EBH Legal
Advocaatscore: 9.6
24/7 Persoonlijk bereikbaar
Specialisaties in alle rechtsgebieden
Familierecht

Wat kan ik verwachten als ik voor mijn scheiding naar de rechter moet?

Wat kan ik verwachten als ik voor mijn scheiding naar de rechter moet?

 

Op de mediation pagina van onze website staan de voordelen van mediation omschreven. Niet alleen als u gaat scheiden maar ook in andere familierechtelijke geschillen kan mediation een snelle en goede oplossing bieden. Soms is mediation echter geen optie, bijvoorbeeld omdat de andere partij daar niet voor open staat. In zo’n geval moet je dus naar de rechter om die te vragen een beslissing te nemen. Dit wordt een eenzijdige procedure of procedure op tegenspraak genoemd.

Hoe verloopt een procedure op tegenspraak?

Een rechtszaak begint met een verzoek van een van beide partijen, waarna de ander de gelegenheid krijgt om (via een echtscheidingsadvocaat) een schriftelijke reactie te geven. In deze reactie kan die partij zelf ook verzoeken doen, als die verbinding hebben met de kwestie waar de rechtszaak over is begonnen. Worden dergelijke “zelfstandige verzoeken” gedaan, dan mag de eerste partij daar weer schriftelijk op reageren. Daarna zal de rechter partijen uitnodigen om met hun advocaten op een zitting te komen. Tot uiterlijk 10 dagen voor de zitting mogen beide partijen nog stukken indienen waar zij zich op willen beroepen.

Welke stukken zijn belangrijk?

Artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering geeft procespartijen de verplichting om de feitelijke inhoud en de omvang van de zaak volledig en naar waarheid aan de rechter voor te leggen, zodat de rechterlijke beslissing zoveel mogelijk op waarheid berust. De achterliggende gedachte van deze verplichting is dat, als partijen de rechter op grond van de door hen aangedragen feiten vragen om een oordeel, zij dit oordeel niet mogen bemoeilijken door de voor een juist oordeel benodigde gegevens niet (volledig) te verstrekken. Dit kan ook betekenen dat op een partij een spontane mededelingsplicht rust, zelfs als dit ongunstig zou zijn voor het eigen standpunt.

Met andere woorden: u bent verplicht om alles aan de rechter te tonen wat nodig is om een rechtvaardige beslissing te nemen. Als een van de partijen dat nalaat, dan kan de rechter daar de consequentie aan verbinden die hij passend acht en dat kan vervelend uitpakken.

Hoe verloopt een zitting?

De zitting wordt uitgeroepen door de bode van de rechtbank. Daarna kunnen partijen de zittingszaal in waar de rechter en de griffier (degene die aantekeningen maakt van wat er gezegd wordt) al aanwezig zijn. De zitting is besloten en dat betekent dat geen andere personen bij de zitting aanwezig mogen zijn. De rechter zal eerst vaststellen wie op de zitting zijn verschenen, dus of de juiste procespartijen en hun advocaten er zijn. Daarna zal de rechter met partijen en hun advocaten doornemen welke stukken de rechtbank in het dossier heeft. Dit zijn als het goed is alle stukken die partijen hebben ingediend en als het goed is hebben partijen die stukken ook aan elkaar gestuurd, zodat iedereen dezelfde gegevens heeft. Vaak zal de rechter daarna aan ieder van partijen vragen wat diegene hoopt of verwacht met de zitting te bereiken. Vervolgens worden de geschilpunten besproken en vraagt de rechter waar nodig om een toelichting. Soms hebben advocaten al een toelichting voorbereid op papier, dit wordt een pleitnota genoemd. Als de rechter zich voldoende geïnformeerd acht, wordt de zitting gesloten. Voordat dit gebeurt, krijgen de partijen zelf vaak nog een laatste woord. U hoeft daar geen gebruik van te maken als u dat niet wilt.

Hoe gaat het verder?

Enige tijd nadat u op zitting bent geweest, meestal 4-6 weken daarna, neemt de rechter de beslissing. De beslissing wordt op papier gezet en aan de advocaten gestuurd, die de beslissing met hun cliënten doornemen. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u in de meeste gevallen in beroep.

Wilt u meer informatie over het verloop van een eenzijdige procedure of heeft u andere familierechtelijke vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze familierechtspecialisten, telefonisch of via info@ebhlegal.nl

Deze blog is informatief van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? We helpen u graag

Gepubliceerd op 28 Jun '19
Familierecht De 10 meest gestelde vragen over het Ouderschapsplan Door mr. M.M. van Wijk

Wat is een ouderschapsplan? Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waar...

Familierecht Kinderalimentatie: hoe zit het ook alweer? Door mr. M.M. van Wijk

Iedereen kent de term kinderalimentatie, maar wat is het nou eigenlijk precies? En waarom wordt de l...

Familierecht De erfenis zuiver aanvaarden… of toch maar niet? Door mr. M.M. van Wijk

  Wat te doen bij een erfenis? Als u erfgenaam bent, dan heeft u drie opties: u kunt zuiv...

Neem contact op