EBH Legal
Advocaatscore: 9,2
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap?

Samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap?

Veel stellen die gaan samenwonen en (nog) niet willen trouwen vragen zich af wat zij beter kunnen doen: een samenlevingsovereenkomst afsluiten of een geregistreerd partnerschap aangaan. In dit blog zal ik de belangrijkste verschillen uitleggen.

Samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingsovereenkomst wordt door een notaris opgesteld. In een samenlevingsovereenkomst kan je allerlei afspraken vastleggen, bijvoorbeeld afspraken over van wie welke spullen zijn, wie welk deel van de kosten van de huishouding betaalt en wat er moet gebeuren met jullie huis of pensioen als jullie uit elkaar gaan. Bij het afsluiten van een samenlevingsovereenkomst ontstaat er geen gemeenschap van goederen en ben je niet automatisch elkaars erfgenaam. Dat laatste moet eventueel aanvullend worden geregeld in een testament. Ook ben je bij het uit elkaar gaan niet onderhoudsplichtig ten opzichte van elkaar, er ontstaat dus geen recht op partneralimentatie. Als tijdens de samenwoning kinderen worden geboren, dan is de biologische vader niet automatisch ook de juridische vader, dat moet dan via een erkenning bij de gemeente geregeld worden. En de vader krijgt ook niet vanzelf het gezag over de kinderen, dit moet bij de rechtbank (eventueel online) aangevraagd worden. Een samenlevingsovereenkomst hoeft niet geregistreerd te worden bij de gemeente en als je uit elkaar gaat, is daar geen rechtbank, advocaat of notaris voor nodig.

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap moet bij de gemeente worden afgesloten en is bijna hetzelfde als een huwelijk, de juridische gevolgen zijn nagenoeg gelijk. Bij een geregistreerd partnerschap dat na 1 januari 2018 is aangegaan, ontstaat van rechtswege een beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor het afsluiten van het geregistreerd partnerschap van jou waren ook van jou blijven. De bezittingen en schulden die je tijdens het geregistreerd partnerschap krijgt, worden van jullie samen. Schenkingen en erfenissen die voor of tijdens het geregistreerd worden ontvangen, blijven sowieso van jezelf. Als je e.e.a. anders wilt regelen, moeten zogenaamde partnerschapsvoorwaarden worden opgesteld, een soort huwelijkse voorwaarden. Als tijdens het geregistreerd partnerschap kinderen worden geboren, is de man met wie de moeder het geregistreerd partnerschap is aangegaan, automatisch ook de juridische vader en heeft hij ook het gezag over de kinderen. Verder zijn geregistreerd partners ook automatisch elkaars erfgenaam. Als je dat niet wilt of iets ander op dat punt wilt afspreken, moet er een alsnog een testament worden opgesteld. Als je uit elkaar gaat, kan het geregistreerd partnerschap met onderling goedvinden buiten de rechter om beëindigd worden, maar er is wel een advocaat of notaris voor nodig. Als er kinderen zijn, kan het geregistreerd partnerschap alleen door de rechter worden ontbonden. En net als bij een huwelijk kan er bij het einde van een geregistreerd partnerschap een verplichting tot het betalen van partneralimentatie bestaan.

Advies

Als je gaat samenwonen, bedenk dan goed wat het beste bij jullie situatie past en sta goed stil bij de verschillende juridische gevolgen. Wil je die wel of juist niet? Neem voor meer informatie en advies gerust (vrijblijvend) contact op met mij of een van mijn collega’s via info@ebhlegal.nl of 0174-351351. 

Gepubliceerd op 31 Aug '18
Familierecht Geen partneralimentatie vanwege wangedrag Door mr. P. Vellekoop

Onlangs is op www.rechtspraak.nl een uitspraak in een van mijn dossiers gepubliceerd. Deze uitspraak...

Familierecht Onderhoudsplicht kinderen, wanneer eindigt deze? Door mr. P. Vellekoop

In mijn dagelijkse praktijk krijg ik regelmatig de vraag tot welke leeftijd een bijdrage voor de kin...

Familierecht Een foto van een minderjarig kind plaatsen op social media? Let op! Door mr. P. Vellekoop

  Een foto van je kind plaatsen op social media, mag dat altijd? Dit lijkt misschien onschul...

Neem contact op