EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Vakantie en Corona

Vakantie en Corona

 

Als een arbeidsrechtadvocaat het woord “vakantie” hoort, dan denkt hij niet direct aan zonnige stranden en tropische oorden, maar doemen zich allerlei arbeidsrechtelijke problemen op die hij heeft meegemaakt rondom de vakantiewetgeving. Beroepsdeformatie? Waarschijnlijk wel, maar voor de arbeidsrechtadvocaat is het smullen.

Zeker nu, nu de Coronamaatregelen allerhande vragen met zich meebrengen, die natuurlijk samenhangen met de grote financiële gevolgen van de Coronacrisis voor de gemiddelde ondernemer.

Er zijn heel wat ondernemers die het water aan de lippen staat en het goed zou uitkomen als de betaling van het vakantiegeld uitgesteld zou kunnen worden of dat de werknemers die noodgedwongen thuis zitten bereid zouden zijn een deel van hun vakantiedagen in te leveren en doorwerken op het moment dat de werkgever weer de kans krijgt om zijn verloren omzet goed te maken.

Er dringen zich al snel wat vragen op:

Kan de werkgever wel beslissen het vakantiegeld later uit te betalen dan gebruikelijk?

Kan de werkgever wel beslissen dat de werknemer vakantiedagen moet opnemen?

Laten we een en ander eens nader onder de loep nemen.

De vraag of de werkgever mag beslissen het vakantiegeld later uit te betalen is op zichzelf juridisch makkelijk te beantwoorden. Nee, dat mag niet. De werkgever moet dat in beginsel overeenkomen met de werknemer, hij moet daar m.a.w. een deal over sluiten met de werknemer. Op zichzelf is dat ook wel logisch toch?

De meer interessante vraag is natuurlijk welke gevolgen heeft het als de werknemer geen deal sluit, maar de werkgever toch niet overgaat tot betaling?

De werknemer heeft in dat geval 2 keuzes. Hij legt zich er of bij neer, en geeft de werkgever dus alsnog zijn zin, of de werknemer zal zijn werkgever moeten dagvaarden voor de rechtbank. Ik moet nog zien welke werknemer daartoe zal overgaan, maar als hij dat doet dan kan hij naast het vakantiegeld wel tot maximaal 50% boete over dat bedrag vorderen. Als de werknemer dan een kort geding start, dan zou een veroordeling voor 1 juli nog wel mogelijk moeten zijn.

Ik ga er overigens wel vanuit dat de boete gematigd zal worden tot bijv. 10%, zeker als de werkgever aantoont dat hij wel overleg heeft gevoerd met de werknemer en dat hij door de Coronamaatregelen zwaar is getroffen.

Ook de vraag of een werkgever kan beslissen dat de werknemer de vakantiedagen moet opnemen is eenvoudig te beantwoorden. Nee, dat mag de werkgever niet, dus ook nu niet. In het geval van een bedrijfssluiting in de zomer of rondom de Kerstdagen kan dat wel, mits dat van tevoren schriftelijk is overeengekomen.

Ook hier is de vraag interessant wat er gebeurt als de werkgever toch bijv. 10 vakantiedagen afboekt op het saldo. Zolang je niet in een situatie komt waarin je als gevolg van die onterechte afboeking dit jaar dagen tekort komt merk je er als werknemer niet zo veel van, maar anderzijds heeft de werkgever er dan ook geen direct profijt van.

Maar als je door die afboeking niet, of veel korter op vakantie kan, levert dat natuurlijk wel voordeel op voor de werkgever. Als je dan toch ‘gewoon’ gaat dan zal de werkgever actie moeten ondernemen. Hij zal dan geen loon betalen over de dagen dat je niet hebt gewerkt maar geen vakantiedagen meer had, waardoor er een loonvordering ontstaat. Ook dan zul je als werknemer moeten gaan procederen en ook hier kan een boete van 50% worden mee gevorderd. Of de kantonrechter in zo’n geval ook matigt waag ik te betwijfelen.

Maar we vragen dan nogal wat van de werknemer. Je moet het maar doen; gewoon langer op vakantie gaan dan volgens de werkgever is toegestaan en bij een looninhouding gaan procederen tegen je broodheer.

Ook hier geldt, voorkomen is beter dan genezen. Dus werkgevers praat met je werknemers en kijk of je samen een oplossing kan vinden. Lukt dat toch niet en je staat als werkgever echt met je rug tegen de muur, weet dan dat je in het uiterste geval er niet zonder kleerscheuren vanaf komt, maar wel wat tijd wint, en wellicht de werknemer toch tijdig inziet dat procederen toch wel een hele stap is.

Betaal echter hoe dan ook zodra het kan, want de wet is duidelijk!

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 20 May '20
Hippisch recht De (ver)koop van een paard? De 3 juridische tips & tricks voor iedereen. Door mr. D.J. Bosboom

Zeg eens eerlijk, als jij een paard koopt of verkoopt gaat dat dan meestal mondeling, of gebruik je...

Hippisch recht Paard kopen: consumentenkoop of toch (net) niet? Door mr. D.J. Bosboom

Voor de wet is een paard een roerende zaak waar de regels van de consumentenkoop op van toepassing z...

Arbeidsrecht “Slapende” dienstverbanden dreigen te ontwaken Door mr. D.J. Bosboom

Wat is een “slapend” dienstverband ook al weer? Een “slapend” dienstverba...

Neem contact op