EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Stiekem opnemen van gesprekken tussen werkgevers en werknemers: mag dat eigenlijk zomaar?

Stiekem opnemen van gesprekken tussen werkgevers en werknemers: mag dat eigenlijk zomaar?

 

Tendens

Er is sprake van een duidelijke tendens; steeds meer werknemers nemen stiekem gesprekken op met hun mobiele telefoon. Bovendien is er een duidelijke toename van het gebruik van deze opnamen in arbeidsrechtelijke procedures.

De 1e vraag is natuurlijk of dat stiekem opnemen en het gebruiken van die opname als bewijs is toegestaan.

Als het is toegestaan dan is de 2e vraag of dat stiekem opnemen gevolgen heeft voor het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst.

Mag het?

Voor het antwoord op de 1e vraag is het van belang dat het stiekem opnemen van een gesprek waaraan je zelf deelneemt in ieder geval niet strafbaar is.

Bovendien staan rechters zo’n opname als bewijsmiddel eigenlijk altijd toe omdat de waarheidsvinding belangrijker wordt geacht dan de uitsluiting van het bewijs.

Rechters hebben in veel zaken ook wel begrip voor werknemers die een gesprek stiekem opnemen omdat er vaak sprake is van een scheve machtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer.

Werkgevers die stiekem gesprekken opnemen kunnen niet altijd rekenen op de clementie van de rechter, omdat de werkgever vaak minder verstrekkende middelen ter beschikking staan om de waarheid te achterhalen.

Reden voor ontslag!

Als een werkgever er achter komt dat de werknemer stiekem gesprekken heeft opgenomen dan kan dat een reden zijn voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.

De werkgever vraagt de rechtbank dan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen, een verstoorde verhouding of een combinatie daarvan.

Verstoorde verhouding?

1 x stiekem een gesprek opnemen zal niet snel leiden tot een duurzaam verstoorde verhouding. Daarvoor is meer nodig.

Als blijkt dat een werknemer veelvuldig gesprekken opneemt of als de werknemer dreigt de opnames als chantagemiddel in te zetten dan zullen rechters al snel tot de conclusie komen dat de relatie tussen de werkgever en de werknemer ernstig is verstoord.

Verwijtbaar handelen?

Het stiekem opnemen van gesprekken kan ook als verwijtbaar handelen worden gezien. Sterker nog, er kan zelfs sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen, waardoor de werknemer geen recht meer heeft op de transitievergoeding.

Daarvan kan sprake zijn als de werknemer desgevraagd heeft ontkend dat hij opnames heeft gemaakt, maar later blijkt dat hij dat wel degelijk heeft gedaan. Het liegen is dan verwijtbaar.

Conclusie

Werkgevers dienen er op bedacht te zijn dat de werknemer opnames maakt. Bespreek het en leg dat vast in de notulen van het gesprek. Daarmee voorkom je niet (altijd) dat het toch gebeurt, maar heb je wel een sterk wapen in handen in een ontslagzaak.

Feit is echter dat een stiekeme opname een zeer effectief bewijsmiddel is.

 

Meer weten? Bel of mail onze sectie arbeidsrecht via bosboom@ebhlegal.nl of bel 06 51 322 757 (mr. Dick Bosboom).

Deze blog is algemeen van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Gepubliceerd op 27 Nov '23
Arbeidsrecht Premiedifferentiatie WW m.i.v. 1 januari 2020 Door mr. D.J. Bosboom

Premiedifferentiatie WW m.i.v. 1 januari 2020 “De meest onbekende WAB wijziging, met aanzie...

Arbeidsrecht Loonsanctie van het UWV, is de ARBO aansprakelijk? Door mr. D.J. Bosboom

Indien de werkgever zijn re-integratie verplichtingen gedurende de eerste 104 weken van arbeidsonges...

Arbeidsrecht Ziekte en vakantie, ingewikkeld? Door mr. D.J. Bosboom

  Het is Meivakantie! Veel werknemers trekken erop uit, ook als ze ziek zijn. Hun gezin is i...

Neem contact op