EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

Quarantaine, recht op loon?

Quarantaine, recht op loon?

 

Voor de meeste mensen zit de vakantie er al weer (bijna) op. Heel veel mensen hebben vakantie in eigen land gevierd, maar een deel is toch naar ‘veilige’ gebieden in het buitenland vertrokken.

Als deze gebieden aan het einde van vakantie en op het moment van de terugreis nog steeds veilig zijn is er geen probleem. Anders kan het zijn als deze gebieden tijdens de vakantie van kleur veranderen en dus van geel naar oranje zijn gezet.

In dat geval dienen deze vakantiegangers in quarantaine te gaan. Voor de mensen die toch al thuiswerkten, of dat alsnog makkelijk kunnen doen, is dat niet zo’n probleem, maar anders is dat voor mensen waarbij thuiswerken niet mogelijk is.

Daarnaast is er een (kleine) groep die al een vakantie had geboekt naar een veilig land maar nog voor vertrek worden geconfronteerd met een vastgestelde code oranje, en dus van tevoren al weten dat ze na terugkomst in quarantaine zullen moeten, waardoor zij, als thuiswerken geen optie is, geen werkzaamheden kunnen verrichten.

Hoe zit het dan met het recht op loon?

Volgens de wet heeft de werknemer recht op loon in het geval de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.

Indien werknemers niet kunnen werken vanwege een verplichte sluiting vanwege corona maatregelen dan staat wel vast dat dat voor rekening van de werkgever komt.

Maar dit is natuurlijk een andere situatie. Het is immers de werknemer die beslist om naar het buitenland op vakantie te gaan en dus bewust het risico aanvaardt dat de code een andere kleur kan krijgen, waardoor hij na terugkomst gedurende de quarantainetijd niet kan werken.

Als het vakantieland al een code oranje heeft dan is geen sprake meer van het aanvaarden van een risico, want dan staat immers van tevoren al vast dat er bij terugkomst in quarantaine gegaan moet worden.

Iedereen snapt wel dat deze twee situaties verschillend zijn, maar brengt dat nu ook met zich dat er in het ene geval wel recht op loon bestaat en in het andere niet?

Verschillende situaties?

Duidelijk is dat indien je nu afreist naar een gebied met code oranje je niet kunt volhouden dat de oorzaak van het niet kunnen werken na terugkomst, in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.

Anders is dat wellicht als de code wijzigt terwijl je op dat moment al in het betreffende (vakantie)land verblijft.

Indien je immers door die wijziging wordt overvallen en het niet voorzienbaar was dan kun je in beginsel wel het standpunt verdedigen dat het niet kunnen werken vanwege de quarantaineplicht voor rekening moet komen van de werkgever.

Anderzijds staat wel vast dat je met een vertrek naar het buiteland wel min of meer bewust het risico hebt aanvaard dat het reisadvies tussentijds kan wijzigen, terwijl dat risico zich niet had kunnen voltrekken als je in eigen land was gebleven.

Dat ligt natuurlijk wel wat genuanceerd.

Het risico was immers groter in een land als Spanje, waar de code immers al in meerdere regio’s was aangepast van geel naar oranje. Dat risico heeft zich inmiddels ook daadwerkelijk voltrokken, nu heel Spanje op code oranje is gezet.

De vraag is dan ook of het voor het recht op loon van belang is hoe groot het risico is dat de code kan wijzigen. M.a.w. kun je als werkgever het standpunt innemen dat naarmate het risico groter is, het minder redelijk wordt dat het loon moet worden doorbetaald?

Wellicht wel, maar de uitkomst staat zeker niet op voorhand vast.

Er zijn mij nog geen uitspraken bekend waarin de rechter zich hierover heeft uitgelaten, maar die komen er wellicht nog wel.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten op het gebied van arbeidsrecht? We helpen u graag

Gepubliceerd op 25 Aug '20
Arbeidsrecht WAB: Internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in Balans Door mr. D.J. Bosboom

Op 9 april 2018 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ter internet consultatie voorgelegd. Het wets...

Arbeidsrecht Vakantie en Corona Door mr. D.J. Bosboom

  Als een arbeidsrechtadvocaat het woord “vakantie” hoort, dan denkt hij niet di...

Hippisch recht Paard kopen: consumentenkoop of toch (net) niet? Door mr. D.J. Bosboom

Voor de wet is een paard een roerende zaak waar de regels van de consumentenkoop op van toepassing z...

Neem contact op