EBH Legal
Advocaatscore: 9.3
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

De beperkte gemeenschap van goederen in aantocht

De beperkte gemeenschap van goederen in aantocht

Initiatiefwetsvoorstel aangenomen

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van D66 (kamerlid Swinkels), PvdA (kamerlid Recourt) en VVD (kamerlid Van Oosten), dat inhoudt dat de wettelijke algehele gemeenschap van goederen wordt ingeperkt. De wettelijke gemeenschap van goederen was al per 1 januari 2012 in enige mate hervormd, maar bij die wetswijziging zijn diverse onderdelen van het oorspronkelijke wetsvoorstel gesneuveld. Met het huidige wetsvoorstel, dat dus definitief is aangenomen, wordt een aantal van deze onderdelen alsnog ingevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

Grofweg komt het er op neer dat als u zonder huwelijkse voorwaarden trouwt alleen wat na de huwelijksdatum verkregen wordt tot de gemeenschap van goederen, die u vanaf dat moment met uw echtgenoot heeft, gaat behoren. Hierbij zijn erfenissen en schenkingen aan een van beide echtgenoten uitgesloten. Uiteraard behoort wel tot de huwelijksgemeenschap wat u samen al voor het huwelijk had. Dus als u eerst samenwoonde en samen eigenaar was van een woning en u trouwt met elkaar, dan valt de woning in de gemeenschap van goederen die vanaf de huwelijksdatum bestaat.

Erfenissen en schenkingen

Zoals gezegd vallen erfenissen en schenkingen aan een van de echtgenoten buiten de gemeenschap. De erflater of schenker kan wel een zogenaamde insluitingsclausule maken, dat wil zeggen dat degene die het vermogen nalaat of schenkt kan bepalen dat het wel in de gemeenschap valt. De echtgenoten kunnen dit niet, in strijd met de wil van de erflater of schenker, zelf in huwelijkse voorwaarden regelen.

Schulden

Ook de verhaalbaarheid van schulden wordt door de nieuwe wet aangepast. Voor gemeenschapsschulden geldt dat privé goederen van een echtgenoot buiten schot blijven, als deze echtgenoot gemeenschapsgoederen aanwijst die voldoende verhaal bieden. Voor privé schulden van een van de echtgenoten geldt dat gemeenschapsgoederen slechts voor de helft hiervoor kunnen worden uitgewonnen. De andere helft van de opbrengst gaat naar de andere echtgenoot en valt voortaan buiten de gemeenschap. De andere echtgenoot mag ook het betreffende gemeenschapsgoed tegen een reële waarde overnemen. Ook dan valt het voortaan buiten de gemeenschap.

Ondernemer?

Als u ondernemer bent en de onderneming valt buiten de gemeenschap, dan bepaalt de nieuwe wet dat een “redelijke vergoeding” voor uw werkzaamheden in de gemeenschap valt. Wat deze redelijke vergoeding is, zal per geval moeten worden beoordeeld. In ieder geval is duidelijk dat dit niet per definitie het dga-salaris dat u zichzelf toekent is, maar dat gekeken moet worden naar wat u zich redelijkerwijs zou kunnen uitkeren. Op die manier wordt ook gekeken naar het inkomen van een dga als alimentatie moet worden vastgesteld.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

De ingangsdatum wordt bepaald bij Koninklijk Besluit en is op dit moment nog niet bekend. De wet zal alleen gelden voor na de ingangsdatum gesloten huwelijken en dus niet voor reeds bestaande huwelijken. Voor die reeds bestaande situaties moeten erflaters en schenkers dus nog steeds een uitsluitingsclausule maken als zij niet willen dat wat zij nalaten of schenken in de gemeenschap valt. De mogelijkheid staat natuurlijk nog steeds open om voorafgaand aan uw huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken.

De inhoud van dit blog is algemeen van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of andere familierechtelijke zaken?

Gepubliceerd op 6 Apr '17
Familierecht Ouderschap: gerechtelijke vaststelling Door mr. M.M. van Wijk

In een eerdere blog heb ik geschreven over vervangende toestemming tot erkenning van een kind. Het k...

Familierecht Kinderalimentatie nooit meer wijzigen? Door mr. M.M. van Wijk

  In een eerdere blog heeft mijn collega Paulette Vellekoop geschreven over contractuele afs...

Familierecht De erfenis zuiver aanvaarden… of toch maar niet? Door mr. M.M. van Wijk

  Wat te doen bij een erfenis? Als u erfgenaam bent, dan heeft u drie opties: u kunt zuiv...

Neem contact op