EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Strafrecht

De 10 meest gestelde vragen over rijden onder invloed

wat kan je verwachten bij rijden onder invloed
De 10 meest gestelde vragen over rijden onder invloed

1. De politie heeft mijn rijbewijs ingevorderd. Hoe kan ik mijn rijbewijs weer terugkrijgen?

Nadat de politie je rijbewijs heeft ingevorderd, stuurt de politie je rijbewijs en het proces-verbaal naar de officier van justitie. Binnen 10 dagen na de dag van invordering moet de officier van justitie beslissen of je je rijbewijs terugkrijgt of niet. Als de officier van justitie beslist dat je je rijbewijs niet terugkrijgt, dan krijg je een brief waaruit blijkt tot welke datum je rijbewijs blijft ingevorderd.

2. Wanneer is het nodig een advocaat in te schakelen?

Ons advies is om direct nadat je rijbewijs is ingevorderd, contact op te nemen met een advocaat. In een gesprek kunnen we aan de hand van o.a. jouw persoonlijke omstandigheden bespreken wat in jouw situatie de beste strategie is om je rijbewijs weer terug te krijgen.

3. Welke mogelijkheden zijn er om mijn rijbewijs weer terug te krijgen?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Welke mogelijkheid er wordt gekozen, is afhankelijk van o.a. je persoonlijke omstandigheden. Soms adviseren we om even niets te ondernemen en de beslissing van de officier van justitie af te wachten. Een andere keer sturen we binnen de tien dagen termijn een brief aan de officier van justitie om je rijbewijs terug te vragen en vaak kiezen we ervoor een klaagschrift bij de rechtbank in te dienen. Er bestaan meerdere mogelijkheden om je rijbewijs weer terug te krijgen. Na een gesprek wordt snel duidelijk welke mogelijkheid in jouw geval het beste is.

4. Ik heb nadat mijn rijbewijs werd ingevorderd, een oproep voor een OM-zitting gekregen. Wat houdt dat in?

Als je je rijbewijs voorlopig hebt teruggekregen, betekent dit niet dat hiermee je zaak is afgehandeld. Een oproep voor een OM-zitting krijg je als de officier van justitie je een voorstel wilt doen om deze zaak buiten de rechter om af te doen. Op een OM-zitting komt er namelijk geen rechter aan te pas. Op zo’n zitting is er óf via een videoverbinding óf live een officier van justitie of een medewerker van het openbaar ministerie aanwezig om de strafzaak af te handelen.

Het is op de OM-zitting aan jou als verdachte of je akkoord gaat met het voorstel van het OM. Een advocaat kan je bij deze zitting met raad en daad bijstaan en reageren op het standpunt/aanbod/voorstel van het OM. Er zijn vaak omstandigheden die een ander licht op de zaak werpen en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uiteindelijk op te leggen straf.

Een OM-zitting lijkt informeel, maar besef goed dat het aanvaarden van een voorstel van het OM gelijk staat aan een bewezenverklaring/veroordeling door een rechter, met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld een strafblad, afname DNA en een aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Als je een uitnodiging voor een OM-zitting ontvangt, is ons advies contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in strafrecht.

5. Kan ik op de OM-zitting ook een voorwaardelijke rijontzegging krijgen?

Nee, alleen een rechter kan een voorwaardelijke rijontzegging opleggen en op een OM-zitting komt er geen rechter aan te pas.

6. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het voorstel dat op de OM-zitting wordt gedaan?

Als je je niet kunt vinden in het voorstel op de OM-zitting dan kun je binnen 14 dagen in verzet gaan bij de rechter. Je zaak wordt dan voorgelegd aan de rechter en die gaat dan over jouw zaak beslissen.

7. Wat voor straf kan ik krijgen voor het rijden onder invloed?

Uit de wet volgt dat je voor rijden onder invloed gestraft kan worden met een gevangenisstraf en/of een geldboete. Daarnaast kan als bijkomende straf een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. De rechtbank en het Openbaar Ministerie hebben richtlijnen opgesteld die kunnen dienen als indicatie voor de op te leggen straf. Aan de hand van o.a. je promillage kunnen wij je vertellen met welke straf je rekening moet houden.

8. Ik heb nadat mijn rijbewijs werd ingevorderd, een dagvaarding gekregen. Wat houdt dat in?

De officier van justitie heeft besloten om jouw zaak aan de rechter voor te leggen. Dit is de reden dat je een dagvaarding hebt gekregen. Op de dagvaarding staat vermeld op welke dag en tijdstip jouw zaak voor de rechter op zitting wordt behandeld. De rechter bespreekt op dat moment de zaak met jou en is ook de persoon die een uitspraak in jouw zaak doet. Mocht je op dat moment nog geen advies van een advocaat hebben ingewonnen, dan is ons advies dat nu alsnog te doen. We kunnen het dossier voor je opvragen en de zitting met je voorbereiden en je ook op de zitting bijstaan.

9. Kan de rechter een voorwaardelijke rijontzegging opleggen?

Ja, op de zitting waarop je zaak inhoudelijk wordt behandeld, kan de rechter je een (deels) voorwaardelijke rijontzegging opleggen. De rechter bepaalt de voorwaarden en de proeftijd die aan de rijontzegging worden gekoppeld.

10. Waarom krijg ik ook post van het CBR ?

Een procedure bij het CBR staat volledig los van een strafrechtelijke procedure. Het CBR beoordeelt kort gezegd of je geschikt bent om deel te nemen aan het verkeer.

Voor verdere vragen en/of een toelichting op dit gebied kun je ons altijd bellen.

Gepubliceerd op 19 Oct '18
Strafrecht DNA bezwaar en de 10 meest gestelde vragen Door mr. N. Stolk

1. Ik heb een bevel tot afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek ontvangen. Ben ik verplicht om DN...

Strafrecht Zomaar een bezoek aan het politiebureau Door mr. N. Stolk

Niet de wekker, maar een telefoontje van de piketcentrale maakt me wakker. Er is op deze vroege ocht...

Strafrecht Een zitting zonder rechter… een OM-zitting Door mr. N. Stolk

Als iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en deze verdachte moet op een zittin...

Neem contact op