EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Mijn echtgenoot wil scheiden, wat kan ik verwachten?

Mijn echtgenoot wil scheiden, wat kan ik verwachten?

 

Een echtscheiding moet via de rechter worden uitgesproken. Het is bijna altijd het beste om te proberen in onderling overleg tot een goede regeling te komen als een van de echtgenoten wil scheiden. De tussen jullie gemaakte afspraken kunnen dan in een convenant en een ouderschapsplan worden vastgelegd en vervolgens vragen jullie gezamenlijk de echtscheiding aan. Soms is dat echter niet mogelijk of heeft degene die wil scheiden bepaalde redenen om de procedure eenzijdig te starten. Je krijgt dan als andere partij meestal eerst een brief van de advocaat van jouw echtgenoot, waarin dat wordt aangekondigd.

Deurwaarder aan de deur

Als jouw echtgenoot besluit eenzijdig een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank, dan moet het verzoekschrift officieel aan jou worden uitgereikt. Dit heet “betekenen” en wordt gedaan door de deurwaarder. De deurwaarder brengt zijn exploit uit aan het gewone verblijfadres van de verwerende partij. Dit is doorgaans het adres van inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) maar dat hoeft niet. Vooral in echtscheidingssituaties komt het veel voor dat de verwerende partij al niet meer in de echtelijke woning verblijft, maar nog wel in de BRP op dat adres staat ingeschreven. Als jouw gewone verblijfplaats elders is en de verzoekende partij weet dat, dan moet het verzoek aan jouw werkelijke verblijfadres worden betekend. In het stuk van de deurwaarder staat de verweertermijn vermeld, dus het is erg belangrijk dat je als verwerende partij dat stuk ook echt ontvangt. De deurwaarder mag het stuk, als het niet persoonlijk kan worden overhandigd, ook in de brievenbus doen. Dit gebeurt dan in een envelop waar met grote letters op vermeld staat “ambtelijk stuk, direct lezen”. Dat kan dan alleen in beginsel weer niet als je niet ingeschreven staat op het adres waar je gewoonlijk verblijft. In dat geval kan de deurwaarder het alleen in persoon aan je afgeven of aan een huisgenoot geven. Het komt in de praktijk wel voor dat betekend wordt op het adres van de echtelijke woning, waar de verzoekende partij nog wel woont maar de verwerende partij niet meer verblijft, terwijl die nog wel daar staat ingeschreven. Als dat bij jou ook het geval is, loop je dus het risico niet op de hoogte te zijn van de datum waarop uiterlijk (via een advocaat) verweer kan worden gevoerd.

De deurwaarder mag geen exploiten uitbrengen tussen 20.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends.

Domicilie kiezen

Als je zelf al een advocaat hebt, kun je er ook voor kiezen om domicilie (woonplaats) te kiezen op het kantoor van jouw advocaat, zodat het echtscheidingsverzoek op het kantooradres van jouw advocaat kan worden bezorgd. Jouw advocaat is dan tijdig op de hoogte van het verzoek en de verweertermijn.

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je een andere vraag op het gebied van familierecht, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wil je meer weten over dit onderwerp? We helpen je graag

Gepubliceerd op 8 Sep '20
Familierecht Ik ga scheiden, wat nu? Door mr. M.M. van Wijk

Als u de beslissing heeft genomen om te gaan scheiden, of uw partner heeft die beslissing genomen, k...

Familierecht Vanaf nu: trouwen nieuwe stijl! Door mr. M.M. van Wijk

Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuwe wet van kracht die bepaalt wat er met uw bezittingen en...

Familierecht Wat kan ik verwachten als ik voor mijn scheiding naar de rechter moet? Door mr. M.M. van Wijk

  Op de mediation pagina van onze website staan de voordelen van mediation omschreven. Niet...

Neem contact op