EBH Legal
Advocaatscore: 9.5
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Veranderingen in 2021 op arbeidsrechtelijk gebied!

Veranderingen in 2021 op arbeidsrechtelijk gebied!

 

Bij de jaarwisseling horen ook altijd een aantal wetswijzigingen, dit zijn de belangrijkste op arbeidsrechtelijk gebied:

1 januari:

 • Jaarlijks wordt de maximum transitievergoeding vastgesteld. Voor 2021 bedraagt het maximum:
  € 84.000,00 (bruto). Wanneer het bruto jaarloon hoger is dan € 84.000,00 dan geldt het bruto jaarloon als maximum bedrag.
 • De NOW regeling loopt nog steeds door. Dit is -kortgezegd- de regeling waarmee de overheid bewerkstelligt dat werkgevers hun personeel zoveel mogelijk kunnen door betalen en in dienst kunnen houden gedurende de coronacrisis. Het tweede tijdvak van de derde NOW regeling loopt van 1 januari tot en met 1 maart.
 • Kleine werkgevers (<25 werknemers) kunnen compensatie vragen voor transitievergoedingen die betaald moeten worden wegens bedrijfsbeëindiging, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of overlijden.
 • Een payrollbedrijf moet zorg dragen voor een adequate pensioenregeling voor de payrollwerknemer.
 • De bijtelling van zakelijke elektrische auto’s gaat van 8% naar 12%. Als de catalogusprijs van de auto hoger is dan € 40.000,00 geldt vanaf dat bedrag 22% bijtelling.
 • Het percentage van de vrije ruimte uit de werkkostenregeling boven de € 400.000,- van het fiscale loon wordt verlaagd van 1,2 % naar 1,18 %. De vrije ruimte voor het fiscale loon tot € 400.000,00 bedraagt in 2021 1,7%.
 • Werknemers kunnen maximaal 100 weken (i.p.v. 50 weken) gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof opsparen. Dit verlof kan op verschillende momenten in de loopbaan worden opgenomen, bijvoorbeeld voorafgaand aan het pensioen.
 • In verband met verlenging van de kabinetsmaatregelen door corona zal het afdragen van de hoge WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt worden opgeschort t/m 2021.

1 september

 • Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer wordt leidend bij de RIV toets. Hierdoor zou meer duidelijkheid moeten komen over de beslissing tot het opleggen van de loonsanctie door het UWV.

 

Heeft u vragen over één of meer van bovengenoemde wijzigingen? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of mijn collega arbeidsrechtadvocaat Dick Bosboom. Wij staan u graag te woord!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 7 Jan '21
Arbeidsrecht Werkgevers opgelet: geen (tijdig) bericht kan leiden tot schadeplicht Door mr. N.R. Riedijk

De aanzegverplichting Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht werknemers met een contract...

Arbeidsrecht Een dagje proefdraaien: het proberen waard? Door mr. N.R. Riedijk

Voordat een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, bestaat bij veel werkgevers de behoefte een sollic...

Arbeidsrecht De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) nader uiteengezet deel II Door mr. N.R. Riedijk

  Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen in de Eerste Kamer. De WAB zal op 1 januari 2020 in we...

Neem contact op