EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Arbeidsrecht

AOW leeftijd werknemer! Wat nu?

AOW leeftijd werknemer! Wat nu?

 

Voorheen stond het min of meer vast, indien een werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikte dan stopte hij met werken en ging hij van zijn pensioen genieten.

Tegenwoordig is dat steeds vaker (nog) niet het geval. De werknemer is nog vitaal en de werkgever kan zijn kennis en kunde nog goed gebruiken.

Hoe zit dat nou juridisch.

We moeten daarbij 2 situaties onderscheiden.

Situatie 1

Er zijn arbeidsovereenkomsten waarin niks is geregeld over de pensioendatum.

Situatie 2

Er zijn ook arbeidsovereenkomsten en CAO’s die bepalen dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt tegen de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Zo’n beding wordt een pensioenbeding genoemd.

 

Situatie 1

Indien de werkgever en de werknemer beide met elkaar doorwillen is het eenvoudig. De bestaande arbeidsovereenkomst wordt dan gewoon voortgezet. Je hoeft daarvoor niets te regelen.

Wel veranderen er een aantal regels:

  1. De werkgever mag de (doorgelopen) arbeidsovereenkomst na de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van het UWV of de rechter opzeggen met een opzegtermijn van slechts 1 maand.
  2. De werkgever hoeft geen transitievergoeding meer te betalen.
  3. Als de werknemer ziek wordt dan hoeft de werkgever het loon nog maar gedurende 6 weken door te betalen (in plaats van 104 weken)
  4. Na 6 weken ziekte vervalt het opzegverbod en mag de werkgever dus opzeggen (zie 1.)

 

Situatie 2

In situatie 2 is doorgaan een stuk ingewikkelder.

Feit is immers dat de bestaande arbeidsovereenkomst in juridische zin eindigt, want dat gaat immers automatisch als dat in de arbeidsovereenkomst of de CAO is afgesproken.

Doorgaan betekent dus dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst moet worden overeengekomen.

Dat kan natuurlijk weer voor onbepaalde tijd, maar dan mag de werkgever niet zoals in situatie 1 zomaar opzeggen zonder toets van het UWV of de rechter. Het gewone ontslagrecht blijft dan van toepassing en dan is ontslag best ingewikkeld.

Dat is de reden waarom er  meestal wordt gekozen voor contracten voor bepaalde tijd.  Na de AOW leeftijd mag dat langer en vaker dan voor jongere werknemers

Maximaal 4 jaar in plaats van gedurende 3 jaar en maximaal 6 in plaats van 3 opeenvolgende contracten.

Als de werknemer dus op 67-jarige leeftijd AOW-gerechtigd wordt dan kan hij op deze wijze doorwerken tot maximaal 71 jaar, tenzij het aantal van 6 contracten al (veel) eerder is bereikt.

En dat is (jammer genoeg) precies wat vaak het geval is. Veel werkgevers sluiten kortdurende contracten (bv 3 maanden) zodat indien er een probleem ontstaat die arbeidsovereenkomsten niet tussentijds met toepassing van het gewone ontslagrecht hoeven te worden opgezegd. De arbeidsovereenkomst loopt immers altijd op korte termijn af.

Begrijpelijk uiteraard, maar een simpele rekensom leert dat de koek dan na anderhalf jaar op is (6 x 3 maanden = 18 maanden)

Zonde, want veel werknemers zijn op 68 en half jaar nog net zo vitaal, waardevol en gewenst als op 67 jaar, maar partijen moeten dan als het ware gedwongen door het systeem van de wet afscheid van elkaar nemen.

 

Is er dan een oplossing?

Ja wellicht wel.

Onderzoek tijdig, dus voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd,  of er een  pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst staat en overleg met elkaar wat wenselijk is. Als je met elkaar door wilt dan kun je overeenkomen dat het pensioenbeding komt te vervallen.

Indien het pensioenbeding (ook) in de CAO staat dan is dat helaas niet mogelijk.

(Langer) doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd hoeft dus geen probleem te zijn.

 

Meer weten? Bel of mail onze sectie arbeidsrecht via bosboom@ebhlegal.nl of bel 06 51 322 757 (mr. Dick Bosboom).

Deze blog is algemeen van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Gepubliceerd op 24 Oct '23
Arbeidsrecht AOW leeftijd werknemer! Wat nu? Door mr. D.J. Bosboom

  Voorheen stond het min of meer vast, indien een werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bere...

Arbeidsrecht Breaking News: Tijdelijke Noodmaatregel Door mr. D.J. Bosboom

Vanochtend om 10.00 uur heeft onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees, de Tijde...

Hippisch recht Het retentierecht in de paardenwereld Door mr. D.J. Bosboom

Het retentierecht geeft de schuldeiser het recht om een zaak die hij onder zich heeft, onder zich te...

Neem contact op