EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Burenrecht, Huurrecht & Pachtrecht

Vakantiewoning: Aan welke eisen moet deze voldoen?

Vakantiewoning: Aan welke eisen moet deze voldoen?

De markt voor vakantiewoningen en recreatiewoningen in Nederland blijft groeien. Veel particuliere kopers vinden dit een aantrekkelijke belegging (zeker gezien de lage spaarrente) of een prettige bestemming voor het weekeinde of vakanties. Een combinatie van verhuur en eigen gebruik is natuurlijk helemaal ideaal. Met de lente en zomer in het vooruitzicht zullen er weer veel aanbieders van vakantiewoningen gaan adverteren in kranten en op televisie.

Op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:17) moet een afgeleverde zaak, zoals een vakantiewoning, aan de koopovereenkomst beantwoorden. Als de geleverde woning niet aan de koopovereenkomst de koopovereenkomst beantwoordt is er sprake van ‘non-conformiteit’.
Er is sprake van non-conformiteit als de woning niet de eigenschappen bezit die op grond van de overeenkomst verwacht mocht worden. Als de woning niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik van die woning nodig zijn en waarbij van de aanwezigheid daarvan niet getwijfeld hoefde te worden is dit het geval .
De herstelkosten van een eventueel gebrek kunnen op de verkoper verhaald worden indien het gebrek aan de verkoper kan worden toegerekend. Hierbij kunnen bijvoorbeeld bepaalde afgegeven garanties van belang zijn. Bevat de koopovereenkomst namelijk een garantie ten aanzien van het gebruik, dan kan eventuele non-conformiteit ook op grond van de koopovereenkomst aan de verkoper worden toegerekend. In een NVM-koopakte is een dergelijke garantie standaard opgenomen.
Dat een recreatiewoning wellicht niet permanent gebruikt of bewoond wordt, betekent niet dat deze aan lagere eisen zou mogen voldoen dan een wel permanent te bewonen object. Dit in het licht van de beoordeling van non-conformiteit.

Verder is het van groot belang om de uiteindelijk afgeleverde woning goed te vergelijken met de folders, reclame-uitingen, eventuele video-filmpjes over de woning (en eventueel het vakantiepark waarop dit gelegen is). Enige overdrijving is logisch in dit soort reclames en verbeeldingen, maar hieraan kunnen wel degelijk gerechtvaardigde verwachtingen ontleend worden. Aldus ook Rechtbank Middelburg, 11 oktober 2006, NJF 2006, 582.

Indien er sprake is van ontdekking van een gebrek of non conformiteit, is het noodzakelijk dat bij de verkopende partij zo snel mogelijk wordt geklaagd over dit gebrek. Op grond van artikel 7:23 BW, de klachtplicht, moet een klacht namelijk binnen bekwame termijn gemeld worden. De vuistregel daarbij is dat er geklaagd moet worden binnen circa twee maanden na ontdekking van het gebrek, of het moment waarop het gebrek redelijkerwijze ontdekt had moeten worden. Wordt er te laat geklaagd dan kan er geen beroep meer gedaan worden op het gebrek. De klachtplicht fungeert ter bescherming van de verkoper, die erop moet kunnen vertrouwen dat eventuele gebreken spoedig gemeld worden.

In de praktijk is het dus van groot belang om tijdig de afgeleverde zaak te onderzoeken en daarover tijdig (dus binnen twee maanden!) te klagen.
Als het dus gaat om de levering van een recreatiewoning of vakantiewoning, gelden eigenlijk dezelfde eisen als bij de levering van een reguliere woning, als het gaat om de beoordeling van non-conformiteit. Wel zijn de garantiebepalingen en voorwaarden in het kader van de levering van nieuwe vakantiewoningen vaak minder omvangrijk en ook minder langdurig dan bijvoorbeeld het geval is bij de verkoop en levering van nieuwbouwwoningen (vergelijk de SWK-garantie, voorheen GIW-garantie).
Een vakantiewoning moet ook voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Hierover zal in een later stadium een blog volggen.

 

 

Gepubliceerd op 1 Mar '17
EBH Legal - Advocaten & Mediators
Vastgoed & Bouwrecht Koop en verkoop woning: schriftelijk? Door EBH Legal - Advocaten & Mediators

Stel: u wilt uw woning verkopen en in het plaatselijke café bereikt u – onder het genot...

Vastgoed & Bouwrecht Bouwschade: wie gaat het bewijzen én betalen? Door EBH Legal - Advocaten & Mediators

Zat die scheur al in mijn muur, of zijn het de bouwwerkzaamheden bij de buren? En wie gaan we daarvo...

Vastgoed & Bouwrecht Ladderrecht, buurman mag ik even? Door EBH Legal - Advocaten & Mediators

Iedereen heeft er eigenlijk wel eens mee te maken: je hebt een ladder nodig om onderhoud aan je woni...

Neem contact op