin wil betrekken. Daarbij is het ook van belang dat de bij de procedure betrokken partijen en professionals zich realiseren dat iemand met een persoonlijkheidsstoornis doorgaans niet bewust uit is op het creëren van strijd, maar simpelweg geen andere manier weet hoe om te gaan met de situatie. Dan kan gericht hulpverlening of mediation worden ingezet om te proberen de beide (ex-)echtgenoten zodanig in hun communicatie te begeleiden dat (verdere) strijd voorkomen wordt en hopelijk ook de schade bij de in de procedure betrokken kinderen zoveel mogelijk wordt voorkomen/beperkt.

De wederzijdse advocaten kunnen hun steentje bijdragen door hun cliënt voor te houden dat het voortduren van de strijd in niemands belang is, oplossingen aan te dragen voor het conflict en te bevorderen dat hun cliënt openstaat voor voorstellen van de andere partij, uiteraard zonder de belangen van de eigen cliënt daarbij uit het oog te verliezen. Advocaten die zijn aangesloten bij de vFAS zijn hiervoor bij uitstek opgeleid en gekwalificeerd.

Wilt u meer weten over (v)echtscheidingen of bijstand in uw scheidingsprocedure? Neemt u dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.

Deze blog is informatief van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Gepubliceerd op 7 Nov '17
Erfrecht Tot de dood ons scheidt….en dan? Door mr. M.M. van Wijk

U heeft er misschien iets over in het nieuws gehoord: een romantische huwelijksreis die eindigde in...

Familierecht Vanaf nu: trouwen nieuwe stijl! Door mr. M.M. van Wijk

Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuwe wet van kracht die bepaalt wat er met uw bezittingen en...

Familierecht Alleen naar het buitenland met uw kind? Door mr. M.M. van Wijk

Toestemming andere ouder nodig De zomervakantie staat weer voor de deur, maar ook in een andere p...

Neem contact op