EBH Legal
Advocaatscore: 9.2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Een ouderschapsplan wijzigen, kan dat?

Een ouderschapsplan wijzigen, kan dat?

 

In een eerdere blog heeft u kunnen lezen wat een ouderschapsplan is en wat u daarin kunt afspreken. Kort gezegd is een ouderschapsplan een overeenkomst tussen de ouders waarin afspraken m.b.t. de kinderen worden opgenomen. Een ouderschapsplan opstellen is verplicht voor ouders die gaan scheiden. Nadat een ouderschapsplan is opgesteld en ondertekend, kan na verloop van tijd de wens of noodzaak ontstaan om het ouderschapsplan te wijzigen. Een ouderschapsplan kan niet zomaar eenzijdig worden gewijzigd. Wanneer en hoe een ouderschapsplan wel kan worden gewijzigd, zal in deze blog uiteen worden gezet.

Wanneer kan ik het ouderschapsplan wijzigen?

Over het algemeen kan een ouderschapsplan worden gewijzigd zodra sprake is van gewijzigde omstandigheden. Bij gewijzigde omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan: een veranderde gezinssituatie, het hertrouwen van een van de ouders, een verhuizing van een van de ouders, een gewijzigde inkomenssituatie van een van de ouders, de ontwikkeling van de kinderen, een veranderde wens van de kinderen t.a.v. de omgang met de ouders, etc. Al deze omstandigheden – en nog tal van andere omstandigheden – kunnen maken dat het ouderschapsplan kan of moet worden gewijzigd.

Hoe kan ik het ouderschapsplan wijzigen?

Allereerst kunt u uw wens tot het wijzigen van het ouderschapsplan met de andere ouder bespreken. Indien de andere ouder het eens is met de voorgestelde wijziging(en), dan kunt u samen een aangepast ouderschapsplan opstellen of dit door een gezamenlijke advocaat of mediator laten doen. In sommige gevallen is het verstandig om het aangepaste ouderschapsplan door de rechtbank te laten bekrachtigen. Zo beschikt u over een executoriale titel en kunt u nakoming van de gewijzigde afspraken afdwingen.

Mocht de andere ouder het niet eens zijn met de voorgestelde wijziging(en), dan kunt u ervoor kiezen om zelf naar een advocaat of mediator te stappen. Een mediator zal proberen om in overleg met partijen alsnog tot overeenstemming te komen. Ook een advocaat zal meestal de gewenste wijziging(en) nogmaals aan de andere ouder voorleggen, maar mocht de andere ouder dan alsnog niet instemmen, dan kan een verzoek tot wijziging van het ouderschapsplan bij de rechtbank worden ingediend. De andere ouder wordt dan door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen en vervolgens zal de rechtbank – na een zitting – beslissen of en in hoeverre het ouderschapsplan wordt gewijzigd. De eventuele wijziging(en) van het ouderschapsplan worden dan in een beschikking (uitspraak van de rechtbank) vastgelegd.

Model ouderschapsplan

Heeft u nog geen ouderschapsplan en bent u op zoek naar een voorbeeld? Hier kunt u een model ouderschapsplan downloaden: https://www.ebhlegal.nl/advocaat/familierecht

Vragen of advies

Indien u vragen heeft of advies wenst, neemt u dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Oorspronkelijke auteur: mr. M.N.C. Zuiderwijk

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 3 Dec '19
Familierecht Hoe zit het met mijn pensioen na mijn scheiding? Door mr. M.M. van Wijk

  Ongeveer 39% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Gemiddeld zijn mensen die gaa...

Familierecht Kinderalimentatie: hoe zit het ook alweer? Door mr. M.M. van Wijk

Iedereen kent de term kinderalimentatie, maar wat is het nou eigenlijk precies? En waarom wordt de l...

Erfrecht Wat gebeurt er als ik iemand onterf? Door mr. M.M. van Wijk

  De wet verbiedt onterven niet. Een onterving gebeurt bij testament en kan impliciet of exp...

Neem contact op